Jacqueline Höcker (GvA) en Saloua Chaara (D66)

D66 en GVA willen oplossing voor beter leerlingenvervoer in Amstelveen

Amstelveen - De fracties van D66 en Goed voor Amstelveen hebben zorgen over het leerlingenvervoer. Er moet meer aandacht zijn voor inclusiever onderwijs in Amstelveen, zodat meer leerlingen dichtbij huis naar school kunnen. Zij hebben om opheldering gevraagd en willen dat problemen snel worden opgelost.

Leerlingenvervoer

Wanneer kinderen wegens een beperking niet zelfstandig naar school kunnen of wanneer zij naar een speciale school gaan die verder uit de buurt ligt, kunnen zij in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. De gemeente heeft de taak om dit leerlingenvervoer beschikbaar te stellen en moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van dit vervoer goed is. Het leerlingenvervoer voor de gemeente Amstelveen wordt sinds 2021 uitgevoerd door vervoersbedrijf Munckhof. Deze vervoerder is verantwoordelijk voor de ritten, de planning en registratie van ritten, de klachtafhandeling en de informatievoorziening aan ouders/verzorgers van leerlingen en de gemeente Amstelveen.

Zorgen over de kwaliteit

D66 en Goed voor Amstelveen krijgen in toenemende mate signalen van ouders en scholen over een niet goed functionerend vervoerssysteem. Daarom hebben zij het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd: “Wij hebben de indruk dat de situatie steeds meer verslechtert. Daardoor missen kinderen met bijvoorbeeld autisme of een fysieke beperking steeds meer schooluren en worden zij in hun ontwikkeling belemmerd. Soms zitten leerlingen drie kwartier tot anderhalf uur in een busje omdat de vervoerder in een lus rijdt. Hierdoor worden ook ouders in hun werkzaamheden beperkt omdat er onzekerheid is over of het vervoer wel op tijd komt”, zegt Jacqueline Höcker, fractievoorzitter van Goed voor Amstelveen. D66 en Goed voor Amstelveen willen daarom weten hoe groot de problemen zijn en wat het college doet om de problemen op te lossen.

Inclusiever onderwijs 

“Laat duidelijk zijn dat niet optimaal functionerend leerlingenvervoer echt impact kan hebben op de ontwikkeling van leerlingen en hun recht op onderwijs. Daarom moeten de problemen wat ons betreft snel worden opgelost. Hoe klein het aantal leerlingen mogelijk ook is dat door de problemen wordt geraakt.”, zegt Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66. “Wij willen dat het college van burgemeester en wethouders hierbij niet alleen kijkt naar het vervoersprobleem op zich. Maar dat het college – samen met het onderwijs - óók kijkt naar meer mogelijkheden voor beter passend onderwijs in Amstelveen. Want wanneer je het onderwijsaanbod in onze stad zo kunt organiseren dat meer leerlingen dichtbij huis naar school kunnen, dan hoeven minder leerlingen gebruik te maken van het leerlingenvervoer om naar school te gaan.”, vervolgt zij. D66 en Goed voor Amstelveen hebben het college opgeroepen om hier mee aan de slag te gaan.


Meer nieuws

Onderwijs & Educatie gisteren 07:00

Onderwijsspecial (afl. 6): Panta Rhei - Iedereen heeft recht op kansen

Amstelveen - Nu veel kinderen weer voor de keuze staan om een (middelbare) school te kiezen en er diverse Open Dagen van scholen op stapel staan, brengt AmstelveenZ een onderwijsspecial van scholen in Amstelveen en directe omgeving. In aflevering 6: Panta Rhei.

Gezondheid & welzijn 27 jan. 2023 16:14

ANWB AutoMaatje van start in Amstelveen

Amstelveen - De vervoersservice ANWB AutoMaatje gaat per 1 februari 2023 van start in Amstelveen. Vrijwilligers vervoeren via ANWB AutoMaatje met hun eigen auto minder mobiele Amstelveners die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken.

Kunst & Cultuur 27 jan. 2023 11:17

Jubileumjaar 'Cobra 75' van start met drieluik ‘Ontmoet de Denen’ 

Amstelveen - In het bijzijn van de ambassadeur van Denemarken in Nederland Jarl Frijs-Madsen is gisterenavond in het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen het jubileumjaar 'Cobra 75' van start gegaan met de opening van het Drieluik ‘Ontmoet de Denen’. De tentoonstelling is te zien van 27 januari tot en met 14 mei 2023.