Pixabay.com

Eigen Haard: 35.782 gegadigden voor 441 Amstelveense woningen; wachttijd woning 16,5 jaar

Amstelveen - Op de 441 woningen die vorig jaar door Eigen Haard verhuurd zijn in Amstelveen is door 35.782 woningzoekenden gereageerd. Dat meldt de woningcorporatie bij publicatie van de Jaarreportage 2021, waaruit grote schaarste aan woningen blijkt. In Amstelveen is de gemiddelde wachttijd voor EH-woningen lang; 16,5 jaar. 

Eigen Haard geeft een uitgebreid inkijkje in de jaarreportage. Zo blijkt bijvoorbeeld dat van de bijna 36.000 woningzoekenden die in 2021 reageerden op een Amstelveense woning, er 2.396 uit Amstelveen zelf kwamen.

Herkomst

Eigen Haard meldt dat relatief veel nieuwe huurders wel uit de eigen gemeente (59%) komen, dat is ook in andere gemeenten het geval. De lokale toewijzingsruimte - in Amstelveen mag deze maximaal 30% zijn - is in 2021 volledig benut. De gemeente heeft deze ruimte onder meer ingezet voor het huisvesten van beroepsgroepen (3%), Maatwerk Wonen voor jongeren tussen 28-34 jaar (7%) en de Voorrang gemeentelijke binding (10%).

De toewijzing aan overige woningzoekenden is met 56% boven wat minimaal voor deze groep beschikbaar mag zijn. Wettelijk is voorgeschreven dat dit percentage minimaal 50% moet zijn. In deze toewijzingen zit in Amstelveen echter ook de toewijzingen aan statushouders opgenomen (14%).

Huurprijs

Ruim de helft van de woningen (54%) werd verhuurd in de prijsklasse van de kwaliteitskortingsgrens van € 433 tot de lage aftoppingsgrens van € 634. Vergeleken met andere gemeenten valt met name op dat er in Amstelveen relatief weinig woningen verhuurd zijn in de klasse € 679-€ 752, ten gunste van de andere huur categorieën.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 12:12

Han Tsai: wijkagent in Amstelveen en bruggenbouwer tussen culturen

Amstelveen - Han Tsai is sinds het najaar van 2020 wijkagent in het Oude Dorp en Bovenkerk in Amstelveen. Maar daarnaast vervult hij ook een andere, belangrijke en inmiddels onmisbare rol die hij allerminst lichtvaardig opneemt: als coördinator van het officiële Chinees Netwerk van Politie Eenheid Amsterdam is hij een vertrouwd aanspreekpunt voor een groeiend aantal Aziatische inwoners in deze regio en daarmee een belangrijke bruggenbouwer tussen diverse culturen.