Pixabay.com

Conflictscheidingen Amstelveense ouders: gemeente biedt hulp

Amstelveen - Om schade bij kinderen door scheidingen van ouders zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken probeert gemeente Amstelveen zogenoemde conflictscheidingen cq. vechtscheidingen bij Amstelveense ouders zoveel mogelijk te voorkomen met diverse soorten hulp en voorlichting.

In Nederland krijgen 70.000 kinderen per jaar te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Gemiddeld heeft 33% van kinderen in één schoolklas tegenwoordig gescheiden ouders. Zogenoemde vechtscheidingen komen ook geregeld voor en die kunnen sneller leiden tot emotionele schade met soms langdurige gevolgen voor kind(eren) en maatschappij.

Bijeenkomsten

Amstelveen houdt maandelijks digitale ouderbijeenkomsten over het thema conflictscheidingen, waar ongeveer 25 Amstelveense ouders en professionals aan deelnemen. De bijeenkomsten gaan over de positie van ouders, de positie van het kind en wat een eerste nieuwe stap kan zijn om de situatie van het kind te verbeteren, om zo de negatieve gevolgen van de scheiding voor het kind te beperken.

Ook voert de gemeente actief communicatiecampagne over het thema relaties (in samenwerking met welzijnsorganisatie Participe) en met de Rechtbank van Amsterdam zijn samenwerkingsafspraken gemaakt ten aanzien van omgangsbegeleiding/-bemiddeling en ouderschapsplannen. Ouders komen daardoor sneller bij de juist hulp terecht.

Vrijwilliger helpt

Op verzoek van de Rechtbank van Amsterdam en medewerkers vanuit het sociaal team is ook de ‘Begeleide Omgangsregeling’ (BOR) van Humanitas weer beschikbaar: daarbij helpt een vrijwilliger de gescheiden Amstelveense ouders bij het afspreken én nakomen van een omgangsregeling.

Amstelveen verwacht zich ook aan te kunnen sluiten bij het landelijke programma ‘Scheiden zonder Schade’ van het ministerie van VWS, waarvoor momenteel een nieuw landelijk Digitaal Plein (DigiPlein en DigiBegeleider) wordt ontwkkeld, speciaal voor ouders en hun kinderen in scheiding.

Groepsprogramma's

Door een (echt)scheiding krijgen jongeren soms gedragsmatige of emotionele problemen. Tijdens groepsprogramma`s leren jongeren daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. Voor hen zijn diverse preventieve (groeps- )trainingen voorhanden, Tijdens ‘de dag van het gescheiden kind’ op 26 mei 2021 zal Amstelveen het brede aanbod onder de aandacht brengen bij inwoners en partners, zoals huisartsen en scholen.

Meer informatie is te vinden via de gemeentelijke website over echtscheiding (klik hier).


Meer nieuws

Zakelijk gisteren 10:46

Perfect Health: weet wat je nodig hebt [Lezersactie]

Amstelveen - Gezond oud worden willen we allemaal. Maar hoe gezond ben je eigenlijk? En wat heb je exact nodig om hieraan bij te dragen? Mischa Kremer richtte Perfect Health op voor mensen die bewust willen werken aan hun gezondheid. ‘Dankzij de Premium Health Check krijg je op wetenschappelijk niveau inzicht hoe je met leefstijl, voeding en voedingssupplementen aan de slag kunt gaan met je gezondheid. Wij maken moeilijke materie begrijpelijk en geven advies op maat. Zo houd je grip op je gezondheid.’

Horeca 16 jun. 2021 19:00

Stadshart Horeca Hits: Noodle soep van Saigon Càphê

Amstelveen - Nu de horeca weer open is belicht AmstelveenZ.nl in samenwerking met Shopping Centre Stadshart Amstelveen de komende periode in de rubriek Stadshart Horeca Hits diverse bestsellers en gewilde gerechten uit de horecazaken in en rond het Stadshart. In aflevering 1: de befaamde noodle soep van Saigon Càphê.