Bijeenkomst over geestelijke gezondheidszorg in De Bolder

Bijeenkomst over geestelijke gezondheidszorg in De Bolder Foto: Gemeente Amstelveen

Amstelveen - Burgemeester Bas Eenhoorn en wethouder Marijn van Ballegooijen hebben een bijeenkomst over geestelijke gezondheidszorg in de wijk georganiseerd. In wijkcentrum De Bolder werd donderdag met verschillende partijen uit zorg en welzijn, politie en met bewoners en ervaringsdeskundigen gesproken over inwoners met psychische problemen.


- Lees verder onder deze advertentie -

Het vergroten van de deelname van zelfstandig wonende inwoners met psychische problemen aan de samenleving is één van de speerpunten van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de gemeente Amstelveen. Voor deze inwoners is meedoen en opgenomen zijn in de maatschappij, naast behandeling, een belangrijke voorwaarde voor herstel.

Ondersteuning

Daarvoor is goede samenwerking tussen gemeente, zorg, politie en de omgeving nodig. Inwoners met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is.

Het doel van de bijeenkomst was daarom afspraken te maken over samenwerking. De gemeente wilde er bovendien achterkomen wat er leeft. Bij gesprekstafels werden verschillende thema’s besproken.

Dementie

Zo werd gesproken over ouderen met psychische problemen, dementie, veiligheid, samenwerken in de wijk en over vroeg-signalering en preventie. Ook werd met medewerking van Ons Tweede Thuis gesproken over samenwerken bij een combinatie van licht verstandelijk beperking en psychische problematiek. Verder werd met medewerking van gezondheidsorganisatie Participe met de verschillende partijen gesproken over samenwerken om schulden bij mensen met psychische problematiek te voorkomen of op te lossen.

“Doordat psychische kwetsbare inwoners langer thuis blijven wonen, komt er steeds meer neer op de zorgpartijen die in de wijk actief zijn”, zegt Van Ballegooijen in een persbericht van de gemeente. “De gemeente en alle andere partijen ondersteunen deze inwoners zodat ze beter kunnen participeren. Meedoen aan de maatschappij helpt namelijk het herstel en voorkomt terugval.”

Versterken

“Daarom is het goed om deze zaken met elkaar te bespreken, zodat de verschillende zorg- en welzijnspartijen en de politie elkaar kunnen versterken”, vervolgt Van Ballegooijen. “Ook is vroeg-signalering en preventie heel belangrijk. Ook buren en naasten hebben er mee te maken. Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychische aandoeningen waar ze mee te maken krijgen. Als zij vragen hebben of dingen signaleren kunnen zij ook bij de zorg- en welzijnspartijen in de wijk terecht.”

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties