De Poel.

Baggerproef Amstelveense Poel loopt vertraging op

Amstelveen -  De gemeente Amstelveen voert nog altijd onderzoek uit om te kijken of kleinschalig baggeren de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel kan verbeteren. De baggerpilot zou aanvankelijk dit jaar al starten, maar de proef heeft vertraging opgelopen.

Een definitieve beslissing over het al dan niet starten van een baggerproef in de Amstelveense Poel wordt uiterlijk eind dit jaar verwacht. 'We willen zo snel mogelijk de knoop doorhakken,' laat wethouder Herbert Raat (VVD) vandaag weten.

Zand A9

De baggerpilot heeft vertraging opgelopen, omdat onderzocht moest worden of het zand dat bij het A9-project vrijkomt, kon worden gebruikt om de bodem van de Amstelveense Poel mee af te dekken ter bevordering van de waterkwaliteit, ecologische en recreatieve waarden. 'Door de onzekerheid over de kwaliteit van het vrij te komen zand vanwege de verdiepte bak die voor de  nieuwe A9 wordt aangelegd is dit in deze fase niet haalbaar gebleken,' meldt de gemeente.

Verder onderzoek

Maar de gemeente Amstelveen ziet het toepassen van het zand uit de A9 nog wel steeds als kans en zal  daarom verder onderzoeken of het zand in ene later stadium alsnog kan worden gebruikt. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor het hergebruik van vrijkomende bagger binnen de plannen van het A9-project verkend.

Kleinschalig

Het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Amsterdam en Amstelveen en de Provincie Noord-Holland bestideren gezamenlijk of baggeren van De Poel effect kan hebben op het verbeteren van de erbarmelijke waterkwaliteit. 'Als het onderzoek uitwijst dat er een positief effect is, kan worden gestart met de voorbereiding van kleinschalig baggeren.'

Zwemwaterkwaliteit nog ver weg

Het doel is dat de de waterkwaliteit van De Poel gaat voldoen aan de basiskwaliteitsnorm van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) . 'Dit betekent echter nog niet dat het voldoet aan zwemwaterkwaliteit. Vanuit recreatief oogpunt zou het verdiepen van de Poel een positieve bijvangst zijn voor Amstelveen. Er is echter geen wettelijke verplichting de Poel te verdiepen omdat deze voldoet aan de vereisten voor diepte', meldt de gemeente.


Meer nieuws