D66 wil oplossing voor wachtlijsten bij Amstelveense Taalscholen

Amstelveen - D66 Amstelveen heeft aan de bel getrokken over de oplopende wachtlijsten bij het taalonderwijs in Amstelveen. De partij vindt de wachtlijsten onaanvaardbaar en is van mening dat er onder andere beter gekeken moet worden naar een verbeterde instroom van kinderen van nieuwkomers op reguliere scholen.

Amstelveen heeft twee taalscholen voor nieuwkomers van 4 tot 12 jaar. Taalschool Amstelland en Amsteltaal. Op deze scholen volgen kinderen intensief taalonderwijs, zodat zij na maximaal een jaar de overstap kunnen maken naar het gewone basisonderwijs. Per jaar stromen ongeveer 180 leerlingen van de taalscholen door naar reguliere scholen in Amstelveen. Op dit moment kampen de scholen met wachtlijsten.

“Bij elkaar opgeteld wachten op dit moment ongeveer 14 kinderen op een plek in één van onze taalscholen. Deze kinderen zitten zonder onderwijs thuis en stromen vertraagd door naar het reguliere onderwijs”, aldus Simone Rossing, directeur van Amsteltaal. Jacquelene da Silva, directeur van Taalschool Amstelland, vult aan: “We barsten langzamerhand uit onze voegen. De vraag naar ons taalonderwijs groeit, maar de ruimte die we daarvoor hebben groeit niet mee.”

D66: taalonderwijs wezenlijk voor kinderen

D66 wil dat alle kinderen die in Amstelveen wonen en intensief taalonderwijs nodig hebben, meteen naar school kunnen. “Dit type onderwijs is te wezenlijk voor de verdere ontwikkeling van een kind. Zonder Nederlands te spreken kun je moeilijk nieuwe dingen leren en is het lastig om vriendjes en vriendinnetjes te maken.”, zegt Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66. Daarom heeft D66 het college van burgemeester en wethouders gevraagd om samen met de scholen tot oplossingen te komen.

Chaara: “Wat ons betreft moeten we niet toe naar grotere taalklassen. Dit type onderwijs werkt alleen als kinderen veel persoonlijke aandacht krijgen in kleine groepen. Kleinschaligheid is dus belangrijk.” Verder willen de democraten dat het zoeken naar oplossingen verder gaat dan alleen kijken naar extra ruimte voor de taalscholen. Zij willen dat de gemeente en scholen eens kijken naar opties om het taalonderwijs meer binnen het reguliere basisonderwijs te organiseren.

Chaara vervolgt: “Wij zijn ons zeer bewust van het specialisme dat nodig is voor goed taalonderwijs én dat een te grote versnippering van dit type onderwijs óók niet goed is. Toch willen we serieus onderzocht zien wat wél kan en welke kansen scholen zien om bij te dragen aan oplossingen. Want het vinden van oplossingen is écht een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en de gemeente samen”.

Kinderen in de eigen wijk naar school

Een tweede vraagstuk waar D66 vragen over heeft is het aannamebeleid van basisscholen. Amstelveense basisscholen hanteren het uitgangspunt dat kinderen in principe in hun eigen wijk naar school gaan. Alleen onder speciale omstandigheden wordt hier vanaf geweken. Bijvoorbeeld als scholen geen plek hebben of een school in een andere wijk beter past bij wat een kind nodig heeft.

De afgelopen tijd heeft D66 van meerdere scholen signalen gekregen dat kinderen na afronding van de taalschool vaak niet worden geplaatst op een basisschool in de eigen wijk. D66 wil hier duidelijkheid over en wil dat hier met scholen over gesproken wordt. Mogelijk is aanscherping van het aannamebeleid van basisscholen nodig.


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer vandaag 12:46

Honderden bewoners Bovenkerk in actie tegen nieuwe bussluis

Amstelveen – Het Actiecomité Veilig Bovenkerk vecht de voorgenomen komst van een bussluis  op de Legmeerdijk/Noorddammerlaan aan omdat het door de gemeente afgenomen draagvlakonderzoek belangrijke informatie miste. Het comite heeft vanmorgen honderden handtekeningen van bezorgde bewoners uit voornamelijk het midden van de wijk overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer, VVD).

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur vandaag 11:44

Wachten op de bloesem

Amstelveen - Het is voorlopig nog even wachten op de bloesem in het Amstelveense Bloesempark in het Amsterdamse bos. Hoewel de 400 kersenbomen in het park behoorlijk in knop staan, is van een bloesemexplosie nog geen sprake.

Algemeen gisteren 21:00

Amstelveen by night (41)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. Op de 41e dag dat de avondklok geldt, een foto uit de wijk Kronenburg.

Wonen gisteren 15:38

Woningweigeraars maken geen kans meer op woning via speciale regeling voor 28-34-jarigen

Amstelveen - Amstelveen gaat net als in 2019 en 2020 ook dit jaar, buiten WoningNet om, twintig  woningen van Eigen Haard beschikbaar stellen aan Amstelveense woningzoekenden in de leeftijd tussen 28 en 34 jaar via een speciale maatwerkregeling. Er blijken de afgelopen twee jaar diverse woningzoekers te zijn geweest die een via de regeling aangeboden woning weigerden.