Dit zijn de welvarendste wijken van Amstelveen

Amstelveen – De Amstelveense bevolking is relatief welvarend. Amstelveense huishoudens hebben gemiddeld ruim meer te besteden dan landelijk gemiddeld.

Dat blijkt uit de nieuwste gemeentelijke uitgave van Facts & Figures die deze week is uitgebracht. Waar het landelijke gemiddelde op 42.600 euro ligt, bedraagt het gemiddeld besteedbare inkomen van Amstelveense huishoudens 49.700 euro. 

De hoogste besteedbare Amstelveense inkomens van huishoudens zijn te vinden in het Buitengebied Noord (126.700 euro), terwijl het laagst besteedbare inkomen in Uilenstede/Kronenburg wordt genoteerd (20.100 euro).

Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen per wijk/gebied Amstelveen

 • Uilenstede-Kronenburg € 20.100
  (900 huishoudens)

 • Groenelaan € 37.000
  (4000 huishoudens)

 • Keizer Karelpark € 43.200
  (5700 huishoudens)

 • Bankras-Kostverloren € 43.800
  (4700 huishoudens)

 • Waardhuizen-Middenhoven € 46.300
  (6100 huishoudens)

 • Bovenkerk & Westwijk Noord € 49.700
  (4600 huishoudens)

 • Stadshart € 51.800
  (1.500 huishoudens)

 • Randwijck € 58.400
  (2.500 huishoudens)

 • Patrimonium € 61.200
  (1600 huishoudens)

 • Elsrijk  € 61.600
  (4700 huishoudens)

 • Westwijk Zuid € 62.900
  (2600 huishoudens)

 • Buitengebied Zuid € 64.600
  (500 huishoudens) 

 • Buitengebied Noord € 126.700
  (300 huishoudens)

Meer over Facts & Figures Amstelveen

Facts & Figures is een jaarlijkse uitgave van de gemeente met statistieken over de Amstelveense bevolking, zoals leeftijdsopbouw, geboorte en sterfte en herkomst. Daarnaast geeft Facts & Figures inzicht in de economische structuur, onderwijs, cultuur, sport, veiligheid en werkgelegenheid. Vanwege het grote aantal internationals en internationale bedrijven in onze gemeente is het boekje tweetalig. De meeste cijfers uit Facts & Figures hebben betrekking op 1 januari 2020 en zijn van vóór de Coronacrisis. Burgemeester Tjapko Poppens: “Facts & Figures is meer dan cijfers en statistieken. Het laat zien dat Amstelveen voor inwoners een levendige, veilige gemeente is met een hoog voorzieningenniveau. ”

Gemiddelde leeftijd Amstelveen

Uit Facts & Figures blijkt ook dat de gemiddelde leeftijd in Amstelveen momenteel 41 jaar bedraagt (landelijke gemiddelde: 42 jaar). Amstelveen is jonger geworden, omdat er meer gezinnen in Amstelveen zijn komen wonen. In Westwijk wonen de meeste kinderen. 

Inwoneraantal Amstelveen 2020

Amstelveen groeit nog steeds. Op 1 januari 2020 telde Amstelveen 91.694 inwoners. Dat zijn er 850 meer dan het jaar ervoor. De groei komt vooral door migratie: er vestigen zich meer mensen in de gemeente dan dat er vertrekken. Geboorte en sterfte houden elkaar al jaren in evenwicht. Inmiddels heeft 21% van de bevolking een niet-Nederlandse achtergrond. In totaal wonen in Amstelveen 138 verschillende nationaliteiten.

Veilige gemeente

Amstelveen staat nog steeds op de eerste plaats als het gaat om veiligheid in het jaarlijkse onderzoek onder de 50 grootste gemeenten van Nederland. Het totaal aantal misdrijven is in 2019 opnieuw gedaald.

Gezonde jongeren

De meeste jongeren in Amstelveen (circa 80%) geven aan zich vaak of altijd fit te voelen. In vergelijking met de rest van de regio drinken jongeren uit Amstelveen meer water en minder vaak zoeten dranken. Verreweg de meeste jongeren (89%) gaan lopend of met de fiets naar school.

Hoog opgeleide beroepsbevolking

Amstelveen heeft een gunstige economische uitgangspositie. Veel (internationale) bedrijven hebben hun weg naar Amstelveen weten te vinden. De zakelijke dienstverlening is de grootste bedrijfstak in Amstelveen.  Meer dan de helft van de beroepsbevolking is hoog opgeleid. In de rest van Nederland is dat 38%.

Actuele gegevens zijn ook te vinden op www.amstelveen.incijfers.nl.  De meeste cijfers uiT Facts & Figures  hebben betrekking op 1 januari 2020 en zijn van vóór de Coronacrisis. Dit jaar verschijnt Facts & Figures uitsluitend als digitale uitgave. Kijk op: https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/feiten-en-cijfers_amstelveen-in-cijfers


Meer nieuws

Algemeen gisteren 15:34

Meer dan helft dodelijke verkeersslachtoffers in Noord-Holland (87) reed op de fiets

Amstelveen - In de provincie Noord-Holland waren in 2023 87 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers in de provincie reed op de fiets. De provincie wil het aantal slachtoffers terugdringen door zich op basis van data te richten op locaties en doelgroepen waar het risico op een ongeval met letsel het grootst is.

Algemeen gisteren 10:39

Politie met Mobiel Media Lab & Veiligheidskraam naar Stadsplein Amstelveen

Amstelveen – Politie en gemeente geven op vrijdag 19 april en zaterdag 20 april 2024 op het Stadsplein voorlichting over veiligheid. Vrijdag kunnen inwoners terecht bij een informatiekraam op de weekmarkt en zaterdag komt het Mobiel Media Lab van de politie naar het Stadsplein.

Wonen gisteren 09:55

Gemeenteraad mag zich gaan buigen over eerste fase nieuwbouwplan Allemankwartier

Amstelveen – De gemeenteraad mag zich binnenkort gaan buigen over het plan om 33 woningen te bouwen aan het Oostelijk Halfrond, naast basisschool De Bloeiwijzer. Ook de realisatie van een nieuw multifunctioneel gebouw dat dienst zal doen al wijkcentrum én medisch centrum (inclusief apotheek) staat op de agenda.