Betaald parkeren in Amstelveen

Amstelveen - Bezoekers van Amsterdam, Zuidas-medewerkers of reizigers vanaf Schiphol zien de gemeente Amstelveen vaak als gratis ‘parkeerterrein’ voor korte of langere uitstapjes. Dit leidt tot parkeeroverlast voor inwoners van Amstelveen. Om de overlast van deze ‘vreemdparkeerders’ tegen te gaan en er zo voor te zorgen dat Amstelveners hun auto in de eigen straat kunnen parkeren, voert de gemeente stapsgewijs betaald parkeren in.

Er zijn inwoners die de gemeente actief vragen om invoering van betaald parkeren in hun buurt vanwege de overlast van vreemdparkeerders. Daartegenover staan inwoners die het liever niet willen. De gemeente Amstelveen geeft daarom graag uitleg over de invoering van betaald parkeren aan de hand van vragen van inwoners die bij de gemeente binnenkomen.

Waarom betaald parkeren?

Het invoeren van betaald parkeren doet de gemeente niet voor de lol. Wel voor de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. De straten worden rustiger. Het doel is om ‘vreemdparkeerders’ (bijvoorbeeld werknemers van de Zuidas of vakantiegangers die hier gratis parkeren als alternatief voor Schiphol) tegen te gaan. Hierdoor blijft de parkeerruimte beschikbaar voor inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers van Amstelveen.

De gemeenteraad heeft hiervoor parkeerbeleid opgesteld. Als regel voor het invoeren van betaald parkeren geldt dat de parkeerdruk overdag in een gebied van minimaal 40.000 m2 boven de 85 procent moet zijn. Overdag wordt de meeste parkeeroverlast ervaren. Jaarlijks worden hiervoor in heel Amstelveen parkeermetingen gehouden. Het kan zijn dat een wijk groter is dan 40.000m2 en dat in de omliggende buurten (nog) geen hoge parkeerdruk is. Toch voeren we in deze buurten vaak tegelijkertijd betaald parkeren in, omdat de verwachting is dat de parkeeroverlast zich zal verplaatsen naar deze buurten. Het zogeheten ‘waterbedeffect’. We proberen een logisch aaneengesloten gebied voor betaald parkeren te vormen met natuurlijke begrenzingen om overloop van parkeeroverlast op voorhand te voorkomen.

p8 parkeren amstelveen rij autos.jpg

Verdient de gemeente geld aan betaald parkeren?

In Amstelveen dekken de vergunningtarieven de kosten voor uitvoering van het parkeerbeleid. Het doel van het parkeerbeleid is om parkeeroverlast tegen te gaan, straten veiliger te maken en ervoor te zorgen dat inwoners kunnen parkeren in de eigen buurt. Dat kost wel geld. Voor betaald parkeren met vergunning in Amstelveen betalen inwoners € 40,- per jaar voor de eerste auto. Dat is omgerekend € 3,35 per maand. Hiermee hanteren we als gemeente Amstelveen één van de laagste tarieven van het land. In bijvoorbeeld Amsterdam kost een parkeervergunning voor bewoners tussen de € 110,- en € 650,- per jaar. In Amstelveen zijn sinds de invoering van het parkeren de tarieven voor een bewonersvergunning ook al twee keer verlaagd.

Hoe kan mijn bezoek parkeren?

Voor bezoekers van inwoners geldt een laag parkeertarief van € 0,25 per uur. Met een bezoekersvergunning kan het bezoek maximaal 12 uur parkeren en kunnen inwoners vijf bezoekers tegelijk online of telefonisch aanmelden.

Ik ben zorgverlener en heb cliënten door heel Amstelveen. Moet ik overal een parkeerkaartje kopen?

Zorgverleners kunnen een dienst­verlenersvergunning aanvragen. Hiermee kunnen zij voor € 120,- ­per jaar overal in Amstelveen parkeren. Zo hoeven zij zich geen zorgen te maken over het betalen van parkeergeld en kunnen zij zich volledig richten op de zorgverlening. Een aparte bewoners­vergunning is dan niet meer nodig. Er bestaan ook dienstverleningsvergun­ningen voor één dag (€ 16,-­), een week (€ 32,­-) en een maand (€ 64,­-). De dienstverleningsvergunning is er ook voor andere dienstverlenende bedrijven, zoalsaannemers en makelaars. Voor mantelzorgers bestaat een speciale mantelzorgvergunning die geldt in het gebied waar de mantelzorg plaatsvindt. Bedrijven en ondernemers kunnen ondernemersvergunningen aanvragen voor hun personeel.

Voor veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid

Wethouder parkeren, Herbert Raat: ‘Als gemeente voeren we betaald parkeren in om de veiligheid, leef­baarheid en bereikbaarheid van de Amstelveense wijken te verbeteren. Met Amsterdam en Schiphol als buren gebruiken automobilisten onze gemeente regelmatig om gratis te parkeren. Dat zorgt voor overlast. Inwoners hebben geen parkeerplaats meer in de eigen buurt. Dat willen we aanpakken door betaald parkeren in te voeren.’

‘Naast vele voorstanders, zijn er ook tegenstanders. Zij zeggen dat ze moeten gaan betalen voor iets wat nu gratis is en dat we het parkeren willen gebruiken als melkkoe. Dat is niet het geval. Wij verstrekken parkeervergunningen tegen kostprijs en blijven dat doen. Anders dan vele andere gemeenten. Invoering van betaald parkeren is nodig om parkeerover­last tegen te gaan én om te voorkomen in de toekomst. In het najaar bespreekt de gemeenteraad een aanpassing van het huidige parkeerbeleid.'

nieuwe foto Portret Herbert Raat - collegeserie.jpg

Klachten inwoners over parkeeroverlast

Om betaald parkeren in te kunnen voeren moet er volgens het huidige beleid een parkeerdruk van minimaal 85 procent in een gebied van minimaal 40.000m2 worden gemeten. Er zijn echter tal van plekken in Amstelveen die niet aan dit percentage voldoen, maar waar inwoners wel overlast ervaren. Hier kan de gemeente niet tegen de parkeeroverlast optreden. Twee voorbeelden zijn het parkeergebied bij de Nijl en Kringloopin de wijk Groenelaan en het parkeerterrein bij zorgcentrum De Luwte en de Wimbledontoren. Beide bewonerscommissies hebben de gemeente benaderd voor het invoeren van betaald parkeren.

Groenelaan

De Wijkkoepel Groenelaan en bewonerscommissie Nijl in de wijk Groenelaan hebben de gemeente gevraagd om hier betaald parkeren in te voeren. “We lopen alle dagen van de week tegen parkeerproblemen aan”, zegt Paul Bos, namens de bewonerscommissie Nijl. “Dit komt onder meer doordat bewoners van appartementen bij winkelgebied Groenhof, waar betaald parkeren geldt, de auto bij ons voor de deur zetten. Net als winkeliers en personeelsleden van het winkelcentrum. Plus het winkelend publiek dat van 8.00 tot 22.00 uur, 7 dagen in de week, kan winkelen en bij ons parkeert. Dan is de chaos voor ons als bewoners compleet. Wij hebben er graag € 40,- per jaar voor over om weer redelijk normaal te kunnen parkeren.”

De gemeente kan de situatie op dit moment niet oplossen. “Wij ondersteunen de behoefte van het bestuur om, zoals bijvoorbeeld in ons geval, eerder te kunnen ingrijpen dan de huidige algemene parkeerdruk rechtvaardigt. Bovendien is de kans groot dat op termijn betaald parkeren toch ook in onze wijk wordt ingevoerd. Maar de huidige beschreven situatie vraagt om een spoedige oplossing”, aldus Bauco Moerkercken, voorzitter Wijkkoepel Groenelaan.

p9 Bewonerscommissie_Nijl_-_parkeren[1].jpg

Wimbledontoren

Bewoners van de Wimbledontoren en werknemers van zorgcentrum De Luwte delen een parkeerterrein waar de parkeerdruk zeer hoog is. Werknemers van De Luwte parkeren voor de deur van het appartementencomplex. In de Wimbledontoren wonen veelal oudere bewoners. “We durven overdag bijna de deur niet meer uit om boodschappen te doen, omdat we bang zijn dat er geen parkeerplek op het terrein is als we terugkomen. Wij zijn dan genoodzaakt om minimaal 200 meter verderop te parkeren en met onze zware boodschappen dat hele stuk te lopen”, aldus de bewonerscommissie Wimbledontoren. “Tegen lage vergunningskosten en lage parkeerkosten voor publiek zien wij betaald parkeren graag tegemoet.”

De gemeente heeft borden geplaatst met de tekst ‘parkeren alleen voor bewoners’. Ook zijn er gesprekken geweest met De Luwte om het personeel verder weg te laten parkeren. De gemeente kan niet handhavend optreden.

p9 bewonerscommissie wimbledonpark.jpg

Gemeenteraad & Inspraak

Het nieuwe parkeerbeleid zal naar verwachting in het najaar in de gemeenteraad worden besproken. Voorafgaand aan deze behandeling zal er een inspraakavond worden georganiseerd. De gemeente stelt voor om betaald parkeren in de hele gemeente in te voeren. Zij werkt momenteel hard aan de uitwerking, zoals fasering van de invoering, grootte van de zones, eventueel nieuwe vergunningen, et cetera. De verwachting is dat heel Amstelveen binnen een paar jaar overal betaald parkeren zal hebben.

Vragen over betaald parkeren

Heeft u vragen over betaald parkeren? Dan kunt u contact opnemen met het team Parkeren van de gemeente. Dit kan via het algemene telefoonnummer 020-5404911 of per mail: parkeren@amstelveen.nl.

Dit artikel verscheen eerder in de juli-editie van AmstelveenZ Magazine, nummer 90.


Meer nieuws

112 gisteren 15:09

Auto's in botsing op kruising Beneluxbaan/Gondel

Amstelveen - Niet voor het eerst heeft er een aanrijding plaatsgevonden op het kruispunt Beneluxbaan/Gondel in Amstelveen Zuid. Twee auto's botsten op elkaar met flinke blikschade tot gevolg.

Politiek 23 jul. 2024 11:37

Burgerbelangen Amstelveen: zorgwoningen Maccabiadelaan toewijzen aan kwetsbare mensen met zorgvraag

Amstelveen – Op initiatief van de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat het College van B en W onderzoeken hoe de 41 zorggeschikte woningen aan de Maccabiadelaan direct kunnen worden toegewezen aan kwetsbare mensen met een zorgvraag. Ook wordt op initiatief van de lokale partij informatie over zorg beter toegankelijk voor inwoners met een hulpvraag.

Politiek 23 jul. 2024 11:30

Actief voor Amstelveen tevreden zomerreces in

Amstelveen – De lokale politieke partij actief voor Amstelveen is tevreden het politieke zomerreces ingegaan. De partij zag vorige week tijdens de behandeling van de Perspectiefnota drie moties aangenomen worden.