Burgerbelangen Amstelveen opnieuw in actie tegen bouw van een 'idioot hoge torenflat'

Amstelveen - De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt de plannen voor de bouw van een meer dan 58 meter hoog appartementengebouw van 17 lagen aan de Ouderkerkerlaan 150 (op de plek van het Esso-tankstation)  totaal niet in balans met de omgeving. Eerder verzette de partij zich ook al - met succes- tegen de woontorenplannen aan Newa (op de plek van het Sakko-tankstation).

Ook aan de Groen van Prinstererlaan maakte bbA zich eerder al kwaad om het enorme bouwvolume, waar in de plannen de uiterste grenzen werden opgezocht. Ruud Kootker, fractievoorzitter en lijsttrekker van bbA vindt dat het 'megalomane plan' aan de Ouderkerkerlaan 150 van tafel moet. 'Het kan niet zo zijn dat wij de zakken van projectontwikkelaars blijven vullen door idioot hoge torenflats te bouwen in de achtertuinen van de bewoners van de Van der Leekbuurt.'

Geen landmark maar steenpuist

Kootker geeft toe dat de door de gemeenteraad vastgestelde hoogbouwvisie ruimte geeft om op bepaalde plaatsen in de stad de hoogte te gebruiken, maar benadrukt dat ook is afgesproken dat hoogbouw in balans moet zijn met de leefomgeving. Kootker noemt het geplande wooncomplex in een persbericht van de partij 'eerder een steenpuist dan een landmark, zoals het College wil doen geloven. Totaal niet passend in de beeldkwaliteit van de zo karakteristieke wijk Keizer Karelpark. We willen graag dat er gebouwd wordt, maar in balans en met de menselijke maat.'

Bouwen in balans

Eerder speelde deze problematiek ook al bij de plannen voor de Mr. Groen van Prinstererlaan 114 in de wijk Stadshart, waar overduidelijk al de uiterste grenzen opgezocht werden toen het ging om de hoogte en verdichting (hoe dicht je tegen bestaande bebouwing aanbouwt),' meldt bbA

'Ook bij de plannen voor een megalomane torenflat pal tegenover de Stratusflat bij het winkelcentrum Groenhof, het zogenaamde ‘Newa project’ werd opnieuw de uiterste grens opgezocht. Na overduidelijke protesten van buurtbewoners en de politieke inzet van Burgerbelangen Amstelveen, en later ook vanuit andere politieke partijen, is het toen gelukt dit project voorlopig in de ijskast te zetten'. 

In maart 2020, diende bbA een motie in over ‘Bouwen in Balans’, waarbij de partij stelde niet te kunnen ontkomen aan bouwen in de hoogte om meer mensen te helpen aan een betaalbare woning, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de buurten en wijken. De motie werd door de meerderheid van de raad niet gesteund.

Opzoeken uiterste grenzen

bbA noemt het opnieuw opzoeken van de uiterste grenzen 'niet in het belang van de inwoners van de stad, ook al omdat het draagvlak voor bouwplannen in buurten en wijken bij inwoners op deze manier als sneeuw voor de zon gaat verdwijnen. Los nog van het feit dat dit pand onevenredig hoog wordt in vergelijking met de andere hoogbouw, zoals het kantoor van Zwitserleven, The Mayor, de Meander en de hoge flats op het Stadshart.' 

Grieven

Toen vrijdagavond in de buurt bekend werd, dat bbA daar zaterdag met een delegatie van de partij ging kijken was dat voor talrijke omwonenden, ingeseind door de coördinator van de actiegroep  Karel Rutgers, reden om zich bij de bbA-ers te voegen en uitgebreid te discussiëren over de plannen. bbA was daar met raadslid Ewa Petiet, burgerraadslid en nummer 2 op de kieslijst Pieter  onkelbaan en de nummers 4 en 5 Ferry van Groeningen en Kitty Huisman. Alsmede met de buurtbewoner Chris Smeenk en partijsecretaris Frits Suer.

De bewoners reageerden volgens bbA enthousiast op het bezoek van de bbA-delegatie en grepen de kans met beide handen aan om hun grieven te uiten. bbA meldt dat ook de politie nog kwam kijken naar de spontane 'open luchtvergadering' op de plek van het tankstation. Na een paar adviezen over anderhalve meter en mondkapjes mocht de bijeenkomst worden voortgezet.

Ouderkerkerlan Pieter bba.jpg

Derde keer

bbA'er Pieter Monkelbaan (op de foto boven in overleg met omwonenden) vond het een zeer geslaagde bijeenkomst en zei over de bouwplannen: 'Dit is nu de derde keer dat een plan wordt gepresenteerd dat niet past in de leefomgeving van de Amstelveners. Wij staan voor betaalbaar wonen en willen ook echt kijken waar we woningbouw voor betaalbare woningen kunnen inpassen. We steunen duurzaam en natuurinclusief bouwen en zijn blij met bouwprojecten als Olympiade aan de Startbaan waar we honderden woningen bouwen. En ook Nieuw Legmeer, De Scheg en Kronenburg-Uilenstede kunnen op onze steun rekenen, maar dit gaat echt te ver. Te hoog op deze plek. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.;

Bedreiging Keizer Karelpark oost

De partij ziet in het huidige plan een bedreiging voor prettig wonen en leven in de wijk Keizer Karelpark oost. Ruud Kootker stelt: 'bbA hoopt dat de raad en het college zo verstandig zijn het plan voorlopig van tafel te halen. Dan kunnen we opnieuw kijken hoe we op die plek een voor iedereen aanvaardbaar aantal woningen en aangepast aan de omgeving kunnen realiseren.'


Meer nieuws

Politiek gisteren 15:51

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil bestuurlijke vernieuwing

Amstelveen - De lokale politieke Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is van mening dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een onafhankelijke formateur moet worden aangesteld, om zo het beste brede college voor Amstelveen te vormen. Nu werden de onderhandelingen gevoerd door de twee grootste partijen (VVD en D66), in de personen van Herbert Raat en Floor Gordon.

Politiek gisteren 14:37

Dit zijn de komende vier jaar de wethouders in Amstelveen

Amstelveen - De gemeenteraad heeft woensdagavond vijf wethouders benoemd voor de bestuursperiode 2022-2026: Herbert Raat en Adam Elzakalai (VVD), Floor Gordon en Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) zitten - als alles goed gaat - de komende vier jaar in het pluche.

Algemeen gisteren 10:36

Amstelveen heeft weer nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

Amstelveen - De 10-jarige Lode, leerling van De Triangel, wordt de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen. Lode werd gekozen uit een groep van 24 kinderen van verschillende basisscholen tijdens de jaarlijkse verkiezing voor kinderburgemeester.