Saloua Chaara en Robert Zuidbroek

D66: 'Alles op alles zetten tegen uitsluiting en discriminatie'

Amstelveen - Bij D66 bestaan zorgen over de toename van discriminatie binnen Amstelveen. De partij wil dat alles op alles wordt gezet om discriminatie en andere vormen van uitsluiting tegen te gaan.

D66 baseert zich op onderzoek van de GGD, waaruit blijkt dat het aantal Amstelveners dat zich gediscrimineerd voelt flink is toegenomen. Daar waar in 2016 14 procent van de volwassen Amstelveners zich weleens gediscrimineerd voelde, gaat het in 2020 om bijna een kwart van de inwoners (23 procent, 16.000 personen).

Verschillen in wijken

Volgens de gezondheidsmonitor ervaart één op de drie inwoners uit Amstelveen Noord-Oost dat zij weleens gediscrimineerd zijn. In andere delen van Amstelveen gaat het om 21 tot 24 procent van de inwoners. Tenslotte laat de gezondheidsmonitor zien dat de discriminatiecijfers in Amstelveen relatief hoger zijn dan in andere regiogemeenten.

Zorgen

Saloua Chaara gemeenteraadslid voor D66 Amstelveen: 'D66 maakt zich hier zorgen over. Wat je geslacht, geaardheid, overtuiging of huidskleur ook is; niemand heeft het recht de ander op basis van deze kenmerken in kansen en in vrijheid te beperken. Juist in een diverse stad als Amstelveen moeten we hier pal voor blijven staan. Daarom willen wij dat het college goed kijkt naar waarom de ontwikkelingen zijn zoals ze zijn en dat men alles op alles zet om discriminatie en andere vormen van uitsluiting tegen te gaan. Hiertoe hebben we het college opgeroepen.'

Meldpunt discriminatie bekender maken

Daarnaast wil D66 dat meer Amstelveners het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) weten te vinden als zij ervaring hebben met uitsluiting en discriminatie: Dit meldpunt kan Amstelveners ondersteunen, hulp bieden en bemiddelen als zij hier behoefte aan hebben.'

D66-raadslid Robert Zuidbroek stelt dat 'bewuste discriminatie onder andere vraagt om harde straffen'. 'Dit betekent dat de aangiftebereidheid omhoog moet. Onbewuste discriminatie vraagt om bewustwording, dialoog en zelfreflectie. Onder andere door het meldpunt goed onder de aandacht te brengen, stimuleren we dat discriminatie beter word erkend, herkend én kan worden aangepakt. Dit is keihard nodig om ervoor te zorgen dat Amstelveners zich in hun stad vrij voelen en zichzelf kunnen zijn.'

Onderzoek van de GGD

In opdracht van de gemeente doet de GGD elke vier jaar grootschalig onderzoek naar de gezondheid van Amstelveners van 18 jaar en ouder. De resultaten daarvan worden in een zogenaamde gezondheidsmonitor gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeente en de GGD bij het vormgeven van hun beleid. In de gezondheidsmonitor komen verschillende onderwerpen aan de orde. Zoals ziekten en aandoeningen, welbevinden en sociale contacten, woonsituatie en geluidshinder, maar ook leefstijl, voeding en bewegen.


Meer nieuws

Politiek gisteren 15:51

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil bestuurlijke vernieuwing

Amstelveen - De lokale politieke Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is van mening dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een onafhankelijke formateur moet worden aangesteld, om zo het beste brede college voor Amstelveen te vormen. Nu werden de onderhandelingen gevoerd door de twee grootste partijen (VVD en D66), in de personen van Herbert Raat en Floor Gordon.

Politiek gisteren 14:37

Dit zijn de komende vier jaar de wethouders in Amstelveen

Amstelveen - De gemeenteraad heeft woensdagavond vijf wethouders benoemd voor de bestuursperiode 2022-2026: Herbert Raat en Adam Elzakalai (VVD), Floor Gordon en Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) zitten - als alles goed gaat - de komende vier jaar in het pluche.

Algemeen gisteren 10:36

Amstelveen heeft weer nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

Amstelveen - De 10-jarige Lode, leerling van De Triangel, wordt de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen. Lode werd gekozen uit een groep van 24 kinderen van verschillende basisscholen tijdens de jaarlijkse verkiezing voor kinderburgemeester.