Burgerlid Bert Rouwenhorst

CDA opent klachtenlijn voor huurders Eigen Haard

Amstelveen - CDA Amstelveen opent een klachtenlijn voor huurders van woningbouwcorporatie Eigen Haard. Het afgelopen jaar kreeg de fractie veel klachten over de wijze waarop Eigen Haard klachten afhandelt.

Klachten

Het gaat om meldingen omtrent het energielabel, technische onvolkomenheden, slechte reparaties, geen controle op uitgevoerde werkzaamheden, onheuse bejegening, zeer lange wachttijden en het niet nakomen van afspraken. Burgerlid Bert Rouwenhorst heeft de afgelopen maanden veel huurwoningen van Eigen Haard bezocht en de klachten beoordeeld.

‘Het CDA is van mening dat wij als samenleving er alles aan moeten doen om iedere Amstelvener een goede en betaalbare woning te bieden die ook wooncomfort biedt. Helaas is voor veel huurders bij Eigen Haard niet van enig woongenot te spreken, gelet op de grote onvrede over de handelwijze van de verhuurder.’

Schriftelijke vragen

De gemeente Amstelveen heeft in 2021 weliswaar prestatieafspraken gemaakt met Eigen Haard, maar die zijn volgens het CDA boterzacht. Daarom heeft de fractie het college via schriftelijke vragen verzocht zo spoedig mogelijk nieuwe bindende prestatieafspraken te maken op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid, communicatie en het op een fatsoenlijke manier afhandelen van klachten.

Klachten kunnen gemeld bij Bert Rouwenhorst: k b.rouwenhorst@amstelveen.nl. Of kijk op de website van CDA Amstelveen: www.cda-amstelveen.nl.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 12:32

Koninklijke onderscheiding Renske Peters stichting Beschermers Amstelland

Amstelveen - Op 4 juni ontving Renske Peters uit handen van burgemeester Tjapko Poppens een koninklijke onderscheiding tijdens de opening van de 15e Amstellanddag op Wester-Amstel. Renske Peters kreeg dit lintje vanwege haar jaarlange, onvermoeibare inzet voor de bescherming van de natuur in het Amstelland. 

Kunst & Cultuur gisteren 11:00

Kaartverkoop Schouwburg Amstelveen vliegend van start

Amstelveen - Het nieuwe theaterprogramma van Schouwburg Amstelveen valt in de smaak bij het publiek. Op zaterdag 3 juni ging de voorverkoop voor het nieuwe seizoen vliegend van start. Vooral voor cabaret was de belangstelling groot, maar ook de rest van de programmering valt in goede aarde; met bijna 20.000 verkochte kaarten op de eerste dag van de verkoop spreekt het theater van een heel mooie start van de voorverkoop.