Ewa Petiet (bbA)

Burgerbelangen Amstelveen pleit voor steunpakket sport

Amstelveen - Burgerbelangen Amstelveen (bbA) pleit voor een extra steunpakket voor Amstelveense sportverenigingen.

De partij wil dat het gemeentebestuur een onderzoek gaat doen naar de te verwachten noden bij die Amstelveense sportverenigingen als gevolg van de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus. 

Naast cultuursteun ook sportsteun

BbA heeft waardering voor het plan om in de begroting voor 2021 een noodpakket op te nemen voor de culturele sector, die door de coronamaatregelen zwaar wordt getroffen en onvoldoende reserves heeft om de financiële schade op te lossen. Het College werkt volgens bbA nu aan een 'sectorspecifiek ondersteuningspakket', dat invulling moet geven aan de culturele agenda.  Namens bbA stelt raadslid Ewa Petiet: ‘Wij zijn het natuurlijk eens met het voorstel de culturele sector te hulp te schieten. Maar dan vinden we ook dat  gekeken moet worden naar de sport. Veel clubs zijn mede afhankelijk van de inkomsten uit de kantine die ze nu maanden moeten missen. Tegelijkertijd gaan de vaste lasten door, zoals voor trainers,  coaches en andere begeleiders.’

Clubband

Daarnaast hebben enkele  binnensportverenigingen de partij laten weten dat ze vrezen dat op termijn de leden weglopen omdat de band met de club  wegvalt. 'Tot nu toe houden de sportverenigingen zich nog groot en sommige clubs kunnen wel wat opvangen. Maar als dat lang duurt voorzien wij grote problemen', zegt Ewa Petiet, die vindt dat de sportsector in moeilijke situaties extra kwetsbaar is omdat zij afhankelijk is van vrijwilligers.

‘Wij vinden dat Amstelveen de te verwachten problemen voor moet zijn. Ons idee is dat het College van B en W nu al gaat onderzoeken welke problemen we kunnen verwachten en wat we daar aan kunnen doen. Een andere vraag is welke rol  de dienst AmstelveenSport hierin zou kunnen spelen.’

Omvallen

BbA zou het jammer vinden als clubs door de coronacrisis omvallen. ‘Overigens denk ik dan niet alleen aan geld, maar ook aan begeleiding en adviezen en bijvoorbeeld aan een garantiesubsidie voor lagere ledenaantallen  volgend jaar of een overbruggingskrediet, waarbij de gemeente voorfinanciert’, zegt Petiet.

Tenslotte wijst het bbA-raadslid er op, dat ook de gemeente Amsterdam al een steunpakket voor de sportaanbieders voorbereidt. ‘Hieronder vallen ook de zwembaden en de anders georganiseerde sport, die ook een groot aandeel heeft in het sportaanbod in Amsterdam.  In Amstelveen is dat ook zo’, besluit Ewa Petiet.


Meer nieuws

112 vandaag 19:51

Overval op supermarkt Lindenlaan Amstelveen

Amstelveen - Aan de Lindenlaan in Amstelveen Zuid is maandagavond even voor 19.30 uur een supermarkt overvallen. Daarbij is gedreigd met een wapen; een onbekend geldbedrag is buitgemaakt.

Politiek vandaag 10:07

Burgerbelangen Amstelveen: biedt RTVA reële kans, pak uitgestoken hand aan

Amstelveen – Nu de lokale omroep RTVA tot 2024 de uitzendlicentie heeft gekregen van het Commissariaat voor de Media, vindt de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) dat de gemeente er voor moet zorgen dat RTVA op basis van een reëel subsidiebedrag haar werkzaamheden kan hervatten en dat de hand die de omroep nu heeft uitgestoken aangepakt moet worden.