Een eerdere illustratie van de bouwplannen bij De Kegel [Netjes Beheer]

Bouwplannen bij De Kegel aangepast

AMSTELVEEN - De bouwplannen voor het Nationaal Tenniscentrum, het hotel en appartementen op sportpark De Kegel zijn aangepast. 

De aanpassingen zijn door Netjes Beheer (de bouwer en ontwikkelaar van het project) gedaan om de privacy van diverse bewoners aan de Bovenkerkerweg beter te waarborgen. [Klik hier voor de eerste plannen]

Aanpassingen

- Het volume van het hotel is verkleind waardoor ook de afstand tot de nabijgelegen woning Bovenkerkerwejg 79 is vergroot;

- Er worden bouwkundige voorzieningen in de nieuwbouw van het hotel getroffen (o.a. half verdiepte terrassen met schuine oriëntatie) om de inkijk op de woningen Bovenkerkerweg te beperken;

- De afstand van de (noordoostelijke) tennisbanen tot de woningen is, voor zover de terreininrichting dit toelaat, maximaal vergroot;

- Het volume van de twee appartementengebouwen is verkleind waarbij zowel de afstand tot de woningen aan de Bovenkerkerweg als de Hugo de Vriesweg is vergroot.

Inpassing groen
Netjes Beheer heeft aanvullend aangeboden om in overleg met de bewoners Bovenkerkerweg de (groen)inrichting rondom hun woningen in te richten en daarmee tot een goede inpassing te komen. Verder informeert de wethouder dat emogelijk extra verdiepingen op de woontoren op het hotel worden gerealiseerd.

Geen beperkingen
Het LIB legt ten aanzien van een bouwhoogte van 50 meter NAP geen beperkingen op. Met de genoemde aanpassing kan het voorlopige woningbouwprogramma van middeldure huurappartementen iets worden uitgebreid. Dit compenseert deels het vervallen programma van het hotel en het beperken van het volume van de twee andere woongebouwen.

Wethouder
Wethouder Peter Bot (ruimtelijke ordening, BBA): 'Ik heb de indruk dat bewoners de doorgevoerde verbeteringen waarderen maar niet alle (individuele) wensen konden worden ingewilligd, met name de beperking van de bouwhoogte van de appartementengebouwen blijkt niet haalbaar.  Ik ben van mening dat het proces en de afwegingen in de afgelopejn periode zorgvuldig waren waarbij wensen en mogelijkheden zijn besproken en onderzocht.'

Vervolgprocedures
Netjes Beheer verwacht de vergunningsaanvraag voor het NTC (inclusief parkeergarage) op afzienbare termijn in te dienen. Voor deze aanvraag zal vervolgens een uitgebreide afwijkingsprocedure worden opgestart waarbij tijdens de ter inzage legging van zes weken de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen kenbaar te maken.

Bestemmingsplan
Bot: 'Daarnaast starten we de voorbereidingen voor wijziging van het vigerende bestemmingsplan. Ik verwacht eind dit jaar het nieuwe bestemmingsplan voor De Kegel ter vaststelling aan u voor te leggen. Hieraan voorafgaand wordt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.'


Meer nieuws

Algemeen gisteren 18:13

Museumspoorlijn Amstelveen definitief tot monument verklaard

Amstelveen - Het Amstelveense gedeelte van de museumspoorlijn die loopt tussen Bovenkerk in Amstelveen en het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, is vandaag definitief aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde.   

Verkeer & Vervoer gisteren 14:17

Amstelveen stelt verbreding van Bovenkerkerweg uit: nu te duur

Amstelveen - De verdubbeling van de drukke Bovenkerkerweg wordt uitgesteld tot 2023. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de weg in z’n geheel vernieuwd moet worden en deze extra kosten wil de gemeente niet maken tijdens de coronacrisis.