In de Graaf Willemlaan in Amstelveen zijn bovengrondse in plaats van ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. [AmstelveenZ]

Bezwaar tegen ondergrondse afvalcontainers levert niets op

Amstelveen – Bezwaren tegen het plaatsen van drie ondergrondse afvalcontainers in Amstelveen zijn ongegrond verklaard door de Raad van State. Dit betekent dat deze containers bij De Graaf Willemlaan, De Hoorn en aan de Keizer Karelweg alsnog zullen worden geplaatst.

In verband met het anders inzamelen van afval heeft de gemeente er voor gekozen om meer inwoners van Amstelveen de mogelijkheid te bieden om hun restafval naar een ondergrondse restafvalcontainer te brengen. Het aantal ondergrondse afvalcontainers is hierdoor al toegenomen van 1126 naar 1354 containers. Er zullen nog meer ondergrondse containers worden geplaatst.

Verkeersveiligheid

Sommige Amstelveners hebben geprotesteerd tegen de komst van de containers. Zo klaagden bewoners dat de ondergrondse containers op de hoek van de Graaf Willemlaan en de Gijsbrecht van Amstellaan niet goed zou zijn voor de verkeersveiligheid. Daarnaast vreesden de bewoners dat de containers vlakbij hun huis zouden zorgen voor geuroverlast en geluidsoverlast.

Voor wat betreft een bij het grasveld bij De Hoorn geplande ondergrondse afvalcontainer hadden bewoners eveneens geprotesteerd in verband met de veiligheid voor op het grasveld spelende kinderen. Ook op de hoek van de Keizer Karelweg en de Van der Ghiessenstraat geplande containers leverden protesten op van bewoners omdat zij vonden dat zij van tevoren niet goed geïnformeerd waren over het wijzigen van een bepaalde locatie van de containers.

Bezwaar

De bovengenoemde bewoners hebben bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de komst van de ondergrondse afvalcontainers. De bezwaren zijn allemaal ongegrond verklaard. De Raad van State laat in verschillende uitspraken onder meer weten dat de plaatsing van de containers de verkeersveiligheid voor kinderen niet zal aantasten.

Daarnaast bestrijdt de Raad van State dat de plaatsing van de containers aan de Graaf Willemlaan te veel geuroverlast en geluidsoverlast zal opleveren en ontbreekt het bovendien aan een beter alternatief. Voor wat betreft de ondergrondse containers op de hoek van de Keizer Karelweg en de Van der Ghiessenstraat laat RvS weten dat er voor de gemeente geen wettelijke verplichting bestaat als het gaat om het geven van informatie over het wijzigen van de locatie van de desbetreffende afvalcontainers.

Geplaatst

In verband met de drie verschillende uitspraken van de Raad van State zullen de ondergrondse containers alsnog worden geplaatst op de eerder genoemde locaties. Momenteel zijn er tijdelijk bovengrondse afvalcontainers neergezet.


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen gisteren 19:37

Amstelveen van voorheen (196)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 196 een foto van een klassieke Van Poelgeest-touringbus zoals deze vroeger onder andere tussen Amstelveen en Amsterdam reed.

Kunst & Cultuur gisteren 12:05

Corona-crisis in Amstelveen: Rondje Cultuur

Amstelveen - De kunst & cultuursector wordt ook in Amstelveen keihard geraakt door de coronacrisis. In een Rondje Cultuur met verantwoordelijk wethouder Herbert Raat (Kunst & Cultuur, VVD) wordt inzicht gegeven in de effecten van de coronamaatregelen op diverse instellingen en individuele kunstenaars. 

Columns 23 mei 2020 19:30

Column Geertje Visser: #BLIJFBINNEN

Amstelveen - Geertje Visser schrijft maandelijks columns voor AmstelveenZ Magazine. Ze heeft een man en drie zonen, woont en werkt in Amstelveen. In de mei-editie een stukje over thuiswerken in combinatie met thuisonderwijs.