'Behoorlijk wat nadelen aan einde samenwerking Amstelveen-Aalsmeer'

'Behoorlijk wat nadelen aan einde samenwerking Amstelveen-Aalsmeer' Foto: Raadhuis Amstelveen

Amstelveen / Aalsmeer – Aan het beëindigen van de huidige ambtelijke samenwerking tussen gemeente Amstelveen en Aalsmeer kleven veel nadelen en ook risico's. Dat blijkt uit een door bureau Berenschot uitgevoerde quickscan.


- Lees verder onder deze advertentie -

Het doel van de quickscan was om een gefundeerd objectief beeld te geven over de (mogelijke) gevolgen voor de beide gemeenten van een beëindiging van de huidige samenwerkingsvorm op de aspecten publieke dienstverlening in brede zin, financiën, organisatie en juridische zaken.

Lager pitje

Het bureau concludeert dat over het algemeen tijdens de ontvlechting de bestuurlijke ambities op een lager pitje moeten worden gezet en dat diverse implementatie-opgaven (nog) complexer worden. Berenschot verwacht na de ontvlechting een verlies aan efficiëntie en kwaliteit voor beide gemeenten; dat laatste met name voor Aalsmeer.

Risico

Ook waarschuwt Berenschot voor een reëel risico op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving: dat er onvoldoende capaciteit overblijft van voldoende kwaliteit om daarop een kritieke massa te behouden. Op het sociaal domein speelt dit volgens het bureau minder. Eveneens kan de positie van de beide gemeenten in regionale samenwerkingsverbandennegatieve gevolgen ondervinden van een ontvlechting, door het wegvallen van de enkelvoudige ambtelijke voorbereiding en (mede daardoor) het bestuurlijk gelijk optrekken.

Andere samenwerkingsvorm

Het vaststellen van de dienstverlening die Amstelveen in de toekomst in een andere samenwerkingsvorm kan en wil aanbieden is complex door de ketens die door beleid en uitvoering lopen en de ontwikkeling van integraal en opgavegericht werken. Het bieden van dienstverlening aan Aalsmeer door Amstelveen kan volgens Berenschot op twee manieren worden aangevlogen. Amstelveen kan enerzijds onderzoeken op welke terreinen zij alle diensten van beleid tot inkoop en uitvoering kan aanbieden (als totaalpakket). Zij kan anderzijds onderzoeken welke diensten (binnen verschillende terreinen) zij kan aanbieden (elementen binnen terreinen).

Scenario

Berenschot concludeert dat Amstelveen en Aalsmeer diverse ambities en opgaven hebben, waarvan  er veel gelijk zijn, maar waar ook duidelijke verschillen zijn. 'De gevolgen van ontvlechting zijn afhankelijk van het scenario'. 


Reacties