Pixabay.com

AVA wil geld vrijmaken uit lokaal corona-noodfonds voor inzet huiswerkbuddy's

Amstelveen – Oppositiepartij Actief voor Amstelveen (AVA) vindt dat het College van B en W geld moet vrijmaken uit het Amstelveense corona-noodfonds voor de inzet van huiswerkbuddy’s.

‘Door de huidige- en mogelijke langere lockdown zijn de scholen dicht en komen vooral ouders met jonge kinderen op de basisschool hierdoor in problemen. Het thuiswerken levert voor ouders grote druk op. Er ontstaan niet alleen conflicten met de eigen werkgever of opdrachtgever, maar ook veel spanning in de relationele sfeer en mogelijk een kind onvriendelijke thuissituatie met een voedingsbodem voor huiselijk geweld’, meldt AVA.

Studenten inschakelen

Huiswerkondersteuning zou in de ogen van AVA door studenten kunnen worden gegeven, met inachtneming van alle RIVM-regels. Volgens AVA bevinden veel studenten zich momenteel in een sociaal isolement en kunnen zelf niet naar les of college. AVA ziet voor de coördinatie van de inzet van huiswerkbuddy’s een rol voor het platform Amstelveenvoorelkaar, dat mogelijk voor de organisatie van de begeleiding en het toezicht op de ondersteuning kan zorgen. Frans Huissen van Amstelveenvoor elkaar staat daar volgens AVA positief tegenover.

Vergoeding 5 euro per uur

‘Je zou hierbij kunnen denken aan een vrijwilligersvergoeding van ongeveer 5 euro per uur, met een maximum van 8 uur per huishouden per week', stelt AVA, en vergoeding die dan wordt verstrekt door Amstelveenvoorelkaar; het platform ontvangt dan van de gemeente uit het Noodfonds Corona financiële compensatie voor de gemaakte kosten voor administratie en bemiddeling, alsmede budget om studenten de aantoonbare lesuren uit te betalen, zo ziet AVA de constructie.

Voor een succesvolle uitvoering van dit plan moeten betrokken partijen wat AVA betreft snel om de tafel om een convenant op te stellen met voorwaarden voor deelneming aan dit project door studenten en ouders. 'Scholen blijven voorlopig nog gesloten, leraren zijn beperkt inzetbaar, de lockdown is wederom verlengd en er is geen perspectief dat deze situatie spoedig zal veranderen', benadrukt AVA.

De partij vindt dat ouders tijdens de coronacrisis niet alleen veel lof maar ook ondersteuning verdienen bij de huiswerkbegeleiding die zij geven. 'Dat is onontbeerlijk om kinderen niet op achterstand te laten raken.

Schriftelijke vragen

AVA-fractievoorzitter Michel Becker heeft het College van B en W schriftelijke vragen gesteld en wil onder andere weten of het College positief tegenover het voorstel staat om uit het coronanoodfonds gelden beschikbaar te stellen voor de aanstelling van huiswerkbuddy’s en vraagt of het College met grote spoed met Amstelveenvoorelkaar in overleg treedt om het een en ander  te realiseren.

AVA oppert ook om in samenspraak met Amstelveenvoorelkaar een try-out te starten met een 'social buddy' die tegen een vrijwilligersvergoeding een aantal uren ondersteuning kan geven bij gezinnen met kinderen.


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer vandaag 12:46

Honderden bewoners Bovenkerk in actie tegen nieuwe bussluis

Amstelveen – Het Actiecomité Veilig Bovenkerk vecht de voorgenomen komst van een bussluis  op de Legmeerdijk/Noorddammerlaan aan omdat het door de gemeente afgenomen draagvlakonderzoek belangrijke informatie miste. Het comite heeft vanmorgen honderden handtekeningen van bezorgde bewoners uit voornamelijk het midden van de wijk overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer, VVD).

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur vandaag 11:44

Wachten op de bloesem

Amstelveen - Het is voorlopig nog even wachten op de bloesem in het Amstelveense Bloesempark in het Amsterdamse bos. Hoewel de 400 kersenbomen in het park behoorlijk in knop staan, is van een bloesemexplosie nog geen sprake.

Algemeen gisteren 21:00

Amstelveen by night (41)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. Op de 41e dag dat de avondklok geldt, een foto uit de wijk Kronenburg.

Wonen gisteren 15:38

Woningweigeraars maken geen kans meer op woning via speciale regeling voor 28-34-jarigen

Amstelveen - Amstelveen gaat net als in 2019 en 2020 ook dit jaar, buiten WoningNet om, twintig  woningen van Eigen Haard beschikbaar stellen aan Amstelveense woningzoekenden in de leeftijd tussen 28 en 34 jaar via een speciale maatwerkregeling. Er blijken de afgelopen twee jaar diverse woningzoekers te zijn geweest die een via de regeling aangeboden woning weigerden.