Het raadhuis van Amstelveen

BDO: Amstelveen heeft zaakjes financieel uitmuntend op orde

Amstelveen - Gemeente Amstelveen heeft de zaakjes financieel uitmuntend op orde: volgens BDO Accountants & Adviseurs is Amstelveen de meest gezonde middelgrote gemeente van Nederland en krijgt Amstelveen van BDO het rapportcijfer 10.

'Dat wij er ondanks de coronacrisis en de tekorten op Jeugd financieel goed voor staan, hebben we te danken aan de goede basis die de afgelopen jaren is gelegd', verklaart wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD). 'Hierdoor hebben we bij het uitbreken van de coronapandemie met instemming van de gemeenteraad 15 miljoen euro kunnen vrijmaken voor diegenen die het hardst getroffen zijn door de coronamaatregelen. We hebben ook prioriteiten gesteld. We zetten volop in op behoud en herstel van bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie van Amstelveners. We hebben grote bedragen vrijgemaakt voor investeringen die goed zijn voor Amstelveen, zoals onderwijshuisvesting, duurzaamheid, sport, veiligheid en dienstverlening.'

Toch waarschuwing

Raat geeft echter ook een risico-waarschuwing: “Een fors risico voor Amstelveen zijn plannen van het Rijk om het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten, anders te gaan verdelen. Als die plannen doorgaan dan komt de rekening bij gemeenten terecht, waardoor wij en andere gemeenten inwoners en ondernemers extra moeten belasten om onze voorzieningen op peil te kunnen houden.”

Miljoenentekort op jeugd

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar weer. Vooral het sociaal domein veroorzaakt grote problemen. Dit zorgt ervoor dat gemeenten interen op hun reserves en/of moeten bezuinigen op andere gemeentelijke voorzieningen en/of de ozb moeten verhogen. Een eind 2020 uitgebracht rapport van onderzoeksbureau AEF laat eveneens zien dat gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen. In 2020 loopt dit tekort naar verwachting nog verder op. In lijn hiermee heeft ook Amstelveen een miljoenentekort op Jeugd.

Spannende tijden

Kijkend naar de toekomst komen er spannende tijden aan. Hoe verloopt het de coronapandemie en het vaccinatieprogramma? Kan de economie de draad weer oppakken en zich herstellen? Na de verkiezingen moet door de nieuwe kabinetsformatie en het nieuwe regeerakkoord duidelijk worden of het Rijk voldoende extra geld vrijmaakt om de tekorten Jeugd op te lossen.

BDO-benchmark

De BDO-benchmark Nederlandse gemeenten komt dit jaar voor de derde keer uit. In dit rapport brengt BDO de financiële gezondheid van gemeenten objectief in kaart. Dit gebeurt op basis van de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. Amstelveen heeft het hoogste rapportcijfer, een 10, gekregen. Dit houdt in dat de gemeente het minste risico loopt om in financiële problemen te komen.

BDO toetst de financiële positie via een zogeheten ‘financiële stresstest’ op vijf verschillende punten. Dit zijn dezelfde punten die de provincie Noord-Holland als toezichthouder op de gemeentelijke financiën hanteert. Deze punten zeggen iets over de vermogenspositie (schulden en bezittingen), grote risico’s (grondexploitaties) en het huishoudboekje (de lopende uitgaven en lokale lasten).


Meer nieuws

Algemeen vandaag 11:27

‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis'

Amstelveen - DE EO zendt op woensdag 27 januari 2021 de unieke documentaire ‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis’ uit. Jules Schelvis was woonachtig in Amstelveen, waar hij in 2016 op 95-jarige leeftijd overleed. 

Algemeen gisteren 16:35

Toeslagenaffaire treft ook tientallen Amstelveense gezinnen

Amstelveen - Ook in Amstelveen zijn tientallen gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. De landelijke affaire, waarbij tienduizenden onschuldige ouders tot in lengte van jaren werden aangezien voor fraudeurs en onder een nietsontziend regime onterecht (grote) sommen geld moesten terugbetalen, zorgde vandaag voor het opstappen van het kabinet.

Politiek gisteren 13:03

Gordon regionaal lijstduwer voor D66 bij Tweede Kamer-verkiezing

Amstelveen - D66 heeft Amstelveens wethouder Floor Gordon gevraagd om regionaal lijstduwer te zijn voor D66 bij de verkiezing voor de Tweede Kamer. Daarmee vult zij de lijst aan op plek 74. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer wordt gehouden tussen 15 en 17 maart 2021.