Burgerbelangen vraagt aandacht voor levensloop bestendige woningen in Amstelveen

Burgerbelangen vraagt aandacht voor levensloop bestendige woningen in Amstelveen Foto: Jacqueline Solleveld

Amstelveen - Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het college van B & W de bouw van levensloopbestendige woningen een prominente plaats geeft in de nieuwe woonagenda die binnenkort wordt gepresenteerd.


- Lees verder onder deze advertentie -

Namens bbA pleitte Jacqueline Solleveld hier deze week al voor tijdens de commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur toen de bouwplannen rondom de Texelstraat 90 aan de orde kwamen. Nu roept zij de wethouder op hiervoor actie te ondernemen.

Vergrijzing

Jacqueline Solleveld over het voorstel: 'Wij hebben te maken met een enorme vergrijzing in Nederland en in Amstelveen. De groep 65-80–jarigen in ons land is nu 800.000 en loopt in 2040 op tot circa anderhalf miljoen. Onderzoek van TNO Delft wijst uit dat een groot deel van de woningvoorraad  in ons land ongeschikt is voor langer thuis wonen'.

Niet-geschikte woning

'Circa 50 procent van de ouderen woont in een niet – geschikte woning om zorg in te ontvangen. BbA vindt dat hier een grote rol voor de gemeente ligt. De grote uitdaging is om er voor te zorgen  dat ook kwetsbare burgers veilig en comfortabel  kunnen wonen. Maar ook dat ouderen langer blijven meedoen aan de maatschappij. Dat betekent betere woonarrangementen en ook het ontwikkelen van nieuwe vormen van sociale samenhang en   netwerken op wijk- en buurtniveau. Het is een urgente opgave waar we nu actie op moeten nemen'. 

Niet alleen

Solleveld vindt ook dat de gemeente dat niet alleen kan, maar dat daarbij andere partijen nodig zijn zoals ontwikkelaars, woningcorporaties en zorgaanbieders: 'Levensloop geschikt bouwen is belangrijk omdat onder andere de opname in een verpleegtehuis daardoor kan worden uitgesteld als de woonomgeving de gezondheid ondersteunt.'


Reacties