Deur weer op kier voor woningbouw Kronenburg; Amstelveen om tafel met minister

Amstelveen - De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hugo de Jonge) heeft gemeente Amstelveen uitgenodigd om opnieuw om tafel te gaan om alsnog mogelijkheden voor de bouw van woningen in de wijk Kronenburg te bespreken. Amstelveen heeft de uitnodiging geaccepteerd. Beide partijen hopen dat de impasse die rond de grotendeels leegstaande en verouderde kantorenwijk - gelegen onder de aanvliegroute van Schiphol - is ontstaan kan worden doorbroken, maar de partijen liggen nog wel behoorlijk ver uiteen.

In een reactie op de hernieuwde uitnodiging voor een gesprek - nadat grootschalige woningbouwplannen naar de prullenbak konden worden verwezen - laat wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening, D66) aan AmstelveenZ weten dat 'de gemeente het aanbod voor een bestuurlijk overleg met de ministers van BZK en IenW aanneemt':

'De deur staat kennelijk weer op een kier. Wat mij betreft is het doel van dat gesprek om eindelijk duidelijkheid te krijgen onder welke voorwaarden woningbouwontwikkeling op Kronenburg wél kan voordat we tijd, energie en geld steken in nieuwe plannen met ontwikkelaars,' zegt Gordon. Er wordt al twaalf jaar gesproken over mogelijke woningbouw in Kronenburg.

Verklaring van geen bezwaar

Amstelveen had de plannen voor 2500 woningen ook al klaarliggen, maar in een uitspraak oordeelde de Raad van State dat het toevoegen van een groot aantal nieuwe woningen in het gebied, zoals Amstelveen wilde,  niet mogelijk is zonder het verkrijgen van een zogeheten verklaring van geen bezwaar (vvgb) door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), omdat Kronenburg direct onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan ligt. Omdat die verklaring niet door het ILT werd afgegeven, kon er een streep kon worden gezet door de plannen voor duizenden woningen. 

Na de voor Amstelveen jarenlange en uiteindelijk teleurstellende procedures hebben het Rijk en de gemeente wel contact onderhouden en is inmiddels gekeken naar (kleinschaligere) ontwikkelmogelijkheden. Ook werd er een brandbrief gestuurd door de ontwikkelaars en werden Kamervragen gesteld door D66.

Aanbod

Tijdens een ambtelijk gesprek afgelopen zomer heeft Amstelveen het aanbod gekregen om met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in overleg te gaan over de ontwikkeling van circa 400 (tijdelijke) woningen versnipperd over heel Kronenburg. De wijk bestaat uit verschillende kavels. Die versnipperde ontwikkeling wordt door gemeente Amstelveen en gebiedseigenaren gezien als economisch onhaalbaar, temeer omdat  Kronenburg liefst 15 hectare groot is. Bovendien is dat aantal woningen een beetje een sigaar uit eigen doos, omdat een dergelijk aantal woningen al gebouwd mag worden zonder dat het ILT een felbegeerde verklaring van geen bezwaar afgeeft.

Financieel niet haalbaar

Gordon: 'Het is financieel niet haalbaar om slechts 25 woningen te bouwen per kavel. Dat draagt ook niet bij aan een goede ruimtelijke ordening en ook niet aan het oplossen van het grote tekort aan studentenhuisvesting. Daarom vragen we nu naar de bereidheid om de 438 woningen te mogen clusteren op één kavel met meerdere kamers per woning. Daarvoor hebben we toestemming nodig van de minister van IenW. Als daar zicht op is, gaan we aan de slag.'

Studentenwoningen

Het Rijk heeft aangegeven dat het begrip heeft voor de Amstelveense ontwikkelingswensen van het gebied, met name om de leefbaarheid in Kronenburg te versterken. En ook is het Ministerie er natuurlijk van doordrongen dat er een grote (studenten)woningbouwopgave ligt in de regio Amsterdam. De minister lijkt te willen meebewegen, maar vooralsnog dus met minder woningen.

Voor gemeente Amstelveen onstaat er pas weer een werkbaar perspectief voor het opnieuw investeren van tijd en geld in het maken van concrete plannen voor woningbouw in Kronenburg als er vooraf duidelijkheid komt en
overeenstemming kan worden bereikt over belangrijke voorwaarden. Naast de clustering van 438 woningen op één kavel, wil Amstelveen dus ook meerdere (onzelfstandige) kamers per woning kunnen bouwen.

Gesprek

De gemeente zal binnenkort in gesprek gaan met de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, de minister van Infrastructuur & Waterstaat en de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT).  Wordt vervolgd.


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer gisteren 16:10

Flinke opstopping Beneluxbaan door pechgeval op 1-baansdeel

Amstelveen - Op de Beneluxbaan in Amstelveen Noord is woensdagmiddag een flinke opstopping ontstaan omdat de bestuurder van een personenwagen pech kreeg op het 1-baansdeel tussen Zonnestein en Uilenstede.

Algemeen gisteren 14:52

Nieuwe muurschildering in Busstation Amstelveen krijgt vorm

Amstelveen - Kunstenaar Irene Brok is deze week hard aan het werk om de 12 brede en 4 meter hoge muurschildering ‘Onderwegdromen’ aan te brengen op een afscheidingswand op busstation Amstelveen in het Stadshart. De kunst moet bijdragen aan een aantrekkelijke omgeving voor wachtende reizigers.

Algemeen gisteren 14:03

Oude Dorp Amstelveen krijgt wekelijkse markt vanaf juni

Amstelveen - In het Oude Dorp van Amstelveen start in juni een proef met een wekelijkse Dorpsmarkt op woensdagen, waar producten voor de dagelijkse levensbehoefte, zoals groenten, fruit, brood, kaas en planten te verkrijgen zijn.