Kitty Huisman (l) en Ewa Petiet (r), raadsleden van bbA

Burgerbelangen zet vraagtekens bij aanbesteding WMO-vervoer

Amstelveen - De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen vermoedt dat het College van B & W bij de aanbesteding van het WMO-vervoer in Amstelveen alleen voor de laagste prijs is gegaan en niet heeft gekeken naar de kwaliteit van de aanbieders. Volgens bbA blijft het klachten regenen over het niet of (veel) te laat ophalen van inwoners.

Het WMO-vervoer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor de inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig kunnen regelen. Vaak zijn dit mensen met een handicap of beperking, meldt bbA.

Zorgen

De partij maakt zich zorgen over de kwaliteit van het WMO-vervoer,  reden voor de bbA-raadsleden Ewa Petiet en Kitty Huisman om aan het College van B en W vragen te stellen: ‘In 2021 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het WMO-personenvervoer. Het gaat om een opdracht van ruim € 23 miljoen over zes jaren. De gekozen nieuwe vervoerder Maasstad Regie Central is met ingang van 1 januari 2022 werkzaam voor Amstelveen en Aalsmeer. Sindsdien regent het klachten over het vervoer, met name omtrent het niet of (veel) te laat ophalen van inwoners.’

Verbeterplan

BbA weet dat er reeds een verbeterplan is opgesteld en dat dat plan in uitvoering is, maar de partij wil vooral meer weten over het plan en welke knelpunten (nog) niet zijn opgelost. Het grote aantal klachten wekt volgens Kitty Huisman van bbA  de indruk dat het aanbestedingsproces heeft gefaald en dat er bij de aanbesteding te veel is gelet op prijs en te weinig op kwaliteit.

‘Voor de aanbesteding in 2021 is een aanbestedingsdocument opgesteld waarin functionele eisen zijn gedefinieerd waaraan door de aanmelders voldaan moest worden. Bij de gunning speelden kwaliteitscriteria echter geen rol, maar is alleen naar de geoffreerde prijs gekeken,’ aldus Kitty Huisman. ‘De fractie van BBA interpreteert bovenstaande dat bij de gunning aanbieders zich niet konden onderscheiden op basis van kwaliteit maar alleen op basis van laagste prijs.’

Kwaliteit

Ook bbA-raadslid Ewa Petiet vindt dat kwaliteit in de aanbestedingen óók een belangrijke rol moet spelen: ‘We willen daarom van het College weten of, en zo ja hoe, kwaliteitseisen voortaan een grotere rol zullen spelen in de gunning van aanbestedingen. Gaat het college ervoor  zorgen dat kwaliteitseisen voortaan een grotere rol spelen in de gunning van aanbestedingen en zo ja, hoe?

Vragen

BBA heeft daarom onder andere de volgende vragen gesteld: 

  • Klopt het dat gunning uitsluitend plaats heeft gevonden op basis van het laagste tarief en dat kwaliteit niet expliciet is opgenomen onder de gunningscriteria? Zo ja, waarom heeft het college gekozen voor gunning op basis van laagste tarief? Bij de aanbesteding in 2017 woog kwaliteit voor 30% mee. Welke afweging heeft het college gemaakt om dat bij deze aanbesteding niet (meer) te doen?
  • Heeft de gemeente als opdrachtgever ook nagedacht over de effecten van aanbesteding op alleen laagste prijs voor de omstandigheden waaronder mensen moeten werken? Het gaat niet alleen om te laat komen op een afspraak, maar ook om de enorme druk en stress waaronder de chauffeurs continu moeten functioneren om hun schema te halen. BbA wil weten hoe het college dit ziet.   

Meer nieuws

Politiek vandaag 19:56

In memoriam: Tim Lechner

Amstelveen – Lokaal politicus Tim Lechner, initiatiefnemer van de lokale politieke partij Actief voor Amstelveen, is afgelopen donderdag overleden. Lechner was in 2017 initiatiefnemer en mede-oprichter van de destijds nieuwe lokale partij, die in 2018 als nieuwkomer twee zetels in de Amstelveense gemeenteraad behaalde.

Verkeer & Vervoer vandaag 11:43

‘Invoering 30 km/u in hoofdstad klap voor OV-netwerk in regio’

Amstelveen - Vijf gemeenten rond de hoofdstad willen opheldering van het Amsterdamse gemeentebestuur waarom er onvoldoende rekening is gehouden met het effect van het invoeren van 30-km zones (GOW 30*) op het regionale Openbaar Vervoer-netwerk van en naar Amsterdam, ondanks dat de gemeenten daar afgelopen zomer al om vroegen.

Algemeen gisteren 18:06

Amstelveen van voorheen (391)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 391 een oude foto van het voormalige café-restaurant d’Amstelhoek op de grens van Amstelveen en Amsterdam.

Verkeer & Vervoer 24 feb. 2024 13:09

A10 geblokkeerd door klimaatactivisten

Amsterdam/Amstelveen - Enkele honderden klimaatactivisten hebben zaterdagmiddag Rijksweg A10 bij Amsterdam geblokkeerd. Leden van Extinction Rebellion trokken rond kwart over twaalf de snelweg op voor een demonstratie, die vooraf was verboden door Amsterdamse burgemeester Halsema.