Maarten en Pieter

Column: Vereniging van energiebespaarders,

Amstelveen - Maarten van Egmond en Pieter W. Bak zijn de eigenaren van Kasteelheer Groep Bouwkundig Adviesbureau en onder andere gespecialiseerd in thermografisch onderzoek & advies, bouwbegeleidingen& kwaliteitscontroles, toepassingen in duurzaamheid en Technische Beheer voor VvE's.  

Vereniging van energiesbepaarders,

Gedreven door de doelstelling de ‘duurzaamste gemeente van Nederland’ te worden spoort de gemeente Amstelveen haar gebouweigenaren aan te investeren in hun panden. Niet enkel plichtmatig het onderhouden van het pand, maar echte verbeteringen toebrengen. Waardoor de bestaande bebouwing de komende 30 jaar goed mee kan komen met de energievraagstukken die ons in de toekomst gaan treffen.

Maar waar begin je als gebouweigenaar, om naast je planmatig onderhoud óók je blik te verbreden naar verbetering van de energiehuishouding van je pand. Het blijkt dat wij in en in de omgeving van Amstelveen beschikken over een schat aan kennis en ervaring die, zowel praktische als revolutionaire ideeën hebben om aan de doelstelling van haar gemeente te voldoen.

Begeleiding

De afgelopen periode is Kasteelheer langzaam in de rol gegroeid om VVE’s te begeleiden in het maken van de juiste keuzes met betrekking tot het besteden van de beschikbare gelden.

Ongemerkt bleken wij vanuit onze rol als bouwbegeleider, thermograaf, bouwkundig ingenieur en ontwerper over een brede kennis te beschikken. Dat laat zich bijzonder goed inzetten bij het verbeteren van gebouwen.

Door onze verwevenheid met de aannemerij en installatietechniek kunnen wij de te treffen maatregelen volledig inzichtelijk maken, nog voor het inkopen bij de uitvoerende partijen. Omdat de werkzaamheden zelden op zich staan, proberen wij de verschillende partijen op voorhand samen te brengen in de vorm van een bouwteam.

Tijdens het samenspel tussen deze partijen (en de kennis die zij bij een project inbrengen) ontstaan eenvoudige en logische oplossingen die er voor zorgen dat het geld effectiever wordt besteed.

Doel

Door toegespitst bouwkundig onderzoek kunnen wij een stip aan de horizon zetten voor de leden van de VVE. Op dit traject liggen diverse grote werkzaamheden die op verschillende momenten kunnen worden uitgevoerd. Echter allemaal onderdeel van een groter doel. Hierdoor kan door de jaren heen, middels een meerjarig onderhoudsplan, gestuurd worden op het behalen van een vooraf vastgesteld resultaat.

Het maken van de keuzes kan worden gestuurd door de beschikbare budgetten, de staat van onderhoud van de verschillende onderdelen van het gebouw of door kansen die overheden of het bedrijfsleven plots bieden. Het maken van de goede keuzes wordt op deze manier overzichtelijk gemaakt.

Op de diverse bijeenkomsten die door de verschillende verenigingen en de gemeentes worden georganiseerd hebben wij ervaren dat er binnen onze gemeentegrenzen een grote bereidheid is om de beschikbare kennis te delen en toe te passen. Kasteelheer tracht als begeleider van haar opdrachtgevers zoveel mogelijk van deze kennis toe te passen in haar plannen en deze in te zetten voor het grote doel. Daar beleven wij binnen de groep een enorm plezier aan en we hopen deze plannen nog veelvuldig met elkaar uit te rollen.

Maarten van Egmond & Pieter W. Bak.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 18:13

Museumspoorlijn Amstelveen definitief tot monument verklaard

Amstelveen - Het Amstelveense gedeelte van de museumspoorlijn die loopt tussen Bovenkerk in Amstelveen en het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, is vandaag definitief aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde.   

Verkeer & Vervoer gisteren 14:17

Amstelveen stelt verbreding van Bovenkerkerweg uit: nu te duur

Amstelveen - De verdubbeling van de drukke Bovenkerkerweg wordt uitgesteld tot 2023. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de weg in z’n geheel vernieuwd moet worden en deze extra kosten wil de gemeente niet maken tijdens de coronacrisis.