Maarten de Haan van D66 met de klimaattuin van Amstelveen op de achtergrond

D66 wil bijsturing op groenambities Amstelveen

Amstelveen - Ruimte is schaars in Amstelveen en er moeten vaak keuzes worden gemaakt tussen zaken zoals woningen, wegen en groen. D66 wil dat groen niet een restpost wordt omdat het ondergeschikt is aan andere ruimtelijke prioriteiten.

D66 is een groot voorstander van groen in de stad, niet alleen omdat een groen zorgt voor een prettige leefomgeving voor Amstelveners maar ook omdat groen steeds meer onder druk staat in de stad en de buitengebieden. 

Blij met de groenvisie

D66 is zeer tevreden over de nieuwe groe visie: 'we herkennen veel van onze ambities terug in dit beleid. Er zijn nu duidelijke kaders voor groen waarbij ook gekeken wordt naar aspecten zoals klimaat, gezondheid, natuur en de identiteit van de wijken. Het is belangrijk dat ook besproken is dat de visie tot stand is gekomen met participatie met bewoners en belangengroepen zoals de groenraad. Een eerste uitwerking van de groenvisie zien we terug in het bomenplan, waarbij ook de mening van de bewoners wordt gevraagd, dus vul de vragenlijst in, aldus Maarten de Haan van D66.

Vinger aan de pols

D66 vindt het belangrijk dat de ambities uit de groenvisie worden gerealiseerd. Daarom hebben zij gevraagd voor een rapportage om een vinger aan de pols te houden. 'We willen dit om inzicht te krijgen of we onze groene doelstellingen behalen, de successen en eventuele knelpunten (om dan ook tijdig te kunnen "bijsturen" indien nodig). Hiermee wordt het bijvoorbeeld inzichtelijk welke wijken relatief sterk versteend zijn en meer aandacht behoeven dan andere buurten, zodat de gemeente hier extra kan gaan investeren in het groen.'

Wethouder Floor Gordon heeft toegezegd dat ze graag aan de slag gaat met het uitwerken van een groenrapportage.


Meer nieuws

112 gisteren 15:09

Auto's in botsing op kruising Beneluxbaan/Gondel

Amstelveen - Niet voor het eerst heeft er een aanrijding plaatsgevonden op het kruispunt Beneluxbaan/Gondel in Amstelveen Zuid. Twee auto's botsten op elkaar met flinke blikschade tot gevolg.

Politiek 23 jul. 2024 11:37

Burgerbelangen Amstelveen: zorgwoningen Maccabiadelaan toewijzen aan kwetsbare mensen met zorgvraag

Amstelveen – Op initiatief van de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat het College van B en W onderzoeken hoe de 41 zorggeschikte woningen aan de Maccabiadelaan direct kunnen worden toegewezen aan kwetsbare mensen met een zorgvraag. Ook wordt op initiatief van de lokale partij informatie over zorg beter toegankelijk voor inwoners met een hulpvraag.

Politiek 23 jul. 2024 11:30

Actief voor Amstelveen tevreden zomerreces in

Amstelveen – De lokale politieke partij actief voor Amstelveen is tevreden het politieke zomerreces ingegaan. De partij zag vorige week tijdens de behandeling van de Perspectiefnota drie moties aangenomen worden.