Inzet: D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet

D66 pleit voor extra financiële steun Platform C

Amstelveen – De Amstelveense fractie van D66 vindt dat Platform C, de organisatie bestaand uit de Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en de Kunstuitleen Amstelveen, extra financiële steun moet krijgen.

De organisatie kampt volgens de democraten met financiële tekorten. Daarom heeft D66 aan het college gevraagd om Platform C te helpen. Bijvoorbeeld door de gemeentesubsidie voor een langere periode, aan de organisatie uit te betalen. ‘Dit draagt in tijden van financiële onzekerheid bij aan rust en stabiliteit’, zegt D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet.

Basisvoorziening

‘Voor D66 is Platform C een basisvoorziening die geworteld is in Amstelveen en hier ook thuishoort. Wij vinden dat Platform C een belangrijke en positieve bijdrage levert aan de Amstelveense samenleving en dat de gemeente (daarom) moet helpen als de organisatie in de problemen zit.’

Slechter

Van der Vet: ‘We begrepen al eerder dat Platform C kampt met financiële problemen. Nu blijkt de financiële positie van Platform C slechter te zijn dan gedacht. Natuurlijk is de organisatie in de eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de eigen financiële problemen. Maar wanneer zij er zelf niet helemaal uitkomt, dan moet de gemeente een helpende hand moet bieden. De Muziek- en Dansschool, de Volksuniversiteit en de Kunstuitleen zijn te belangrijk voor het stimuleren van creativiteit, verbinding, ontwikkeling en ontplooiing in onze stad. Daarom moeten wij pal voor pal voor Platform C staan als er problemen zijn.'

Financieel beheersplan

De directie van Platform C heeft een financieel beheersplan gemaakt om de basis op orde te brengen. Dit plan heeft de directie van Platform C aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. D66 wil van het college weten hoe zij dit plan beoordeelt en of  met de uitvoering van dit plan, Platform C voor de lange termijn toekomstbestendig en financieel gezond wordt. De democraten willen dan ook dat als Platform C het college om hulp vraagt, het college deze hulpvragen ruimhartig beoordeelt. Zo komt de raadsfractie met het voorstel om de gemeentelijke subsidie voor een langere termijn aan Platform C toe te kennen. 'In tijden van financiële onzekerheid, draagt een langjarige subsidieafspraak  bij aan rust en stabiliteit', aldus van der Vet.

Toegankelijkheid garanderen

Een laatste zorg waar D66 opheldering over wil hebben is de toegankelijkheid van Platform C in tijden van de vernieuwing van het Stadshart en in het bijzonder de realisatie van de Bioscoop aan het Stadsplein. Onder inwoners en medewerkers van Platform C bestaan hier grote zorgen over. Kunnen zij nog wel gebruik blijven maken van het pand en al haar faciliteiten? De D66’ers willen weten of het college de zorgen kent en wat zij gaat doen om er - zonder dat Platform C hier financieel schade aan ondervindt-  voor te zorgen dat Platform C gewoon toegankelijk blijft voor inwoners wanneer het Stadshart op de schop gaat.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 20:09

RTVA wil nu 235.000 euro per jaar voor nieuwe omroep

Amstelveen – De lokale omroep RTVA zegt jaarlijks minimaal 235.000 euro subsidie van gemeente Amstelveen nodig te hebben om samen met NH Nieuws verder te kunnen onder de vlag van AmstelNieuws