Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen [Beeld: gemeente Amstelveen]

Column burgemeester: Meer vrouwen in de politiek

Amstelveen - De Amstelveense gemeenteraad bestaat voor 31 procent uit vrouwen en voor 69 procent uit mannen. Dat moet anders, schrijft burgemeester Tjapko Poppens. 

Op 24 maart heeft de Amstelveense gemeenteraad unaniem de motie Meer vrouwen in de politiek aangenomen. In Amstelveen wonen iets meer vrouwen (51%) dan mannen (49%), maar de Amstelveense gemeenteraad bestaat voor 31% uit vrouwen en voor 69% uit mannen. Dat moet anders vindt de raad. 

Daarom wil de raad een campagne starten om meer vrouwen te interesseren voor de lokale politiek. Te meer omdat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. Als burgemeester sta ik hier volledig achter. Net als in de landelijke politiek is het van belang dat onze lokale volksvertegenwoordiging een afspiegeling van de samenleving is. Maar ik trek het graag breder. Het gaat wat mij betreft niet alleen om meer vrouwen in de raad, maar om een bredere afspiegeling van de Amstelveense samenleving wat betreft sociale, economische of culturele achtergrond.

Meer vrouwen en meer diversiteit in de politiek was een thema dat veel aandacht kreeg bij de verkiezingen van 17 maart. Afgelopen periode was 32% van de Tweede Kamerleden vrouw. Daar is met deze verkiezingen verandering in gekomen. Op basis van de voorlopige uitslagen is het aantal vrouwen gestegen naar 38% en het aantal Kamerleden met een migratieachtergrond van 10% naar 14%. Aan de andere kant is de Kamer qua regionale spreiding minder divers geworden: 71% van de nieuwe Kamerleden komt uit Zuid- en Noord-Holland of Utrecht.

Waarom ik me hard maak voor meer diversiteit? Door in te zetten op meer vrouwen in de raad bereik je meteen de helft van onze inwoners. Maar zoals ik al zei: het is belangrijk dat alle inwoners zich vertegenwoordigd voelen door onze gemeenteraad. Ik ben ervan overtuigd dat een evenredige vertegenwoordiging bijdraagt aan een betere discussie en betere besluiten. Onderwerpen worden vanuit meerdere invalshoeken bekeken en soms zelfs vanuit invalshoeken die anders over het hoofd worden gezien. En mensen herkennen zich beter in hun gemeentebestuur.

Daarbij zijn vrouwen in de politiek maar ook in het bedrijfsleven een rolmodel voor de jongeren van nu. Dat geldt ook voor mensen met een andere achtergrond. Hun voorbeeld stimuleert anderen in hun ambities, geeft het zelfvertrouwen om zelf de stap te maken, in de politiek, de wetenschap, het bedrijfsleven of welk vlak dan ook.

Maar terug naar de gemeentepolitiek. Raadsleden doen interessant werk. Ze denken en beslissen mee over allerlei onderwerpen die onze directe leefomgeving aangaan, zoals wonen, groen, sportvoorzieningen, verkeer. Raadsleden bepalen mede de toekomst van onze mooie stad. Is dit iets voor u? Laat u informeren en inspireren om de stap naar de politiek te zetten. Dat geldt overigens niet alleen voor de vrouwen. Ik nodig nadrukkelijk iedereen hiervoor uit.

Naast de campagne voor meer vrouwen in de Amstelveense politiek gaat de raad (online) informatieavonden organiseren. Zo kunt u op een praktische manier een beeld krijgen van wat het raadswerk inhoudt. Bij interesse kunt u contact opnemen met onze griffie via raadsgriffie@amstelveen.nl.

Ik heet u graag van harte welkom en wie weet tot ziens, op straat of in het gemeentehuis volgend jaar.

Tjapko Poppens


Meer nieuws

Onderwijs & Educatie gisteren 11:39

Bieb werkt aan leesplezier

Amstelveen - De cijfers zijn schokkend: maar liefst 25% van de Nederlanders van 15 jaar oud loopt het risico om laaggeletterd de school te verlaten*. ‘Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen en kost de samenleving €1,13 miljard per jaar**’, stelt Gertrude Hoogendoorn, manager Educatie & Programmering bij de Bibliotheek Amstelland.

Columns gisteren 08:00

Column Geijsel Kroon: Achteruit-sparen

Amstelveen - U spaart achteruit als uw vermogen minder oplevert dan de inflatie. Bij een inflatie van 1% en een rentevergoeding van 0% spaart u dus 1 % achteruit. Als u dan aan de Belastingdienst ook nog 0,6% per jaar moet betalen omdat u € 50.000,- boven uw drempelbedrag spaart, dan spaart u jaarlijks 1,6% achteruit.

112 14 okt. 2021 17:23

Politie Amstelveen overspoeld met wapens tijdens inleveractie

Amstelveen - De actie 'Van je wapen af zonder straf' is tot dusver een opmerkelijk succes in Amstelveen. In drie dagen tijd werden talloze steek- en slagwapens, nepvuurwapens maar ook een flink aantal echte vuurwapens ingeleverd bij - of opgehaald door - de politie.