Ewa Petiet (Burgerbelangen Amstelveen)

Burgerbelangen Amstelveen pleit voor ‘wachtverzachter’

Amstelveen - De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) pleit ervoor om jongeren die moeten wachten om ggz-hulp te ontvangen vanwege oplopende wachtlijsten, te ondersteunen met een zogenoemde 'WachtVerzachter'.

De wachtverzachter wordt al met succes ingezet in onder andere gemeente Utrecht en gemeente Eindhoven. Tijdens het wachten op professionele hulp bieden ervaringsdeskundigen (ofwel wachtverzachters) de jongeren en hun ouders/verzorgers belangrijke ondersteuning aan.

Zeker voor de jongeren die kampen met (ernstige) mentale klachten, verslechtert de situatie vaak tijdens dat wachten op professionele hulp. ‘Het kan fijn zijn om dan contact te hebben met anderen die dit uit eigen ervaring kennen. Mensen die weten wat dat wachten met je doet,’ zegt bbA-raadslid Ewa Petiet.

Motie wachtverzachter

Ze zal vanavond (woensdag 8 november)  tijdens de begrotingsraad in het raadhuis een motie indienen, waarin andere partijen wordt gevraagd om jongeren die moeten wachten op ggz-hulp, te ondersteunen met een wachtverzachter. In Amstelveen zijn er ongeveer 1900 jeugdigen (<18 jaar) die gebruik maken van zorg. Dat gaat zowel om lichte (en vaak snelle) vormen van zorg als de zwaardere zorg, waarvoor vaak wachtlijsten zijn.

Wachtlijsten ggz Amstelveen

Kinderen die opgroeien in een instabiele thuissituatie, of kampen met psychische problemen, hebben vaak hulp nodig. Maar de wachttijden voor jeugdzorg zijn soms lang. 'Door de lange wachtlijsten duurt wachten op jeugdhulp vaak langer dan we willen en dan goed is,'zegt Petiet.

Ze vervolgt: ‘De wachtlijsten zijn een landelijk probleem en gemeente Amstelveen onderneemt al allerlei acties om de wachttijd te verkorten. Maar soms ben je niet meteen aan de beurt om hulp te krijgen en kom je op de wachtlijst. Wij willen voor die momenten graag iets aan toevoegen in de vorm  de wachtverzachter, een heel concrete tool waarbij door middel van ervaringsdeskundigen ondersteuning wordt geboden aan wachtende jongeren, én aan hun ouders.'


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer gisteren 13:54

Brug Ouderkerk zet teveel uit bij warmte: reparatie in avonden en nachten 22-26 juli

Amstelveen / Ouderkerk – Omdat het brugdek van Brug Ouderkerk bij warm weer te veel uitzet en dan klem komt te zitten bij het openen en sluiten, zal in de avonden en nachten van 22 tot 26 juli 2024 de ruimte tussen het brugdek en de stalen overgang aan het landhoofd (het rij-ijzer) worden vergroot.

Kunst & Cultuur gisteren 09:43

Achtste editie Jonas Ohlsson Summerschool in Museum Cobra

Amstelveen - Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli vindt de achtste editie van de Jonas Ohlsson Summerschool plaats in Museum Cobra. Samen met de veelzijdige kunstenaar Jonas Ohlssonkun je je creativiteit ontdekken en je artistieke vaardigheden ontwikkelen. 

Algemeen gisteren 08:59

D66 & VVD willen tempo met realisatie Park Zuid

Amstelveen - D66 en VVD willen dat er voldoende groen is in elke wijk en er ook voldoende ruimte is voor parken. Er worden momenteel verkenningen gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuw park in Amstelveen Zuid. D66 en VDD willen dat de verkenning snel wordt afgerond zodat dat de start van de aanleg voor 2030 plaats kan vinden.

Amstelveen van voorheen 14 jul. 2024 20:46

Amstelveen van voorheen (411)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 411 een oude prentbriefkaart van de Amsterdamseweg met rechts de Annakerk.