Chaos bij de ouderenpartij? Welnee, niets aan het handje

AMSTELVEEN - Volgens de lokale ouderenpartij OCA (Ouderen Combinatie Amstelveen), waar volgens diverse opgestapte (bestuurs-)leden de afgelopen periode een bestuurlijke chaos heerste, is er helemaal niets aan het handje en staat de partij als een huis.

Dat blijkt uit een opmerkelijk opgewekt persbericht van de partij getiteld ‘Ouderen Combinatie Amstelveen gaat voor de toekomst’, waarin met geen woord wordt gerept over een crisis of chaos.

Lechner
Voorzitter Tim Lechner uitte recent harde kritiek op de partij, via de lokale omroep waar hij nauw bij betrokken is. Volgens Lechner, die VVD-raadslid was maar door die partij op een onverkiesbare plek werd gezet waarop hij naar de OCA vertrok, was de Amstelveense ouderenpartij totaal onbestuurbaar geworden en staat de partij bol van persoonlijke belangen, tegenstellingen en intriges waarbij geen afspraak wordt nagekomen.

Opstappers
Ook bestuurssecretaris Joop Siemers (eveneens voormalig VVD-raadslid) stapte recent teleurgesteld op bij de ouderenpartij, evenals campagneleider Chris de Veth. Laatstgenoemde werd eerder al verboden nog persberichten uit te sturen voor de ouderenpartij.

Geen crisis
De Ouderencombinatie wil echter van een crisis niets weten. In een afgelopen maandag gehouden besloten vergadering werd volgens de partij vooral waardering uitgesproken voor zowel fractie als bestuur. De OCA meldt zelfs dat ex-voorzitter Lechner, die herstellend is van een ziekbed, nog steeds bestuurslid en lid van de partij is.

Als een huis
De OCA meldt simpelweg dat de partij klaar is voor de toekomst, door ‘een aantal nieuwe en jongere leden’. ‘Met het huidige bestuur dat daadkrachtig optreedt en goed samenwerkt met de fractie, staat de OCA als een huis.’

Verkiezingen
De OCA zegt ook klaar te zijn voor de verkiezingsstrijd. Tijdens de ledenvergadering is er een zeer uitgebreid programma gepresenteerd, waarbij de leden de komende tijd hun commentaren kenbaar kunnen maken. ‘Het zal weer een programma zijn met veel aandacht voor onze ouderen.’

Historie
De Amstelveense ouderenpartij heeft een historie als het aankomt op interne chaos en strubbelingen. Vlak voor de vorige verkiezingen spande toenmalig OCA-raadslid Henk Fokkink zelfs een rechtszaak aan tegen het OCA-bestuur, omdat er grote onenigheid was over de kieslijst.


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen gisteren 19:57

Amstelveen van voorheen (283)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 283 een oude kiek van de Mr. Rendorplaan in de wijk Elsrijk West.