Bovenkerkerweg

Bouwplannen in potentiële hoogbouwzone aan rand van Middenhoven weer op agenda

Amstelveen - De herontwikkeling van een groot gebied langs de Bovenkerkerweg in Amstelveen Zuid, aan de rand van Middenhoven, staat weer op de agenda. De gemeente kijkt daarbij naar de herontwikkeling van vijf deels leegstaande kantoren en een restaurant.

Sinds 2015 wordt in het gebied, door de gemeente aangeduid als Bovenkerkerweg-Oost, al geprobeerd woningbouw te realiseren, maar eerdere plannen zijn on hold gezet na zorgen van omwonenden over onder andere de parkeerdruk en vermindering van privacy en bezonning.

Hoogbouwzone

De gemeente meldt dat de bewuste zone aan de Bovenkerkerweg (tussen grofweg de Nesserlaan en de Beneluxbaan, tegenover bedrijventerrein Legmeer) een potentiële hoogbouwzone is volgens de gemeentelijke Hoogbouwvisie uit 2019: 'Potentiële hoogbouwzones zijn vlakken waar hoger gebouwd mag worden dan de Amstelveense hoogte van 18 meter: de gemiddelde kruinhoogte van bomen in de stad. In deze gebieden kan hoger en in hogere dichtheden worden gebouwd, maar dit hoeft niet.'

Bewoners in vroeg stadium betrekken

De gemeente geeft nu aan in een vroeg stadium 'zorgen en wensen' op te halen bij ontwikkelaars en omwonenden. Ook de gemeenteraad krijgt de gelegenheid om vroegtijdig kaders mee te geven voor de uiteindelijke plannen. Een concept Nota van Uitgangspunten staat aankomende 2 december 2021 ter bespreking op agenda van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Omwonenden en betrokkenen zullen daar in ieder geval gaan inspreken.

Nota van Uitgangspunten

De uiteindelijke Nota van Uitgangspunten die volgend jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, moet leiden tot één gebiedsvisie: een verkenning van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor voorgenomen ontwikkelingen. Hier heeft de gemeenteraad om gevraagd. Vervolgens kan er een stedenbouwkundig plan worden gemaakt. Ontwikkelaars hebben volgens de gemeente de handen ineen geslagen om een samenhangend plan te maken ‘samen met gemeente en omwonenden’. Een plan dat onderling goed op elkaar aansluit, maar ook op de bestaande wijk Middenhoven.

Politiek

In de zomer van 2020 sprak coalitiepartij PvdA al uit dat de zorgen van omwonenden serieus moeten worden genomen en ook oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen gaf aan de leefbaarheid voor bestaande bewoners van groot belang te vinden.  Coalitiepartij VVD gaf in oktober dit jaar nog aan de zorgen van omwonenden te delen.

Mond vol

Diverse bewoners van Middenhoven, verenigd in Middenhoven Middenbouw, strijden voor het behoud van het groen in de wijk en ook voor lage bebouwing. Op de website blijkt dat er weinig vertrouwen is in het feit dat de gemeente omwonenden vroeg wil betrekken: 'Amstelveen heeft de mond vol van participatie over bouwplannen door bewoners, maar deze Nota van Uitgangspunten voor de gebiedsvisie is opgesteld zonder dat de hele buurt de mogelijkheid heeft gehad om daar iets over te zeggen. De opmerkingen die we als klein groepje op 12 oktober hebben gemaakt zijn deels opgenomen in het stuk, maar komen niet terug in de uitgangspunten zelf.'

Spelregels

Floor Gordon (wethouder Ruimtelijke Ordening, D66) zegt te begrijpen waar de zorgen van omwonenden liggen en wil daar in de verdere uitwerking van de gebiedsvisie en plannen oog voor hebben: 'De gemeente heeft op basis van eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid concept uitgangspunten opgesteld: spelregels voor de ontwikkeling. Volgens Gordon zijn bij ontwikkelaars en een aantal omwonenden dat direct langs de rand van Middenhoven woont al wensen en zorgen opgehaald: 'Zo is er veel aandacht voor groen, moet parkeren uit het zicht plaatsvinden, is er oog voor zichtlijnen en privacy en komen er geen verkeersverbindingen naar de bestaande wijk.'

Bewonersavond voor Middenhoven

De wijk Middenhoven krijgt nog de kans zich uit te spreken over onderwerpen waar rekening mee gehouden moet worden. De gemeente nodigt omwonenden binnenkort uit voor een digitale informatieavond op 16 december 2021. Gordon: 'Het is daarbij belangrijk dat wij bewoners duidelijk kenbaar maken welke rol ze hebben in de verschillende fases van het proces, wat de participatieruimte is en wat we met opbrengsten doen. Bij het opstellen van de huidige Nota van Uitgangspunten is er sprake van het ophalen van aandachtspunten. Uiteindelijk moeten er bouwplannen liggen die én voldoen aan ons beleid én aandacht hebben voor de leefomgeving van de huidige bewoners.' 


Meer nieuws

Wonen gisteren 11:04

Htel-gebouw Amstelveen Zuid krijgt complete metamorfose

Amstelveen - Het Htel-gebouw op de hoek van de Laan van de Helende Meesters en de Groenelaan in Amstelveen Zuid zal een complete metamorfose ondergaan. Cobraspen Groep, de Haarlemse eigenaar, vernieuwt het exterieur van het gebouw dat een volledig nieuwe ‘look’ krijgt en renoveert de 233 appartementen. Ook wordt er een grote verduurzamingsslag gemaakt; het energieverbruik wordt door de toepassing van warmtepompen, zonnepanelen en verbeterde isolatie met 55% teruggebracht.

Verkeer & Vervoer gisteren 08:40

Het wil niet echt vlotten met de beweegbare paaltjes in het Oude Dorp

Amstelveen - De gemeente blijft veel klachten binnenkrijgen over de beweegbare paaltjes in het Oude Dorp van Amstelveen. De paaltjes weren sinds het najaar van 2021 doorgaand verkeer uit de dorpskern, maar blijken allerminst feilloos te werken.