D66-lijsttrekker Floor Gordon (l) en bestuursvoorzitter Shivan Bhoendie (r)

D66 presenteert verkiezingsprogramma 2022: geen slot op groei Amstelveen

Amstelveen - D66 heeft het definitieve verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het programma draagt de titel ‘Voor een vrije, kansrijke en duurzame stad’. De hoofdthema's: beter wonen, het beste onderwijs en een goed klimaat.

Lijsttrekker Floor Gordon, bestuursvoorzitter Shivan Bhoendie en fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven lichtten het programma - met de ondertitel 'Laat iedereen vrij, maar niemand vallen' - afgelopen donderdagmiddag toe aan de lokale pers. Het programma telt 32 pagina’s en meer dan 200 standpunten die duidelijk maken waar D66 in Amstelveen voor staat. Bhoendie noemt het programma 'alomvattend, gebalanceerd en ambitieus.'

Wonen

Om te beginnen bij Wonen, een van de grote thema’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen: Van der Steenhoven noemt het D66-woonprogramma voor de komende vier jaar ‘het meest ambitieus en realistisch van alle andere partijen,’ zo stelt hij overtuigd. Daar waar huidig coalitiepartner VVD, maar bijvoorbeeld ook oppositiepartijen bbA en CU in hun programma's duidelijk een maximum aan de groei van Amstelveen stellen omdat de grenzen wel zo ongeveer zijn bereikt, doet D66 dat allerminst en ziet de partij nog voldoende ruimte voor nieuwe woningbouw-ontwikkelingen, vooral binnenstedelijk.

Hoogbouw en woningnood

‘Wij schuwen geen hoogbouw, maar we zeggen wel heel duidelijk waar dat nog kan en hoe het er uit moet zien,’ zegt Gordon inleidend. Volgens D66 kan Amstelveen daarbij leefbaar blijven, iets wat diverse andere partijen bij een grote groei ernstig betwijfelen. Van der Steenhoven gaat er dieper op in legt uit dat D66 geen slot op de groei van Amstelveen wil zetten om de simpele reden dat anders de woningnood in Amstelveen niet beteugeld kan worden: ‘Ik merk heel erg dat andere partijen bij vlagen niet heel erg realistisch zijn. Je kan als partij niet zeggen iets aan de woningnood te gaan doen, terwijl je ook zegt dat je én niet binnenstedelijk wil bouwen én niet in de polders.'

Hij vervolgt: 'D66 zet bewust geen ‘cap’ op waar de groei van Amstelveen naar toe moet, maar we zeggen wel dat die groei in balans moet. We maken duidelijke keuzes: D66 wil nìet in de Bovenkerkerpolder bouwen, dus dat betekent dat we automatisch wel kiezen voor een vorm van verstedelijking en hoogbouw. Maar dan wel met groene gevels, groene daktuinen minder tegels en behoud van leefbaarheid.'

Sociale woningbouw

Ook wil de partij bij nieuwbouwprojecten 20 procent sociale woningbouw toevoegen, omdat daar vraag naar is. Meer sociale woningbouw is in de ogen van D66 onrealistisch: ‘40/50 procent sociale woningen bouwen is niet reëel omdat je te maken hebt met grondeigenaren en gronden die niet van ons zijn. We hebben hier nog onvoldoende grond en we kunnen niet à là IJburg even een eiland opspuiten en zeggen ‘bouw hier maar 50 procent sociale woningen’. Maar we benutten wel alle mogelijkheden die er nog wel zijn: de nieuwe woonwijk Nieuw-Legmeer (nu nog bedrijventerrein, red) is een goed voorbeeld waar onder leiding van wethouder Gordon ook 20 procent sociale huurwoningen worden gebouwd, ’zegt Van der Steenhoven. Ook vindt D66 niet dat ontwikkelaars die huurappartementen willen bouwen achter in de rij moeten aansluiten, zoals coalitiepartner VVD dat wil, dat zich voornamelijk op koopwoningen wil richten.

Middensegment

Samenvattend krijgen Amstelveners als het aan D66 ligt gelijke kansen op een betaalbare woning: ‘D66 bouwt duurzame woningen en zorgt voor groene en gemengde wijken. Bij nieuwbouw geven we prioriteit aan woningen voor starters en doorstromers in het middensegment. Ook bouwen we weer sociale woningen. Hierbij beschermen we het groen en zorgen we voor behoud van leefbaarheid. Wij willen meer jongerenhuisvesting, maatregelen tegen discriminatie op de woningmarkt en we bouwen geen woningen in de groene longen van de stad, zoals de Bovenkerkerpolder, onze sportvelden of in de hoofdgroenstructuur,’ aldus Gordon in een persbericht van de partij.

Onderwijs

Gordon is er uiteraard van overtuigd dat D66 een reëel verhaal heeft op het gebied van wonen, waarbij dus keuzes worden gemaakt: en dat geldt in haar ogen ook op het gebied van onderwijs. Ook op dit thema springt D66  volgens eigen zeggen boven alle andere partijen uit: ‘Ik denk dat D66 by far het beste onderwijsprogramma heeft. ‘Daar onderscheiden we ons echt in. Het gaat niet alleen om goede gebouwen, maar om het hele palet: van rijke schooldagen tot kleinere klassen en het wegwerken van (taal-)achterstanden,' zegt Gordon.

Basis voor vrij en kansrijk leven

D66 noemt onderwijs de basis voor een vrij en kansrijk leven: ‘Daarom investeert D66 het beste onderwijs. Door te zorgen voor moderne schoolgebouwen met een veilige omgeving. Door te investeren in voldoende leraren voor de klas. En door te zorgen voor een divers onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal, gezonde schoollunches én met rijke schooldagen. Dit zijn schooldagen met ondere andere sport, kunst en cultuur.  Wij willen dat ieder kind de kans krijgt om talenten volledig te ontwikkelen. We willen kleinere klassen, vroege aanpak van taalachterstanden, schoolfruit, huiswerkbegeleiding, goede stageplekken en opwaardering van het vakonderwijs.'

Klimaat

Op het gebied van klimaat & duurzaamheid is de partij ook ambitieus.De partij wil alles op alles zetten om (de gevolgen van) klimaatverandering aan te pakken. 'Op een rechtvaardige manier, zodat alle Amstelveners mee kunnen doen,' zegt Gordon. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen door te investeren in isolatie en schone mobiliteit, grijpen alle kansen aan om duurzame energie op te wekken én zetten alles op alles om onze stad te vergroenen. Daarbij pleit de partij voor het maximaal benutten van bedrijfsdaken voor zonnepanelen, het hergebruik van grondstoffen bij bouwprojecten, onttegelen van tuinen, inwoners betrekken bij vergroenen, bomendepots en mobiele milieustraten'. 

Democratie en vrijheid

D66 staat voor een open, transparante en integere lokale overheid. D66 wil een levendige democratie, waarin alle Amstelveners kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen, van jongs af aan. Floor Gordon: 'Wij willen toegankelijke informatievoorziening, wijkambtenaren die de gemeente een gezicht geven, een verbod op straatintimidatie, geen onnodige sekseregistratie en meer inspraak van jongeren tot 18 jaar.'

Volgens Gordon is een stem op D66 Amstelveen 'een stem op een goed klimaat, beter wonen en het beste onderwijs.' D66 wil de komende vier jaar investeren in een duurzame en gezonde stad, waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen en waarin er geen plek is voor discriminatie of uitsluiting.'


Meer nieuws

Algemeen vandaag 15:44

Het Wapen voorop in oranjestrijd tegen Verenigde Staten

Amstelveen - De Amstelveense cafés zijn weer klaar voor de volgende oranjewedstrijd op het WK in Qatar: Nederland versus de Verenigde Staten. In het kleinste 'stadion' van Amstelveen (Het Wapen in het Oude Dorp) hebben ze er in ieder geval vertrouwen in: stadiondirecteuren Theo Konijnenberg en Marcel Kunst houden de beker vast omhoog.

Evenementen & Activiteiten vandaag 09:00

AmstelveenZ lezersvoordeel: Amsterdam Light Festival met Lovers Canal Cruises

Amstelveen - De Amsterdamse grachten staan tussen 1 december 2022 en 22 januari 2023 weer in het teken van het betoverende Amsterdam Light Festival. Voor de wereldberoemde rederij Lovers Canal Cruises is het traditiegetrouw een van de hoogtepunten van het vaarseizoen. AmstelveenZ biedt lezers 25 procent korting op een klassieke rondvaart tijdens het adembenemende lichtspektakel in de hoofdstad.