Basisschoolleerlingen doen praktisch verkeersexamen

Basisschoolleerlingen doen praktisch verkeersexamen Foto: Vlnr: adviseur verkeerseducatie Cor Maas, Saskia Groot Koerkamp van VVN, wethouder Brandes, Tom uit groep 7 van basisschool Piet Hein, Jo Jannink van VVN en verkeersdeskundige Nynke Pranger [Beeld: Gemeente Amstelveen]

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen heeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) op dinsdag 16 mei het praktisch verkeersexamen onder basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 uitgevoerd.


- Lees verder onder deze advertentie -

Ook op donderdag 18 mei zullen Amstelveense leerlingen op de fiets stappen voor dit examen.

Theorie & praktijk
Nadat de leerlingen een theoretisch examen hebben afgelegd, volgt het praktijkexamen. Bij het praktische verkeersexamen wordt een route uitgezet met speciaal geplaatste verkeersborden. Op acht punten in het parcours houden vrijwilligers in de gaten of de fietsers zich aan de verkeersregels houden. In totaal hebben 528 Amstelveense leerlingen dit jaar meegedaan aan het examen. Dit jaar doen de meeste basisscholen in Amstelveen mee aan het praktisch verkeersexamen.

Belangrijk
Doel hiervan is dat basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 leren zich op een veilige manier door het verkeer te bewegen.
Wethouder verkeer Jeroen Brandes gaf het startschot voor het examen van de leerlingen van de Piet Heinschool: ‘Het is ontzettend belangrijk dat kinderen weten hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Zeker de leerlingen die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan. De veiligheid van kinderen in het verkeer staat voorop. Dit verkeersexamen kan daar een steentje aan bijdragen.’

In kaart gebracht


Reacties