Vlnr: BbA-kandidaten Chris Smeenk, Frits Suer, Jaap Prent en Harrie Pijnenborg

Burgerbelangen laat oudere partijgenoten (80plus) aan het woord

Amstelveen - Vier 80plussers die al jaren betrokken zijn bij de politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vertellen op de website van die partij welke problemen zij als oudere inwoners zoal signaleren in Amstelveen.

Binnen bbA werd aan de oudste partijleden het verzoek gedaan om uit hun eigen ervaring te noteren welke problemen bejaarde Amstelveners tegenkomen en waarvoor bbA de komende jaren in hun ogen moet strijden. De vier staan als lijstduwers op de bbA-kieslijst. 

Geen rijkdom

Harrie Pijnenborg, Jaap Prent, Chris Smeenk en Frits Suer wijzen op diverse pijnpunten. ‘Er wordt vaak gezegd: het rijke Amstelveen. Welnu, als dat zo is dan is die rijkdom niet gericht op het ouder worden,’ stelt oud-raadslid Pijnenborg.

Frits Suer benoemt onder andere het tekort aan verpleegplekken aan de hand van voorbeelden, maar hij ziet ook nog een andere probleem, waardoor het voor ouderen steeds moeilijker wordt deel te blijven uitmaken van deze samenleving: de digitalisering, de sociale media en het online verkeer.

Gewapend met rollator en wandelstok

Jaap Prent (als burgerlid voor bbA ooit initiatiefnemer van het gemeentelijke servicenummer 020 5404911 voor klachten over straatmeubilair, vernielingen en andere overlast) gaat vandaag de dag  gewapend met rollator en wandelstok de straat op:  hij benoemt de problemen die dat met zich meebrengt, zoals de slechte staat van veel stoepen en wegen en de tekortkoningen in het openbaar vervoer.

Afhaken

Chris Smeenk vindt dat de wijkcentra een belangrijkere rol kunnen spelen bij het bestrijden van snel toenemende eenzaamheid en ook hij ervaart hij dat veel mensen moeite hebben met de moderne communicatiemiddelen en daarom afhaken, dus verminderd of helemaal niet meer kunnen deelnemen aan de maatschappij. ‘En als ik lees dat Amstelveen 2500 ouderenwoningen extra nodig heeft en 315 verpleeghuisplekken. Ik vraag me dan wel af: waarom komt men daar nu pas mee?’

Het viertal 80plussser ziet uiteraard voor Burgerbelangen Amstelveen (bbA) een belangrijke rol weggelegd bij het oplossen van de problemen bij de ouderen. Het volledige relaas is te lezen op de website van Burgerbelangen Amstelveen.


Meer nieuws

Politiek gisteren 15:51

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil bestuurlijke vernieuwing

Amstelveen - De lokale politieke Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is van mening dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een onafhankelijke formateur moet worden aangesteld, om zo het beste brede college voor Amstelveen te vormen. Nu werden de onderhandelingen gevoerd door de twee grootste partijen (VVD en D66), in de personen van Herbert Raat en Floor Gordon.

Politiek gisteren 14:37

Dit zijn de komende vier jaar de wethouders in Amstelveen

Amstelveen - De gemeenteraad heeft woensdagavond vijf wethouders benoemd voor de bestuursperiode 2022-2026: Herbert Raat en Adam Elzakalai (VVD), Floor Gordon en Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) zitten - als alles goed gaat - de komende vier jaar in het pluche.

Algemeen gisteren 10:36

Amstelveen heeft weer nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

Amstelveen - De 10-jarige Lode, leerling van De Triangel, wordt de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen. Lode werd gekozen uit een groep van 24 kinderen van verschillende basisscholen tijdens de jaarlijkse verkiezing voor kinderburgemeester.