D66: Meer sport- en beweegprogramma's voor kwetsbare Amstelveense jeugd

D66: Meer sport- en beweegprogramma's voor kwetsbare Amstelveense jeugd Foto: Saloua Chaara (D66 Amstelveen)

Amstelveen – D66 Amstelveen maakt zich zorgen over de grote verschillen in hoe Amstelveense jongeren hun gezondheid ervaren en wil dat alle kinderen in Amstelveen kunnen sporten en bewegen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van Amstelveense meisjes en ruim 1/3e van de jongens niet of nauwelijks sport.


- Lees verder onder deze advertentie -

Volgens de democraten zijn er teveel verschillen in gezondheidsbeleving onder Amstelveense jongeren: niet alleen tussen jongens en meisjes, maar ook verschillen tussen jongeren mét en zónder Nederlandse herkomst en verschillen tussen jongeren uit verschillende Amstelveense wijken.  Door te investeren in sport en beweegprogramma’s wil D66 deze verschillen overbruggen. De democraten hebben hierover voorstellen gedaan die op 10 juli unaniem door de gemeenteraad zijn aangenomen.

Ongelijkheid in gezondheid

Onderzoek van de GGD laat zien dat 22% van de meisjes en 11% van de jongens uit Amstelveen zich niet fit en gezond voelt. Ook blijkt dat 30% Van de meisjes en 21% van de jongens slaapproblemen heeft en dat 71% van de jongeren uit Amstelveen minimaal twee uur per dag achter een beeldscherm doorbrengt. Cijfers van de GGD laten tenslotte zien dat 56% van de Amstelveense meisjes niet of nauwelijks sport. Bij jongens gaat het om 36%.

Saloua Chaara, gemeenteraadslid D66: “Hoewel het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van onze jeugd, schrokken we wel van deze cijfers. In Amstelveen lijkt er tot op zekere hoogte sprake te zijn van ongelijkheid in gezondheid. We zien grote verschillen in hoe jongens en meisjes hun gezondheid ervaren, verschillen tussen de ervaren gezondheid van jongeren met Nederlandse en niet-Nederlandse herkomst en we zien ook tussen wijken verschillen in het sportgedrag en de ervaren gezondheid van onze jeugd. Jongeren uit Amstelveen Noord-West voelen zich bijvoorbeeld beduidend gezonder en fitter dan de jeugd uit de wijk Keizer Karelpark/Groenelaan. Voor D66 is deze ongelijkheid niet acceptabel.”

Kansengelijkheid 

De democraten willen dat er meer wordt gedaan aan het stimuleren van het sport- en beweeggedrag van Amstelveense jeugd. Hiermee wil D66 bijdragen aan meer gelijkheid in gezondheid. Want: kinderen die regelmatig sporten zijn vrolijker en gezonder. Zij kunnen beter met andere kinderen overweg, slapen beter, presteren beter op school en hebben een lager ziekteverzuim dan kinderen die niet/niet regelmatig sporten. Ook voor kwetsbare jeugd kan sport een positieve invloed hebben op emotionele en gedragsproblemen, hun weerbaarheid, agressieregulatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen en talentontwikkeling. Sporten draagt bij aan kansengelijkheid voor de Amstelveense jeugd.

Voorstel van D66

Daarom heeft D66 een voorstel uitgewerkt waarmee in de periode 2020-2022 jaarlijks € 70.000 wordt vrijgemaakt voor sport en beweegprogramma’s voor (kwetsbare) jeugd. Chaara: “In Amstelveen hebben we voldoende generiek aanbod om sporten voor iedereen te stimuleren. Wij vragen juist specifiek aandacht voor die jongens en meisjes die opgroeien in een omgeving waarin sporten minder gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld omdat de ouders niet sporten of omdat er te weinig geld is om aan sport mee te doen.”


Reacties