'College B en W handelt onzorgvuldig bij invoering betaald parkeren'

'College B en W handelt onzorgvuldig bij invoering betaald parkeren' Foto: Ben Jonker, voorzitter van wijkplatform Bankras-Kostverloren

Amstelveen - De voorzitter van het wijkplatform Bankras-Kostverloren, Ben Jonker, is van mening dat het College van B en W onzorgvuldig heeft gehandeld bij het voorstel betaald parkeren met vergunning in toe voeren in een deel van de wijk.

Jonker, oud-fractievoorzitter en raadslid van het CDA Amstelveen, stelt dat de bewoners van de wijk zeer teleurgesteld waren dat ze uit de krant moesten vernemen dat er een raadsvoorstel is om in de helft van de wijk Bankras-Kostverloren parkeervergunningen in te voeren.

Weinig respect

‘Ons inziens heeft het College in deze niet zorgvuldig gehandeld en heeft weinig respect getoond voor de wijkbewoners. Waarom zijn de wijkbewoners niet per brief geïnformeerd over dit raadsvoorstel, zoals dat bijvoorbeeld wel is gebeurd in Randwijck?

Impact

Jonker is van mening dat, gelet op de impact voor het invoeren van parkeervergunningen, de wijk Bankras-Kostverloren een zorgvuldige en respectvolle benadering door het College mag verwachten.

De wijkplatformvoorzitter zegt geen discussie aan te willen gaan over de voor- en tegenargumenten voor de invoering van parkeervergunningen, maar verzoekt het college vooral de in zijn ogen juiste procedure te volgen:

  1. Houdt het raadsvoorstel voor Bankras-Kostverloren aan
  2. Verzoek het College om de wijkbewoners per brief te informeren
  3. Vraag het College om een professionele consultatie van de wijk
  4. Behandel de uitkomst van de professionele consultatie zorgvuldig
  5. Behandel daarna het aangehouden Raadsvoorstel voor de wijk Bankras-Kostverloren.

Ben Jonker kon wegens medische reden niet persoonlijk inspreken tijdens de commissievergadering waar betaald parkeren besproken werd.


Reacties