Buurtbewoners aan de Voornsehoek ervaren veel overlast van een verbouwing

Bouwoverlast mag niet de spuigaten uitlopen, anders grijpt gemeente in

Amstelveen - De gemeente Amstelveen onderzoekt momenteel of het mogelijk is om extra voorwaarden in omgevingsvergunningen (ook wel bouwvergunningen) op te nemen, om langdurige (buren-)overlast door bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. 

'Verbouwingen kunnen niet plaatsvinden zonder enige overlast voor buren. Maar als de verbouwende partij voor onnodige overlast zorgt, grijpt de gemeente waar mogelijk in,' zo meldt de gemeente in een persbericht.

Burenoverlast door bouwwerkzaamheden

Bij de gemeente komen regelmatig meldingen binnen van burenoverlast door bouwwerkzaamheden. Het gaat dan onder meer om meldingen van verbouwingen die traag verlopen en waarbij de buren niet of onvoldoende geïnformeerd worden. De buurtbewoners ervaren overlast van bijvoorbeeld geluid of rommel op straat.

'Wij begrijpen dat verbouwingen vaak enige hinder veroorzaken. Maar als wij merken dat de verbouwende partij de buren zonder goede reden en onnodig hindert, grijpen wij in, zegt wethouder Herbert Raat (Handhaving & Vergunningen, VVD). 'Als partijen huizen opkopen om op te knappen, dan kan dat. Maar dat moet wel op een fatsoenlijke manier gebeuren en niet inhouden dat aannemers de buren jarenlang met rotzooi en geluidsoverlast opzadelen. Als we dat merken, dan pakken we dat aan. We spreken de verbouwende partij aan op de situatie en bespreken een oplossing. Op dit moment onderzoeken wij hoe we in de toekomst op voorhand overlast kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door extra voorwaarden op te nemen in de omgevingsvergunning die je nodig hebt om te mogen bouwen.'

Voorbeeld in Randwijck

Aan Voorsnehoek in de wijk Randwijck heeft de gemeente vorige week een overeenkomst gesloten met een woningeigenaar waarin is vastgelegd dat er betere communicatie met de buurt moet plaatsvinden. Daarnaast is een deadline gesteld aan de duur van de verbouwing, omdat de bouwoverlast groot is.

'De wethouder is samen met medewerkers van de afdeling toezicht en handhaving na meldingen van overlast een paar keer langsgegaan bij een huiseigenaar aan Voornsehoek in Randwijck. De verbouwing duurt al ruim een jaar', meldt de gemeente.  De gemeente had de werkzaamheden vorig najaar stilgelegd, omdat de huiseigenaar een bouwovertreding ongedaan moest maken. Omdat dit niet gebeurde, heeft de gemeente een dwangsom van 50.000 euro opgelegd.

Tijdslimiet

'Omdat het doel van een dwangsom niet is om inwoners in financiële problemen te brengen, is de dwangsom verlaagd met als voorwaarde de overlast te beperken. Er is overeengekomen dat de verbouwende partij vanaf nu actief en duidelijk communiceert met de buurtbewoners over de voortgang van de verbouwing en dat de verbouwing uiterlijk op 1 december 2020 klaar moet zijn. 'We hebben met de buren afgesproken dat we in december komen kijken of het klaar is', aldus de wethouder.


Meer nieuws

Kunst & Cultuur vandaag 11:17

Bostheater 'overdonderd' na schrappen subsidie door AFK

Amstelveen - Het Amsterdamse Bostheater is overdonderd door het besluit van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) om het theater plotsklaps geen subsidie meer te geven. Dat terwijl het theater de laatste jaren succesvol is gebleken en veelal lovende kritieken kreeg van publiek en pers.

Kunst & Cultuur gisteren 21:36

Bostheater vraagt 4 ton subsidie, krijgt nul

Amstelveen - Het Amsterdamse Bostheater krijgt over de periode 2021-2024 geen cent subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Tussen 2017 en 2020 kreeg het bostheater nog 265.000 euro van AFK.