AmstelveenZ

Deze winter meer capaciteit Amstelveense gladheidsbestrijding

Amstelveen - Bij extreme weersomstandigheden, zoals hevige sneeuwval, kan gemeente Amstelveen vanaf deze winter snel extra materieel en mensen inzetten om wegen begaanbaarder te houden: de gemeente heeft een nieuw contract gesloten met een aannemer die de gemeentelijke gladheidbestrijdingsdienst kan bijstaan met zes tractoren (en bemensing) om extra te strooien en sneeuw te schuiven.    

In het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente is vastgelegd dat de gemeente hoofdwegen en doorgaande fietspaden begaanbaar moet houden bij gladheid. Bij extreme weersomstandigheden is het onmogelijk alle wegen direct goed begaanbaar te houden: dan krijgen de hoofdontsluitingswegen, busroutes en fietspaden die gebruikt moeten worden door calamiteitendiensten voorrang.  Daarna worden de overige doorgaande wegen en fietspaden gestrooid. 

Niet strooien

Medewerkers van de galdheidsbestrijdingsdienst gaan bij gladheid en/of sneeuw bij nacht en ontij op pad vanuit de gemeentewerf  op bedrijventerrein Legmeer,  waar ook een zoutloods is gesitueerd. Het is dus onmogelijk om heel Amstelveen te strooien: voetpaden, binnenwegen en de meeste parkeerterreinen strooit de gemeente bijvoorbeeld niet. Bij extreme weersomstandigheden en langdurige gladheid zet de gemeente wel medewerkers van verschillende afdelingen in om paden bij winkelcentra en verzorgingshuizen begaanbaar te houden.

Beroep op inwoners

De gemeente doet jaarlijks ook een beroep op inwoners om hun stoep en toegang tot de woning ijs- en sneeuwvrij te houden. Hiervoor is 5 kilogram zout per huishouden beschikbaar. Dat is –met eigen emmer of plastic zak– vanaf 1 november 2021 af te halen bij het Afvalbrengstation (ma-za. 08:30 16:00 uur) en op Escapade (ma-vr. 08:00-16:00 uur). Daarnaast staan op diverse plekken in Amstelveen bakken met zout. Bijvoorbeeld bij bruggen of viaducten. Inwoners kunnen het zout indien nodig gebruiken.

Melden via Fixi

Amstelveners kunnen een lege zoutbak of gladheid melden via www.amstelveen.nl/fixi of de Fixi app. Spoedmeldingen buiten kantooruren graag telefonisch melden via het algemene nummer (020) 540 49 11. Volg in de winter de gladheidbestrijders via twitter: https://twitter.com/letopamstelveen De Amstelveense strooiroutes zijn te vinden op www.amstelveen.nl/gladheid


Meer nieuws

Advertorial Winkels gisteren 11:00

Optometrie onder de loep

Amstelveen - Maar liefst 80% van het aantal patiënten met milde oogproblematiek kan worden onderzocht/verholpen door een optometrist. Alleen hebben veel mensen er nog nooit van gehoord. Zelfs huisartsen zijn soms onbekend met het beroep.