Jacqueline Solleveld (bbA)

BbA: 'Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd'

Amstelveen - Oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt de huidige planprocessen die gemeente Amstelveen hanteert niet meer van deze tijd. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht, nadat afgelopen woensdag in de gemeenteraad vernieuwingsplannen in de wijken Bankras/Kostverloren (Allemanskwartier) en het Oude Dop (herinrichting) ondanks veel tegenstand uit de buurt toch akkoord kregen. 'Bewoners en omwonenden maar ook de raad worden keer op keer geconfronteerd met een ‘in beton gegoten’ startnotitie', stelt bbA.

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) verzocht tijdens de raadsvergadering van 1 juli de wethouder om de Startnotitie Alleman Kwartier terug te trekken. 'Dit om de inbreng van bewoners en omwonenden op te halen en te benutten, zodat binnen de beleidskaders gezamenlijk keuzes gemaakt worden voor een passend plan en een startnotitie waar draagvlak voor is'. Maar de startnotitie werd niet terug getrokken.

Geen tegenstander

BbA laat weten geen tegenstander te zijn van het bouwen van woningen in combinatie met een medisch- en wijkcentrum op deze plek en zich te kunnen vinden in een plan waarin woningen zijn opgenomen waar veel vraag naar is en verschillende mensen met een verschillende portemonnee passend kunnen wonen. Met een gedragen startnotitie had bbA zeker kunnen instemmen, meldt de partij.

Niet meer van deze tijd

Jacqueline Solleveld, raadslid van bbA: “Het huidige planproces is niet meer van deze tijd. Bewoners en omwonenden maar ook de raad worden keer op keer geconfronteerd met een ‘in beton gegoten’ startnotitie. Bij bespreking ervan blijkt dat de beschreven plannen al zo ver zijn dat er geen keuze meer is. Spreken we nog over een startnotitie of is het een eindnotitie? “

Participatie

'Van burgerparticipatie bij het tot stand komen van de startnotitie is beslist geen sprake. Bewoners en omwonenden worden tijdens een informatie bijeenkomst op de hoogte gebracht van de plannen die grote impact hebben op hun wijk en kunnen enige tijd later zienswijzen indienen op de startnotitie. Dit is niet meer van deze tijd en moet anders,' vindt BbA.

Proces

Jacqueline Solleveld: “Participatie is een continue proces van kennisuitwisseling en dialoog van ophalen en coproductie. Gezien de naderende Omgevingswet (2022) is het van belang dat de gemeente inziet dat plannen die de leefomgeving raken, binnen gestelde beleidskaders samen met bewoners en omwonenden tot stand moeten komen. Dit betekent ‘omdenken’ want bewoners en omwonenden worden belangrijke partners, met waardevolle kennis die benut moet worden bij het tot stand komen van plannen. Een startnotitie wordt een coproductie.”

Gemiste kans

De lokale partij vindt het een gemiste kans dat de wethouder de Startnotitie Alleman Kwartier niet heeft teruggetrokken en heeft tegen gestemd vanwege het eenzijdig tot stand komen van deze notitie. 'In de motie die bbA samen met de ChristenUnie en het CDA heeft ingediend werd het college opgeroepen om bewoners en omwonenden alsnog nadrukkelijk te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen binnen de ruimte die er na de startnotitie nog is. De motie heeft het met 17 stemmen voor en 19 tegen net niet gehaald'.

Oude Dorp

Ook bij het Beeldkwaliteitsplan voor de herinrichting van het Oude Dorp gaven bewoners en ondernemers volgens bbA aan zich onvoldoende gehoord en gezien te voelen bij de totstandkoming: 'bbA is voorstander van het in dit plan geschetste esthetische sfeerbeeld voor het Oude Dorp, maar stemde tegen dit beeldkwaliteitsplan. Vooral omdat het door het college van B&W genomen Verkeersbesluit om de Stationsstraat en de ‘zuidelijke’ Dorpsstraat af te sluiten voor doorgaand autoverkeer en motoren niet los kan worden gezien van dit beeldkwaliteitsplan. In ieder geval, ook hiervoor lijkt draagvlak te ontbreken.'

BbA geeft aan zich de komende tijd sterk te maken om, samen met andere fracties, raadsbreed het huidige planproces (met name het eerder betrekken van bewoners en raad) te verbeteren.


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer gisteren 10:13

Hinder door afgesloten A9 Amstelveen

Amstelveen - Lokaal en regionaal verkeer ondervindt dit weekeinde hinder van de afsluiting van Rijksweg A9 door Amstelveen.

Sport gisteren 10:00

Nieuwe manager zwembad: Menno Valk staat in de startblokken

Amstelveen - Kortere wachtlijsten voor de zwemles, meer aqua activiteiten, nieuwbouwplannen. De nieuwe manager van zwembad De Meerkamp, Menno Valk, staat te popelen om het avontuur aan te gaan. De gedreven manager heeft zijn sporen verdiend in de wereld van zwembaden exploitatie. Maar ook in het water is de Almeerder ervaren en heeft jarenlang op hoog niveau waterpolo gedaan. Kortom, hoogste tijd voor een kennismaking.

Horeca 18 jun. 2021 19:00

Stadshart Horeca Hits (2): Speciaalbier, cocktails & fingerfood van Bar Dixie - Beer & Kitchen

Amstelveen - Nu de horeca weer open is belicht AmstelveenZ.nl in samenwerking met Shopping Centre Stadshart Amstelveen de komende periode in de rubriek Stadshart Horeca Hits diverse bestsellers en gewilde gerechten uit de horecazaken in en rond het Stadshart. In deze tweede aflevering: speciaalbier & cocktails in combinatie met fingerfood van Bar Dixie – Beer & Kitchen.