Coronacrisis zorgt voor snellere digitaliseringsslag gemeente Amstelveen

Amstelveen - Na een eerder dreigend ICT-infarct door verouderde en achterblijvende digitale systemen, laat  gemeente Amstelveen inmiddels weten online goed op weg te zijn.  De coronacrisis gaf volgens de gemeente een grote impuls aan het (sneller) digitaliseren van werkprocessen op het raadhuis.

'Er is hard gewerkt om te zorgen dat iedereen vanuit huis kan blijven werken. In totaal zijn ruim 100 werkprocessen gedigitaliseerd, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een uittreksel en het doorgeven van een verhuizing. Maar ook het aanvragen van de in deze tijd zo belangrijke MKB-noodlening en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) verlopen digitaal,' meldt Amstelveen in een persbericht.

Daarin geeft de gemeente aan het papieren tijdperk achter zich te laten en steeds meer digitaal te werken. 'Met het zogenoemde programma Digitale Transformatie 2019-2022 wil Amstelveen de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeteren. Het programma is halverwege zijn looptijd. Een mooi moment om te kijken naar de resultaten en naar wat er nog op stapel staat', concludeert de gemeente.

Verbeterde dienstverlening

Voor ondernemers en inwoners is de dienstverlening volgens de gemeente verbeterd. 'Zo is er een nieuw klantcontactcentrum. Inwoners en klanten worden als ze bellen nu 'warm' doorverbonden met andere afdelingen. Dat betekent dat de klantgegevens meteen in beeld zijn zodat de beller niet opnieuw zijn verhaal hoeft te doen.'

Ook is de gemeentelijke website toegankelijker geworden met onder andere meer Engelstalige pagina’s voor internationale inwoners. Eveneens is de website Belastingen sterk verbeterd en kan men online meer belastinginformatie raadplegen, meer belastingproducten aanvragen en er zijn meer mogelijkheden om online te betalen. 'Ondernemers kunnen hun belastingzaken nu online afhandelen;.

Digitaliseren bouwarchief

Ook het gemeentelijke bouwarchief wordt gedigitaliseerd om te zorgen dat inwoners op ieder gewenst moment vanaf huis dossiers kunnen inkijken en in de toekomst sneller bouwvergunningen kunnen aanvragen. In 2020 is zo’n 30 procent  gedigitaliseerd en de resterende 70%, van het in totaal 750 meter strekkende archief, is de komende twee jaar aan de beurt.

Veilige informatieprocessen

'De gemeente heeft toegang tot veel persoonlijke informatie van inwoners. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat daar zorgvuldig en volgens de wet mee wordt omgegaan. Om te voldoen aan de AVG zijn daarom alle interne en externe informatieprocessen doorgelicht en geregistreerd. De controles die de gemeente hierop heeft gehad zijn de afgelopen jaren steeds succesvol geweest'.

Steeds meer digitaal gemak

De komende twee jaar gaat de digitale transformatie en het digitaliseren van werkprocessen door. Dit betekent dat het straks mogelijk is om belangrijke levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk of overlijden via een digitale aangifte te doen. Daarbij wordt er gewerkt aan een persoonlijke internetomgeving zodat iemand, na het doen van een aanvraag, kan volgen hoe het daarmee staat.


Meer nieuws