CU: 'Amstelveen kan groei naar 125.000 inwoners niet aan'

Amstelveen - Dat het College van B en W een scenario heeft klaarliggen waarin het aantal inwoners van Amstelveen de komende 20 jaar groeit naar 125.000 inwoners, is volgens de ChristenUnie min of meer gekkenwerk. Een dergelijke groei legt volgens de CU een veel te grote druk op de leefbaarheid, de woningbouw (verdichting) en voorzieningen in Amstelveen.

De ChristenUnie noemt een dergelijke bevolkingsgroei niet realistisch en is van mening dat een groei naar 100.000 inwoners (nu telt Amstelveen circa 92.000 inwoners) veel passender is. 'De ChristenUnie heeft grote twijfels of  Amstelveen een bevolkingsgroei naar 125.000 inwoners aan kan', stelt Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Het College van B en W (VVD, D66, PvdA) ziet wel mogelijkheden voor een groei naar 125.000 inwoners.

Migratiesaldo

De CU baseert zich in de strijd tegen de exorbitante groei van Amstelveen onder andere op statistische informatie van het CBS en de afdeling Sector Onderzoek & Informatie van de provincie Noord-Holland. 'Daar komt bij dat uit opeenvolgende Facts en Figures van de gemeente Amstelveen blijkt dat het overgrote deel van de bevolkingsgroei van Amstelveen tussen 2010 en 2020 komt door het migratiesaldo (verschil vestiging en vertrek binnen en buiten Nederland) en een gering deel door de natuurlijke groei (verschil geboorte en sterfte).'

Ongewenst scenario

De partij vindt een bevolkingsgroei naar 125.000 inwoners in 2040 een ongewenst scenario omdat een dergelijke bevolkingsgroei een te grote druk legt op de leefbaarheid van de Amstelveense samenleving. 'Wat betreft het woningbouwprogramma zal er een te grote druk op het binnenstedelijk bouwen ontstaan en een onaanvaardbare druk op woningbouw in de polders rond Amstelveen. Ook zal er een overbelasting ontstaan van welzijns-, cultuur-, onderwijs- en sportvoorzieningen en ook medische-, kinderopvang- en zorgvoorzieningen. Tenslotte zal er een (te) grote opgave ontstaan rond de benodigde infrastructuur voor een goede leefomgeving. Allemaal ontwikkelingen die de ChristenUnie ongewenst vindt. Maar vooral …. het is niet nodig!”, zegt fractievoorzitter Bert de Pijper. 

Motie gemeenteraad

De ChristenUnie zal bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021, woensdag 1 juli 2020 de motie “Naar een leefbaar Amstelveen in 2040” indienen. Doel van de motie is om het college bij de ontwikkeling en uitvoering van de beleidsplannen te laten uitgaan van het realistische scenario dat Amstelveen in 2040 ca. 100.000 inwoners zal hebben in plaats van 125.000 inwoners.


Meer nieuws

Onderwijs & Educatie gisteren 10:47

Druk op Amstelveense noodopvang neemt toe; scholen bereiden zich voor op Britse variant

Amstelveen - Hoewel op dit moment de situatie nog houdbaar is op scholen en bij opvangorganisaties in Amstelveen, meldt de gemeente dat de druk op de noodpvang toeneemt, groepen vol dreigen te raken en het lastiger wordt om de noodopvang te bemensen. Daarbij bereiden scholen zich voor op de Britse corona-variant.