Saloua Chaara (D66 Amstelveen)

D66 ziet kinderen met een speciale onderwijsbehoefte graag op een reguliere school

Amstelveen - D66 Amstelveen wil dat er meer gebeurt om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte op een reguliere school te houden. Daarom organiseert D66 op 7 januari 2021 een online gesprek over met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, schooldirecteuren, leraren en intern begeleiders/zorgcoördinatoren. 

Ook D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen, gemeenteraadsleden en de Amstelveense wethouder jeugd en onderwijs, Frank Berkhout, sluiten aan.

Inclusiever onderwijs

In Amstelveen zijn er volgens D66 een aantal mooie initiatieven voor leerlingen die moeilijk aansluiting vinden op school. Bijvoorbeeld de Digibende, Elementra op de School of Understanding en de trajectbegeleiding die middelbare scholen bieden.

Angst voor oordeel onderwijsinspectie

Toch vindt D66 raadslid Saloua Chaara dat kinderen met bijvoorbeeld autisme, een chronische ziekte of een lichamelijke beperking, nog te veel door scholen worden doorverwezen naar een andere school. Chaara: “Reden hierachter is vooral dat scholen verwachten niet aan ondersteuningsbehoeften van leerlingen te kunnen voldoen. In enkele gevallen speelt ook angst voor het oordeel van de onderwijsinspectie een rol. Want de inspectie kijkt naar resultaten en slagingspercentages en een leerling met een ondersteuningsbehoefte zou onder gemiddeld kunnen scoren.”

Veel doorverwijzingen

Zeer recent liet onderzoek van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zien dat ongeveer de helft van de scholen in het primair onderwijs en 70% van de scholen in het voortgezet onderwijs weleens doorverwijst naar een andere school omdat de behoeften van leerlingen niet goed aansluiten bij het aanbod van de scholen, meldt D66.

Speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs brengen

Volgens Chaara moeten kinderen naar die school kunnen waar ze het best tot hun recht komen. Soms is dit het speciaal onderwijs, maar dit moet wat haar betreft meer in het regulier onderwijs mogelijk zijn. ''Nu is het nog te vaak zo dat het aanbod van scholen - in plaats van de specifieke behoeften van leerlingen -  leidend is. Want wanneer de behoeften van leerlingen niet goed aansluiten bij het aanbod van scholen, is de kans groot dat leerlingen –buiten de eigen omgeving - naar het speciaal/gespecialiseerd onderwijs moeten.  Zoals naar de Bloeiwijzer in Amstelveen, de Pionier in Duivendrecht of de Praktijkschool in Uithoorn."

Het kan anders

Saloua: “Dit kan anders. We moeten veel meer uitgaan van wat leerlingen nodig hebben en daar onderwijsaanbod op afstemmen in plaats van anderom. Natuurlijk vraagt dit veel van scholen en moeten we ze hier goed bij helpen. Bijvoorbeeld door het speciaal onderwijs letterlijk naar het regulier onderwijs te brengen. De Bloeiwijzer en de Praktijkschool in Uithoorn zijn prachtige scholen met veel expertise, ervaringen en innovatiekracht. Als we deze scholen nu eens meer op reguliere inzetten om kinderen met een extra behoefte te ondersteunen, dan maakt dit al echt verschil.”

'Yes we Can!'

 Chaara: “Vanuit het onderwijs krijgen we veel enthousiaste reacties over de bijeenkomst. Wat ons betreft is de expertmeeting een eerste stap om in 2021 wezenlijke stappen te zetten naar inclusiever onderwijs in Amstelveen!” Het programma van de expertmeeting is hier te vinden.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 11:27

‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis'

Amstelveen - DE EO zendt op woensdag 27 januari 2021 de unieke documentaire ‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis’ uit. Jules Schelvis was woonachtig in Amstelveen, waar hij in 2016 op 95-jarige leeftijd overleed. 

Algemeen gisteren 16:35

Toeslagenaffaire treft ook tientallen Amstelveense gezinnen

Amstelveen - Ook in Amstelveen zijn tientallen gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. De landelijke affaire, waarbij tienduizenden onschuldige ouders tot in lengte van jaren werden aangezien voor fraudeurs en onder een nietsontziend regime onterecht (grote) sommen geld moesten terugbetalen, zorgde vandaag voor het opstappen van het kabinet.

Politiek gisteren 13:03

Gordon regionaal lijstduwer voor D66 bij Tweede Kamer-verkiezing

Amstelveen - D66 heeft Amstelveens wethouder Floor Gordon gevraagd om regionaal lijstduwer te zijn voor D66 bij de verkiezing voor de Tweede Kamer. Daarmee vult zij de lijst aan op plek 74. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer wordt gehouden tussen 15 en 17 maart 2021.