Dit zijn de welvarendste wijken van Amstelveen

Amstelveen – De Amstelveense bevolking is relatief welvarend. Amstelveense huishoudens hebben gemiddeld ruim meer te besteden dan landelijk gemiddeld.

Dat blijkt uit de nieuwste gemeentelijke uitgave van Facts & Figures die deze week is uitgebracht. Waar het landelijke gemiddelde op 42.600 euro ligt, bedraagt het gemiddeld besteedbare inkomen van Amstelveense huishoudens 49.700 euro. 

De hoogste besteedbare Amstelveense inkomens van huishoudens zijn te vinden in het Buitengebied Noord (126.700 euro), terwijl het laagst besteedbare inkomen in Uilenstede/Kronenburg wordt genoteerd (20.100 euro).

Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen per wijk/gebied Amstelveen

 • Uilenstede-Kronenburg € 20.100
  (900 huishoudens)

 • Groenelaan € 37.000
  (4000 huishoudens)

 • Keizer Karelpark € 43.200
  (5700 huishoudens)

 • Bankras-Kostverloren € 43.800
  (4700 huishoudens)

 • Waardhuizen-Middenhoven € 46.300
  (6100 huishoudens)

 • Bovenkerk & Westwijk Noord € 49.700
  (4600 huishoudens)

 • Stadshart € 51.800
  (1.500 huishoudens)

 • Randwijck € 58.400
  (2.500 huishoudens)

 • Patrimonium € 61.200
  (1600 huishoudens)

 • Elsrijk  € 61.600
  (4700 huishoudens)

 • Westwijk Zuid € 62.900
  (2600 huishoudens)

 • Buitengebied Zuid € 64.600
  (500 huishoudens) 

 • Buitengebied Noord € 126.700
  (300 huishoudens)

Meer over Facts & Figures Amstelveen

Facts & Figures is een jaarlijkse uitgave van de gemeente met statistieken over de Amstelveense bevolking, zoals leeftijdsopbouw, geboorte en sterfte en herkomst. Daarnaast geeft Facts & Figures inzicht in de economische structuur, onderwijs, cultuur, sport, veiligheid en werkgelegenheid. Vanwege het grote aantal internationals en internationale bedrijven in onze gemeente is het boekje tweetalig. De meeste cijfers uit Facts & Figures hebben betrekking op 1 januari 2020 en zijn van vóór de Coronacrisis. Burgemeester Tjapko Poppens: “Facts & Figures is meer dan cijfers en statistieken. Het laat zien dat Amstelveen voor inwoners een levendige, veilige gemeente is met een hoog voorzieningenniveau. ”

Gemiddelde leeftijd Amstelveen

Uit Facts & Figures blijkt ook dat de gemiddelde leeftijd in Amstelveen momenteel 41 jaar bedraagt (landelijke gemiddelde: 42 jaar). Amstelveen is jonger geworden, omdat er meer gezinnen in Amstelveen zijn komen wonen. In Westwijk wonen de meeste kinderen. 

Inwoneraantal Amstelveen 2020

Amstelveen groeit nog steeds. Op 1 januari 2020 telde Amstelveen 91.694 inwoners. Dat zijn er 850 meer dan het jaar ervoor. De groei komt vooral door migratie: er vestigen zich meer mensen in de gemeente dan dat er vertrekken. Geboorte en sterfte houden elkaar al jaren in evenwicht. Inmiddels heeft 21% van de bevolking een niet-Nederlandse achtergrond. In totaal wonen in Amstelveen 138 verschillende nationaliteiten.

Veilige gemeente

Amstelveen staat nog steeds op de eerste plaats als het gaat om veiligheid in het jaarlijkse onderzoek onder de 50 grootste gemeenten van Nederland. Het totaal aantal misdrijven is in 2019 opnieuw gedaald.

Gezonde jongeren

De meeste jongeren in Amstelveen (circa 80%) geven aan zich vaak of altijd fit te voelen. In vergelijking met de rest van de regio drinken jongeren uit Amstelveen meer water en minder vaak zoeten dranken. Verreweg de meeste jongeren (89%) gaan lopend of met de fiets naar school.

Hoog opgeleide beroepsbevolking

Amstelveen heeft een gunstige economische uitgangspositie. Veel (internationale) bedrijven hebben hun weg naar Amstelveen weten te vinden. De zakelijke dienstverlening is de grootste bedrijfstak in Amstelveen.  Meer dan de helft van de beroepsbevolking is hoog opgeleid. In de rest van Nederland is dat 38%.

Actuele gegevens zijn ook te vinden op www.amstelveen.incijfers.nl.  De meeste cijfers uiT Facts & Figures  hebben betrekking op 1 januari 2020 en zijn van vóór de Coronacrisis. Dit jaar verschijnt Facts & Figures uitsluitend als digitale uitgave. Kijk op: https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/feiten-en-cijfers_amstelveen-in-cijfers


Meer nieuws

112 gisteren 11:16

Handhavers Amstelveen grijpen jonge straatrovers

Amstelveen - Handhavers van gemeente Amstelveen hebben vanmorgen twee jonge straatrovers weten te overmeesteren, die een leeftijdsgenoot hadden beroofd van iPods en een mobiele telefoon.

Gezondheid & welzijn gisteren 09:08

‘Hopen dat veel Amstelveners stoppen met roken’

Amstelveen - Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg, PvdA) hoopt dat dit jaar veel Amstelveners meedoen met de nationale Stoptober-actie en daarmee een steun in de rug krijgen om te stoppen met roken.

Algemeen 24 sep. 2020 16:00

Nieuwe kinderburgemeester Elina aan de slag

Amstelveen - Met het omhangen van de keten en het uitspreken van de eed is Elina gisterenavond geïnstalleerd als vijfde kinderburgemeester van Amstelveen. 

Corona Amstelveen 24 sep. 2020 13:58

Positieve coronatesten: Amstelveen grootste stijger in regio

Amstelveen - Van alle gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland was in Amstelveen afgelopen week veruit de grootste relatieve stijging van positieve GGD-coronatesten waar te nemen. 140 Amstelveners testten in week 38 positief, terwijl 1101 Amstelveners werden getest.