Saloua Chaara, gemeenteraadslid D66 Amstelveen

D66 Amstelveen: wachttijd in het AZC maximaal benutten voor inburgering

Amstelveen - Asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) moeten zoveel als mogelijk op het AZC al starten met inburgeringstrajecten, in plaats van pas als zij in Amstelveen wonen. Dit heeft D66 Amstelveen met unanieme steun van de gemeenteraad verankerd in het Amstelveens inburgeringsbeleid. 

Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66 zegt hierover: 'Elke dag dat een statushouder hier in Nederland op zijn handen moet zitten en niet kan werken aan zijn/haar integratie, is wat ons betreft een verloren dag. Het vertraagt de inburgering, maakt dat mensen minder snel aan het werk komen én zorgt ervoor dat statushouders zich minder snel onderdeel voelen van de samenleving.'

Ze vervolgt: 'Daarom moet wat ons betreft de wachttijd in het AZC maximaal benut worden voor scholing en taallessen en moeten we voorkomen dat de scholing een periode stil komt te liggen. We zijn er blij mee dat we met unanieme steun van de gemeenteraad het gemeentelijk inburgeringsbeleid hierop hebben kunnen aanpassen.'

Meedoen vanaf dag één

Volgens de voorschriften moeten statushouders, nadat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen, binnen tien tot twaalf weken uit een AZC doorstromen naar een woning in de gemeente waar zij aan gekoppeld zijn. In de tussentijd kunnen zij vrijwillig meedoen aan scholingsmodules die Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor maximaal 14 weken aanbiedt.

Praktijk: langer wachten op woning

De praktijk is echter dat  Amstelveense statushouders vaak heel veel langer op een AZC verblijven omdat zij wachten op een woning in Amstelveen. Door deze lange wachttijd is het scholingsaanbod van het COA, te kort en bij lange na niet toereikend. Het dekt niet de hele wachttijd. Daar komt bij dat in het inburgeringsbeleid van de gemeente stond dat de gemeentelijke inburgeringstrajecten pas starten nádat statushouders echt in Amstelveen wonen.

Kostbare tijd

D66 vindt dat hierdoor veel te veel kostbare tijd voor integratie en inburgering verloren gaat en wil de inburgering versnellen. Daarom wil D66 op het AZC al beginnen met de gemeentelijke inburgering, in plaats van pas als statushouders in Amstelveen wonen.

Nieuw Inburgeringsbeleid Amstelveen

In 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Het doel van deze wet is dat statushouders zo snel mogelijk meedoen en werk vinden. Op woensdag 21 april heeft de gemeenteraad het Inburgeringsbeleid van de gemeente Amstelveen behandeld. Hierin staat uitgewerkt hoe de gemeente vanaf 2022 de integratie en inburgering van Amstelveense statushouders handen en voeten geeft. In juni stemt de gemeenteraad over het inburgeringsbeleid. Het voorstel van D66 om in het AZC al te starten met de gemeentelijke inburgering is wel al unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Via een amendement dat werd mede ingediend door het CDA, GroenLinks, VVD, Lijst Höcker, bbA, de ChrstenUnie, SBA en de PvdA hebben de democraten het gemeentelijk inburgeringsbeleid hierop aangepast. AVA en de SP hebben het amendement gesteund. Nu is het een expliciet onderdeel van het beleid dat de gemeentelijke inburgering zoveel als mogelijk op het AZC start.


Meer nieuws

Horeca gisteren 12:00

Een vliegende start voor Bistro B

Amstelveen - In september 2020 opende Bistro B haar deuren in het Oude Dorp van Amstelveen. Het was er al snel druk en de gasten genoten zichtbaar van de gezellige en ongedwongen sfeer. ‘Dit komt mede door de informele bediening’, vertelt eigenaresse Ellen Boon. Volgens haar maken de heerlijke gerechten van haar partner Paul elke avond weer tot een groot succes. ‘Het was echt een vliegende start.’

Algemeen gisteren 10:51

Woningtekort Amstelveen: onderzoek naar opsplitsen woningen

Amstelveen - De Amstelveense coalitiepartners D66 en VVD willen het splitsen van woningen in Amstelveen onder voorwaarden mogelijk maken. Zij roepen het College van B en W (gevormd door VVD, D66 en PvdA) in een motie op om te onderzoeken of bestaande woningen die te groot zijn geworden voor de bewoner(s) kunnen worden gesplitst. Het is een van de oplossingen die moet bijdragen aan terugdringen van het tekort aan woningen binnen de gemeente.

Verkeer & Vervoer 27 sep. 2021 19:28

Amstelveen gaat intensief controleren op Kazernepad (Zwarte Pad)

Amstelveen - Handhavers van gemeente Amstelveen gaan de komende periode in samenwerking met de politie weer meer controles uitvoeren op het Kazernepad, de belangrijke en drukke fietsverbinding tussen Amstelveen Noord en Zuid, die in de volksmond ook wel Zwarte Pad wordt genoemd.

112 27 sep. 2021 13:24

Ongeval rotonde Waardhuizen: auto en scooter

Amstelveen - Op de rotonde Praam/Gondel/Willem Dreesweg tussen de wijken Waardhuizen en Middenhoven heeft maandagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een scooterrijder.