Drukte aan Orion bij het uitgaan van de scholen (archief)

'Eén van drie basisscholen weg uit Middenhoven: verhuizing naar nieuwbouw Middenwaard'

Amstelveen - Als het aan het College van B en W ligt verhuist één van de drie basisscholen aan Orion in Middenhoven naar een nieuw te bouwen scholencomplex in Middenwaard West – een nu nog braakliggend gebied tussen de wijken Groenelaan en Waardhuizen, waar ook woningbouw staat gepland. De Willem Alexanderschool staat op de nominatie om de verhuizing naar Middenwaard te maken, hoewel een definitief besluit daarover nog moet volgen.

De gebouwen van basisscholen de Cirkel, de Pioniers en de Willem Alexanderschool aan Orion in Middenhoven stammen uit begin jaren 80 en zijn aan vervanging toe. De gemeente wil het scholencomplex aan de Orion slopen en eigentijdse duurzame scholgebouwen terugbouwen.

Oorspronkelijke plan

Het aanvankelijke plan was om op de plek van het scholencomplex aan Orion, dat vastligt aan De Meent, twee nieuwe schoolgebouwen te bouwen (voor de Willem Alexanderschool en De Cirkel) en om één school (De Pioniers) te vestigen in een bestaand pand aan Orion 1b, een pand dat ligt tegenover De Meent. Het college van B&W stelt nu in een nieuw plan voor om niet drie, maar twee scholen terug te laten komen aan Orion. Eén in een nieuw gebouw op de huidige scholenlocatie naast De Meent (vermoedelijk De Cirkel) en één tegenover De Meent aan Orion 1B (De Pioniers). De derde school (vermoedelijk de Willem Alexanderschool) moet een plek gaan krijgen in Middenwaard

Goedkoper

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het bestuur van de school inmiddels de voorkeur heeft uitgesproken om De Willem Alexanderschool naar Middenwaard te laten verhuizen, maar de Medezeggenschapsraad (MR) van de school moet zich daar nog over buigen.

De nieuwbouw van een nieuw schoolgebouw aan Middenwaard is volgens het College van B en W 'goedkoper' en er is dan ook meer ruimte voor kinderopvang en gymlokalen. Ook verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid aan Orion volgens het College sterk door een school te laten verhuizen. 

Wethouder: ingewikkelde puzzel

'De afgelopen tijd zijn meerdere locaties onderzocht om 900 kinderen en personeelsleden tijdelijk in de buurt en veilig te huisvesten tijdens de verbouwing van de scholen,' aldus verantwoordelijk wethouder onderwijs Frank Berkhout: 'Een tijdrovende en ingewikkelde puzzel waarbij de Middenwaard - het gebied tussen de Groenelaan en de Marne - als beste optie naar voren kwam,' aldus de wethouder. De Middenwaard is het voormalige dijklichaam waar ooit snelweg A3 was gepland. Aan de oostzijde van de Middenwaard is de afgelopen jaren al een villawijk verrezen, de westzijde moet nog worden ontwikkeld.

Permanent

De kosten voor tijdelijke huisvesting aan de Middenwaard (in het oorspronkelijke plan) werden geraamd op 11.1 miljoen euro. 'Een behoorlijk bedrag voor een tijdelijk iets. Daarom willen we nu blijvend in plaats van tijdelijk bouwen aan de Middenwaard. De nieuwe locatie voldoet aan alle eisen voor een school met kinderopvang en een ruimte voor gymlessen. De overige ruimte in Middenwaard wordt geschikt gemaakt voor woningbouw. Daar was al eerder sprake van,' zegt Berkhout. 

Meer ruimte aan Orion

Berkhout: 'Het heeft meerdere voordelen om een permanente school in Middenwaard te bouwen. Zo wordt het schoolgebouw kwalitatief beter gebouwd en is het duurzamer en goedkoper. Daarbij blijft er meer ruimte in het Orion-gebied over, omdat er niet drie maar twee scholen terug komen. Hierdoor zijn er minder verkeersbewegingen waardoor de verkeersveiligheid verbetert'

Bewoners van Orion hebben volgens de gemeente tijdens informatieavonden aangegeven dat ze een leefbaarder, groener en veiliger gebied willen. 'Met één school minder hebben wij als gemeente meer ruimte om tot een plan te komen voor het gebied, wat bijdraagt aan die leefbaarheid,' zegt Berkhout.

Verschillende fasen, minder verhuizingen

Nu de gemeente een nieuwe permanente school wil bouwen, hoeven niet alle 900 kinderen in  één keer te verhuizen. Dat kan nu stapsgewijs en school voor school, maar dan nog zal het jaren in beslag nemen.

Allereerst moet een stedenbouwkundig plan worden gemaakt  voor de bouw van de nieuwe school met kinderopvang en gymcapaciteit in Middenwaard. Daarna moet het bestemmingsplan van het gebied worden gewijzigd en een ontwerp voor de school worden gemaakt.

Ook moet het gebouw aan Orion 1b worden aangepast zodat De Pioniers - inclusief ruimte voor kinderopvang - er in kan trekken. En dan moet natuurlijk ook de nieuwe school (met kinderopvanglocatie) naast ontmoetingscentrum De Meent worden gebouwd.

Onderzoek nieuwbouw De Meent & Sportzaal

Ook onderzoekt de gemeente nog een keer of De Meent en de sportzaal en ook vervangen moeten worden en een nieuw gebouw dienen te krijgen. Het hele traject duurt meerdere jaren.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 14:34

Speciale signeersessie Marianne Timmer bij De Wijnschuur

Amstelveen/Nes/Uithoorn - Olympisch kampioen Marianne Timmer komt op zaterdag 9 december 2023 tussen 15.00 en 17.00 uur naar De Wijnschuur in Nes aan de Amstel om haar nieuwe boek 'De Timmerfabriek' te promoten en te signeren.  

Horeca 6 dec. 2023 15:00

X-MAS Bajes Cocktail Night: reserveer je plekje

Amstelveen - In De Bajes aan de Ouderkerkerlaan 1-2 wordt vrijdagavond 15 december 2023 een X-MAS Bajes Cocktail Night gehouden. Je kan nu je plekje reserveren voor deze gezellige cocktailavond in kerstsferen.