Bedrijfsjurist mr. Hella Vercammen. Katja Mali Fotografie

De 8 belangrijkste juridische wijzigingen voor werkgevers door het nieuwe regeerakkoord

DOOR MR. HELLA VERCAMMENWe hebben eindelijk een nieuw kabinet met een regeerakkoord dat weer best veel wijzigingen voor u als werkgever in petto heeft. Gelukkig worden veel nadelen uit de WWZ van 2015 teruggedraaid. Heeft al het geklaag van ons MKB’ers en arbeidsjuristen toch zin gehad. Aangezien een voorbereid ondernemer voor twee telt, hebben wij voor u de 8 belangrijkste punten op een rijtje gezet:

1. Pas na 3 jaar recht op een vast contract
De keten van tijdelijke contracten gaat weer van 24 naar 36 maanden. De tussenperiode van 6 maanden om aan een nieuwe keten te kunnen beginnen, blijft ongewijzigd. Per sector kan dit anders zijn, bijvoorbeeld bij seizoensarbeid of ander tijdelijk werk.

2. Proeftijd vast contract naar 5 maanden en meer…
De maximale proeftijd bij (een eerste) contract dat direct voor langer dan 2 jaar is of voor onbepaalde tijd, gaat straks van 2 maanden naar maximaal 5 maanden proeftijd. Bij een contract voor korter dan 2 jaar wordt de maximale proeftijd 3 maanden.

3. Loondoorbetalingsplicht en het vervallen van de loonsanctie
De loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers  (< 25 werknemers) duurt in principe maximaal een jaar. Het loon in het tweede ziektejaar wordt betaald door het UWV uit een collectieve pot.

4. Het combineren van ontslaggronden wordt weer mogelijk
Door de Wet werk en zekerheid is het niet mogelijk om verschillende ontslaggronden bij de rechter te combineren. Een werkgever moet kiezen welke ontslaggrond het zwaarst weegt en de rechter toetst of die grond stand alone ‘gevuld’ is. In het regeerakkoord is er een nieuwe ontslaggrond aangekondigd, namelijk de cumulatiegrond. Daarmee wordt het stapelen van ontslaggronden mogelijk.

5. Verruiming vaderschapsverlof en adoptieverlof
Vanaf 2019 mogen vaders vijf dagen betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verder uitgebreid. Dan krijgen de vaders de kans om vijf aanvullende weken vaderschapsverlof (70% van het dagloon) op te nemen. Dit wordt door het UWV betaald. Adoptiefouders en pleegzorgouders kunnen ook ruimer verlof gaan opnemen.

6. Vier wijzigingen in de transitievergoeding
a.
Ten eerste betreft dit het doorzetten van het ingediende wetsvoorstel van compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte. Dat moet ingaan op 1 juli 2019.

b. Ten tweede zal een werknemer recht krijgen op transitievergoeding vanaf de startdatum van de arbeidsovereenkomst. De lengte van het dienstverband zal uiteraard invloed hebben op de hoogte van de transitievergoeding.

c. Tot slot zullen kleine werkgevers (< 25 werknemers) sneller in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling van de transitievergoeding. Dat betekent onder meer dat de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet meetellen.

d. Er wordt 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om (kleine) werkgevers bij staking van het bedrijf vanwege pensioen of ziekte, een compensatie te geven zodat de te betalen transitievergoedingen geen belemmering vormen.

7. Geen verschijningsplicht meer bij een nulurencontract
Oproepkrachten met nul-urencontracten kunnen straks niet- of minder snel verplicht worden om gehoor te geven aan een oproep van de werkgever.

8. Payrollregels op de schop
De soepele arbeidsrechtelijke regels voor uitzendkrachten gelden straks niet meer voor payrollwerknemers. De payrollwerknemer krijgt ook dezelfde primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de inlener.

Hella Vercammen

 

TIP: The Legal Safe
Wilt u geen (toekomstige) wetswijzigingen missen, hier geen fouten meer mee maken en alles snel en correct doorvoeren in uw arbeidscontracten? Dan zijn er diverse HR-oplossingen. Onze oplossing is een abonnement op The Legal Safe Arbeidsrecht portal. Meer weten? Klik hier en kijk op de website van The Legal Company: http://thelegalcompany.nl/legal-safe-service/mkb/


Meer nieuws

Winkels vandaag 15:26

Massaal in de rij voor mini-Zwijntje: razendsnel uitverkocht

Amstelveen - Bij de receptie van winkelcentrum Stadshart Amstelveen in het Binnenhof vormde zich vanmiddag een lange rij nadat een gelimiteerde oplage van een mini-versie van het populaire Amstelveense beeld Het Zwijntje in de verkoop ging.

Winkels vandaag 14:08

Olcay Gulsen in zee met De Kapper in het Oude Dorp

Amstelveen - De bekende tv-personality en ondernemer Olcay Gulsen was gisteren bij De Kapper in het Oude Dorp van Amstelveen: De Kapper is partner geworden van Olcay Gulsen Beauty.

Winkels vandaag 09:37

Verkoopstart van mini-versie Zwijntje

Amstelveen - [Update: Het beeldje is inmiddels uitverkocht: er komt nog 1 verkoopmoment op woensdag 15 juli] De door Stadshart Amstelveen geproduceerde mini-versie van het geliefde Amstelveense beeld Het Zwijntje gaat vandaag vanaf 12.30 uur in de verkoop bij de receptie van het winkelcentrum in het Binnenhof.