Lege stoelen in Schouwburg Amstelveen [Beeld: AmstelveenZ]

Culturele instellingen Amstelveen stevenen af op miljoenenverlies

Amstelveen - De negen grote culturele instellingen in Amstelveen stevenen door de coronacrisis af op een gezamenlijk verlies van bijna 2,8 miljoen euro in 2020. De gemeente overweegt nu de huren en/of gemeentelijke lasten voor de instellingen volledig kwijt te schelden voor betere overlevingskansen in de zwaar getroffen sector.

Kwijtschelding van huur en gemeentelijke lasten moet een groot deel van de instellingen helpen om financieel gezond te kunnen blijven, maar ook om aanspraak te kunnen maken op financiële steun van het Rijk en de provincie. Eerder had de gemeente Amstelveen de inning van de huren al voor 6 maanden opgeschort, nu wordt onderzocht of kwijtschelding van huren en/lasten financieel haalbaar is.

Overleven op reserves

Enigszins opmerkelijk is dat de gemeente meldt dat de instellingen op dit moment geen acute liquiditeitsproblemen ervaren, maar (nog) een beroep kunnen doen op hun reserves. ‘Maar ook op reserves die bestemd zijn voor bijvoorbeeld investeringen in noodzakelijke aanpassingen. Deze investeringen moeten op termijn wel worden gedaan om te blijven voldoen aan de wettelijke vereisten. De Schouwburg Amstelveen, Platform C, P60 en het Cobra Museum hebben om kwijtschelding gevraagd om zo hun gezonde financiële positie te kunnen behouden’, meldt de gemeente.

Grote klappen

‘De culturele instellingen hebben de eerste maanden van de coronacrisis de schok kunnen opvangen door gemeentelijke subsidies’, stelt wethouder Herbert Raat (Kunst & Cultuur, VVD) in een persbericht van de gemeente: ‘Nu de crisis langer duurt, teren ze snel in op hun reserves en dreigen er grote klappen te vallen. Wij staan hen bij met het ondersteuningsfonds corona, maar er is meer nodig. Huurkwijtschelding kan hen helpen bij het verkrijgen van geld vanuit het Rijk en de provincie.’ Raat laat weten dat het bij eventuele huurkwijtschelding gaat om een bedrag van maximaal 758.000 euro.

Omslag

Eerder al gaf Raat aan dat de culturele sector in Amstelveen ook een omslag moet maken en oude concepten los moet laten. ‘Dit kunnen we natuurlijk niet zo blijven volhouden. Daarom is het nodig dat wij samen met de gemeenteraad en de instellingen kijken naar nieuwe ideeën en concepten.’

Aanvullende steun

Instellingen kunnen aanspraak maken op een aanvullende bijdrage van de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland als de gemeente waarin zij gevestigd zijn ook een aanvullende bijdrage doet. Dit heet een matchingsvoorwaarde. Kwijtschelding van de huur van gemeentelijke panden telt daarbij mee. “Het is voor ons de kortste klap om de instellingen te helpen bij het binnenhalen van landelijke en regionale subsidies”, zegt de wethouder.

Gemeentelijke lasten

Museum JAN, Cultuurcentrum Griffioen en het Amsterdamse Bostheater huren niet van de gemeente. Voor hen kan kwijtschelding van de gemeentelijke lasten als financiële tegemoetkoming dienen. De huurkwijtschelding is niet van toepassing op de gemeentelijke ateliers, omdat zij al steun van de gemeente ontvangen door de ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars. 

Procedure

De huurkwijtschelding of kwijtschelding van gemeentelijke lasten geldt alleen voor culturele instellingen die aantoonbare financiële schade ondervinden door de coronacrisis en een aanvraag hebben gedaan bij een noodfonds waarbij voldaan moet worden aan de matchingsvoorwaarde. Het college van B en W heeft deze week ingestemd met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De instellingen die in aanmerking komen, kunnen nu een aanvraag bij de gemeente indienen. Deze aanvragen worden vervolgens voorgelegd aan het college. De definitieve beslissing ligt bij de gemeenteraad.


Meer nieuws

Evenementen & Activiteiten vandaag 10:17

Cultuurcentrum Griffioen opent nieuw theaterseizoen

Amstelveen - Cultuurcentrum VU Griffioen is gestart met de kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen. In voorgaande jaren gebeurde dit altijd in april of mei. “Dit seizoen pakken we een hoop zaken net iets anders aan dan normaal”, aldus de Griffioen.

Verkeer & Vervoer gisteren 10:10

Waarom geen nieuwe spoorlijn parallel aan de A9?

Amstelveen – Met een nieuwe spoorlijn die parallel loopt aan Rijksweg A9 tussen Haarlem, Schiphol, Amstelveen, Ouderkerk, Abcoude en Amsterdam Zuidoost zou de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk verbeteren.