Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.

Burgerbelangen wil opheldering over financiële situatie Cobra Museum

Amstelveen - De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA)  wil opheldering over de financiële situatie bij het Cobra Museum in Amstelveen.

BbA-fractievoorzitter Ruud Kootker heeft daartoe schriftelijke vragen ingediend bij het College van B en W, naar eigen zeggen ‘om antwoord te krijgen op de vele vragen die leven over een financiële crisis bij het Cobra Museum.' BbA geeft aan de onderste steen boven te willen hebben en vraagt zich af waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd nadat de partij uit verslagen duidelijk werd dat het museum als technisch failliet werd omschreven.

Zorgwekkend

BbA bracht de financiële zorgen bij het Cobra Museum eerder deze week onder de aandacht in commissieverband. In een persbericht meldt bbA vandaag dat uit verslagen, die bekend werden op  een bijeenkomst over de lange termijnvisie op het cultuurbeleid, is gebleken dat zowel de Amstelveense Adviesraad Cultuur als de ambtelijke opstellers van een concept Plan van Aanpak toekomst Cobra Museum zich in vergelijkbare woorden uitspraken (“technisch failliet” en “ doorgaans een teken dat het pad naar faillissement wordt ingeslagen”) over de zorgwekkende financiële situatie van het Cobra Museum.'

Gemeenteraad informeren

Kootker zegt hierover: 'Het kan niet zo zijn dat de raad langs de zijlijn bij stukje en beetje wordt geïnformeerd als er zich dermate ernstige situaties voordoen, dat het voortbestaan van een met veel publiek geld gesubsidieerde instelling, in dit geval het Cobra met een jaarlijkse subsidie van 1,2 miljoen, in het geding is.’

BbA is van mening dat het College van B en W de raad in een zo vroeg mogelijk stadium hoort te informeren en er goed aan zou doen ook met de raad in gesprek te gaan om de kaders te bespreken bij de aanpak van een dergelijke crisis. 'Precies overigens zoals de Rekenkamer adviseert in haar zojuist gepubliceerde rapport over het subsidiebeleid in Amstelveen', aldus bbA.

Burgerbelangen Amstelveen wil weten waarom de raad niet eerder is geïnformeerd, welke onderzoeken er op dit moment gaande zijn, wat de onderzoeksopdrachten zijn en hoe en wanneer de raad de uitkomsten ontvangt.

Aftikken in coalitie

Kootker vreest dat buiten het zicht van de raad aan oplossingen wordt gewerkt, die vervolgens in de coalitie worden afgetikt en als voldongen feit aan de rest van de raad  worden gepresenteerd. ‘Dat is het type oplossingen waartegen je, bij gebrek aan uitgewerkte alternatieven, niets mee kunt.’

ruud_kootker_bba.jpg
Ruud Kootker (fractievoorzitter bbA)

Kootker geeft aan voorstander te zijn van een breed en gevarieerd cultureel aanbod en vindt ook dat daar ruimhartig gemeenschapsgeld voor vrij gemaakt mag worden. ‘Maar het moet ook gaan om economische levensvatbaarheid, de invulling van maatschappelijke doelen en het moet in redelijke verhouding staan tot de rest van het culturele veld.’


Meer nieuws

Algemeen gisteren 22:00

Amstelveen by night (84)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl iedere avond een avondfoto uit Amstelveen. Op de 84e dag dat de avondklok geldt, een avondfoto van het Amstelveense busstation.

Horeca gisteren 16:40

Lokale horecazaken komen met ‘Tasty Trail Amstelveen’ op 1 en 2 mei

Amstelveen - Diverse Amstelveense horecazaken doen op zaterdag 1 en zondag 2 mei 2021 mee met Tasty Trail Amstelveen: een route (wandelend, fietsend of skatend af te leggen)  langs verschillende Amstelveense horecagelegenheden waar heerlijke hapjes klaar staan.

Algemeen gisteren 12:17

Omwonenden Bankrashof worden hoorndol van overlast winkelwagentjes

Amstelveen - Diverse omwonenden van winkelcentrum Bankrashof zijn radeloos vanwege het grote aantal winkelwagentjes dat rond het winkelcentrum rondzwerft. Parkeerplaatsen, particuliere garages en brandtrappen worden regelmatig door de winkelwagentjes geblokkeerd en ook zorgen ze voor schade aan garagedeuren en auto’s.

Verkeer & Vervoer gisteren 09:04

Tram 25 ontspoord in Westwijk Amstelveen

Amstelveen - In Westwijk is vrijdagochtend een tram (Lijn 25) ontspoord. Dat gebeurde bij een lichte aanrijding tussen twee trams.