'Blackspot' Keizer Karelplein wordt spoedig omgevormd tot rotonde

'Blackspot' Keizer Karelplein wordt spoedig omgevormd tot rotonde Foto: Het gaat geregeld mis op het Keizer Karelplein. [Foto: Archief Davey Photography, 2016]

Amstelveen - Het Keizer Karelplein in Amstelveen, een van de meest beruchte verkeersblackspots in de gemeente, wordt vanaf de zomer 2019 omgevormd tot rotonde. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Keizer Karelplein eerder dan oorspronkelijk gepland opnieuw in te richten. De kruising wordt vervangen door een rotonde. Aan de oostzijde van het plein en de Van der Hooplaan komt een fietsstraat. 'De werkzaamheden starten al in de zomer van 2019. Dit is zes jaar eerder dan gepland', meldt de gemeente in een persbericht.

Onoverzichtelijk

De onoverzichtelijkheid van het Keizer Karelplein, de toegenomen verkeersdrukte en het aantal ongevallen vraagt om een snelle aanpassing van de verkeerssituatie. In de toekomstige situatie als de A9 verdiept en verbreed is, verandert de verkeerssituatie hier opnieuw maar de aanpassingen aan de nieuw aan te leggen rotonde zijn dan beperkt.

Dagelijks 22.000 motorvoertuigen

De aansluiting van de Burgemeester Rijnderslaan en de aansluiting met het Oude Dorp zullen dan worden gewijzigd. Voor de eindsituatie is in het A9-project al een ontwerp gemaakt, dat is gepresenteerd aan bewoners en te zien is in het informatiecentrum Amstelveen InZicht. Wethouder Verkeer Rob Ellermeijer: ‘Het Keizer Karelplein is een van de drukste kruispunten van Amstelveen. Dagelijks rijden er ongeveer 22.000 motorvoertuigen, waaronder veel bussen. Vanwege de vele ongevallen hebben we alles uit de kast gehaald om een groot deel van de herinrichting naar voren te verplaatsen. Als de (wettelijke) procedures en de aanbesteding goed verlopen starten we volgende zomer. Na afronding van het A9-project in 2025 maken we de herinrichting af‘.

Rotonde

Er komt een rotonde met twee vrije passeerstroken in noordelijke en zuidwestelijke richting. Motorvoertuigen kunnen, net als in de huidige situatie, vanaf de Van der Hooplaan niet linksaf slaan naar de Keizer Karelweg richting het zuidwesten.

Meer ruimte voor fietsers

Het is straks niet meer mogelijk om vanuit de Van der Hooplaan linksaf te slaan naar de Ouderkerkerlaan (Oude Dorp). Dit is nodig om de nieuwe verbrede fietsstraat te kunnen aanleggen. De ventwegen worden aangewezen als een 30 km/uur-zone en het éénrichtingsverkeer op de ventweg bij Keizer Karelplein 8-11 vervalt. Om de verkeerssituatie voor fietsers te verbeteren, wordt de ventweg aan de oostkant van de Van der Hooplaan vanaf de kruising met de Farmanlaan tot aan de Bovenkerkerkade verbreed en ingericht als fietsstraat in rood asfalt. Voor bestuurders van motorvoertuigen en brommers blijft de fietsstraat in zijn geheel een eenrichtingsweg van zuid naar noord. De oversteekplaatsen voor fietsers krijgen middeneilanden, zodat fietsers in twee etappes kunnen oversteken en voldoende veilige opstelruimte hebben.

Openbaar vervoer

De nieuwe inrichting heeft ook voordelen voor het openbaar vervoer. Verreweg de drukste busroute is noord-zuid en vice versa. Van zuid naar noord kan de bus over de vrije strook rijden. Van noord naar zuid heeft de bus voorrang ten opzichte van verkeer vanuit zuidwest.

Kruising na 2025

In de toekomstige situatie (na afronding van het A9-project in 2025) wordt de Burgemeester Rijnderslaan verlegd. Deze sluit niet meer aan op de Ouderkerkerlaan. Op dat moment wordt ook de aansluiting met de Ouderkerkerlaan (westzijde) aangepast. Verkeer vanuit de Ouderkerkerlaan kan dan alleen rechtsaf slaan en via het Keizer Karelplein toch richting het Stadshart en de A9.

Verkeersbesluit

Om deze rotonde te kunnen aanleggen, moet het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit nemen. Voor het zover is ligt het Ontwerpverkeersbesluit van 10 augustus t/m 21 september ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Belanghebbenden kunnen gedurende deze zes weken een zienswijze indienen over het ontwerp-verkeersbesluit. Openingstijden: maandag t/m woensdag 8.30 – 15.30 uur, donderdag 8.30 – 16.30 uur en vrijdag 8.30 – 12.30 uur.

Informatieavond

Woensdag 5 september is er van 18.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het raadhuis. Belangstellenden kunnen de ontwerptekening dan in groot formaat zien. Ook zijn er medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden.

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.