Het Cobra Museum aan het Sandbergplein in Stadshart Amstelveen (archief)

Cobra Museum Amstelveen voorlopig gered: doorstart onder voorwaarden

Amstelveen - Het college van B&W en het Cobra Museum zijn na een pittig proces met intensieve gesprekken overeengekomen een doorstart van het museum mogelijk te maken, maar wel met heldere randvoorwaarden. Het museum krijgt hiervoor een jaar de tijd. Om dit proces te faciliteren ontvangt het museum voor één jaar een financiële bijdrage ter hoogte van € 1,4 miljoen. Met de nieuwe afspraken wordt een faillissement van het museum voorkomen. De afspraken worden vastgelegd in een convenant.

De doorstart betekent dat de deuren van het Cobra Museum openblijven en het personeel niet op straat komt te staan. Er is wel een verandering in de organisatie nodig om de bedrijfsvoering op orde te krijgen.

Nieuwe directeur + RvT

Zo zijn de gemeente en het museum overeengekomen dat het huidige bestuur en directie van de Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst binnen afzienbare tijd zullen aftreden. Daarvoor in de plaats zal een nieuwe directeur en Raad van Toezicht leden worden geworven. De huidige bestuursleden nemen geen plaats in de raad van toezicht. De nieuwe raad van toezicht wordt mede samengesteld door de gemeente Amstelveen. Zij wijzen in samenspraak een nieuwe directie aan, die aan de slag gaat met het ondernemingsplan.

Nieuw plan voor museum van deze eeuw

VVD-wethouders Herbert Raat (Kunst & cultuur) en Adam Elzakalai (Financiën) tonen zich blij met het voorstel dat het College aan de gemeenteraad heeft kunnen voorleggen. 'Het Cobra Museum is belangrijk voor Amstelveen en ook voor de regio. Wat we echt hopen is dat de komende maanden met nieuwe energie aan een nieuw plan wordt gewerkt dat resulteert in een museum dat past bij deze eeuw,' zegt Raat. Elzakalai vult aan dat het museum de komende maanden de tijd heeft om tot dat nieuw plan te komen en dat het derde kwartaal van 2024 kan presenteren. Ook meldt Elzakalai dat de opgebouwde huurschuld voorlopig niet wordt kwijtgescholden en dat er ook geen sprake zal zijn voor huurkorting, zoals het musem aanvankelijk wenste.

Het museum komt dus vóór het vierde kwartaal van 2024 met een nieuw, gedragen ondernemingsplan met bijbehorende nieuwe artistieke koers en een toekomstbestendige exploitatiebegroting. Er worden tussentijdse evaluaties ingepland om de voortgang van de doorstart te bewaken.

Behoud merk Cobra: Cor van Zadelhoff & Marius Touwen

De doorstart betekent dat de merknaam Cobra en de belangrijke topstukken in de collectie voor het museum behouden blijven. De doorstart wordt mede mogelijk gemaakt door externe financiers zoals de heren Cor Van Zadelhoff en Marius Touwen.

Vertrouwen

De gemeente Amstelveen heeft een groot hart voor kunst en cultuur. Om de kunst en cultuur aantrekkelijk te houden, is een diverse en gezonde culturele infrastructuur essentieel. De gemeente en het Cobra Museum hebben er vertrouwen in dat met de overeengekomen voorwaarden het museum de bedrijfsvoering op orde kan krijgen en de belangrijkste stakeholders van het museum aan boord kunnen houden.

'Niemand wil een museum sluiten'

Wethouders Raat en Elzakalai (Financiën): “Het is een intensieve periode geweest. Voor ons, maar ook voor anderen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen. En daarom wil ik Marius Touwen en Cor van Zadelhoff bedanken voor hun inzet voor Amstelveen. We stonden immers voor een duivels dilemma. Niemand wil een museum sluiten. Er ligt nu een convenant met goede afspraken."

"Het college heeft er vertrouwen in dat deze doorstart kan leiden tot een toekomstbestendig museum met een bedrijfsmatig goed onderbouwd plan van aanpak. Het komende jaar gaan het museum, de gemeenteraad en de gemeente hiermee aan de slag. Dit biedt mogelijkheden om een frisse wind door het museum te laten waaien. Het is tijd voor een nieuwe generatie, voor nieuwe energie. Een museum waar onze inwoners waar voor hun geld krijgen. Een museum waar niet alleen Amstelveen trots op is, maar ook de rest van Nederland.”

Reactie Marius Touwen

Marius Touwen: ‘Ik ben blij dat dit prachtige museum door het onderhandelingsresultaat nog een jaar de kans krijgt te bewijzen dat het fris de toekomst tegemoet gaat. Het resultaat is ontstaan mede door mijn team, Carl Stal en Ariella Kornmehl, en door de constructieve en sympathieke wijze waarop het huidige bestuur van het Cobra museum haar werk heeft gedaan, evenals de prettige samenwerking met de huidige directeur Stefan van Raay en zijn team.'

'Ik hoop dat zowel de gemeente Amstelveen als het publiek begrijpt dat het komende jaar vanwege de beperkte middelen een jaar zal worden van plannen maken, dus dat we geen spectaculaire tentoonstellingen en koerswijzigingen laten zien maar dat we ons gaan concentreren op datgene wat gaat veranderen na 2024. Maar dat zal ons er niet van weerhouden om vol energie aan het beleid en de uitvoering te werken.’

Gemeenteraad

In een raadsvoorstel vraagt het college van B en W de raad in te stemmen met uitvoering van het convenant, het afwijzen van de meerjarige subsidieaanvraag van het Cobra Museum en het toekennen van een eenmalige financiële bijdrage ter hoogte van de huidige subsidie. Tijdens de raadsvergadering van 29 november bespreekt de raad het raadsvoorstel.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 19:30

Online informatieavond over subsidies en leningen voor verduurzamen woning

Amstelveen - Voor inwoners van Amstelveen die meer willen weten over subsidies en geldzaken voor het verduurzamen van hun woning wordt op donderdag 29 februari om 19.30 uur een online informatiebijeenkomst gehouden. Aanmelden is ook nuttig als je deze avond geen tijd hebt, want je kan de bijeenkomst na aanmelding op een later moment terugkijken.

Algemeen gisteren 17:32

Code Oranje om zware windstoten

Amstelveen - Het KNMI heeft voor vanavond code oranje afgekondigd in verband met verwachte zware windstoten. In Noord-Holland geldt code oranje tussen 21.00 en 00.00 uur.

Algemeen gisteren 16:30

Gemeente en politie wijzen kinderen op gevaren internet met game HackShield

Amstelveen - Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, appen en brengen veel tijd op social media door. Helaas zijn ze zich nauwelijks bewust van de gevaren die hier aan kleven. Samen met de politie zet de gemeente het online spel HackShield in, om kinderen weerbaar te maken op internet.

112 gisteren 14:18

Autobrand Oude Dorp: vermoedelijk technisch mankement

Amstelveen - Een korte maar hevige autobrand aan Zetveld in het Oude Dorp van Amstelveen waarbij afgelopen dinsdagnacht een personenwagen grotendeels in de as werd gelegd, is vermoedelijk veroorzaakt door een technisch mankement. 

Algemeen gisteren 13:01

Inwoners Amstelveen willen een actief en afwisselend Stadsplein

Amstelveen - Begin dit jaar dachten ruim 3.000 Amstelveners en bezoekers aan het Stadshart mee over de toekomstige inrichting van het Stadsplein. De meerderheid heeft gekozen voor een plein met een actieve en afwisselende sfeer, met veel groen en natuurlijke, houten elementen.