Einde dreigt voor RTVA, maar niet voor lokale omroep

Amstelveen – Hoewel politiek Amstelveen zeker niet af wil van een lokale omroep, blijkt er onvoldoende draagvlak voor het recent door het bestuur van RTVA gepresenteerde plan om samen met NH Nieuws verder te gaan als AmstelNieuws. Daarmee lijkt het pleit voor RTVA beslecht.

Dat kan worden opgemaakt na de afgelopen woensdag gehouden commissievergadering Burgers & Samenleving, waarin het onderwerp op de rol stond.

Meerderheid

Een meerderheid in de politiek vindt dat het nieuwe omroepplan - waarin RTVA en NH Nieuws als gelijkwaardige partners verder wilden gaan onder de vlag van AmstelNieuws - kortgezegd tekort schiet, verdieping mist en te duur is. De gemeenteraad wil het subsidiebedrag voor RTVA nu vanaf komend jaar naar het wettelijke minimum terugschroeven en zal het Commissariaat voor de Media bovendien adviseren een negatief advies uit te brengen over de uitzendlicentie. Een en ander zal, zoals het er nu naar uitziet, begin juli formeel door de gemeenteraad worden bekrachtigd.  

AmstelNieuws

AmstelNieuws moest niet alleen een oplossing zijn voor alle (financiële) onzekerheid bij de omroep de afgelopen jaren, maar vooral ook een impuls geven aan de lokale journalistiek. Er werd hoog ingezet door de planmakers: in plaats van de huidige 145k subsidie per jaar (Amstelveen verstrekt daarmee nagenoeg het dubbele subsidiebedrag van wat wettelijk verplicht is) vroeg AmstelNieuws een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 235.000 euro om Amstelveen volledig journalistiek te gaan veroveren. NH Nieuws zou een soortgelijk bedrag aan mankracht en apparatuur bijdragen.

Ambitieus

Het AmstelNieuws bedrijfsplan was ambitieus, maar misschien ook wel te pretentieus voor een omroep die weinig vertrouwen geniet door beslommeringen in het verleden. Al sinds de start van RTVA zijn er financiële problemen bij de lokale radio- en tv zender: het geld was feitelijk altijd op en dat leidde de afgelopen jaren keer op keer tot discussies en gemeentelijke financiële injecties, maar eigenlijk nooit met het beoogde of beloofde resultaat. Een van de redenen is dat televisie maken een dure aangelegenheid is, hoewel er volgens wethouder Ellermeijer ook voorbeelden zijn van lokale omroepen die met minder budget een goede omroep hebben weten neer te zetten. 

Drijfveer

Waarnemend voorzitter Roel Smit, die het afgelopen jaar veel tijd en energie stak in het AmstelNieuws-plan, zag in de vernieuwde omroep een kans om door de gemeente gefinancierde 'onafhankelijke journalistiek' te kunnen bedrijven, in een in zijn visie ‘steeds verder verschralend medialandschap’. Smit is van mening dat Amstelveen behoefte heeft aan betere, onafhankelijke journalistiek en dat was ook zijn drijfveer om zich in te zetten voor de lokale omroep.

Smit, die afgelopen woensdag insprak, moest concluderen dat RTVA feitelijk nooit een eerlijke kans heeft gehad met AmstelNieuws hoewel dat volgens hem wel aan het RTVA-bestuur werd voorgespiegeld. Hij zet dikke vraagtekens bij de gevolgde procedure, verweet het College eerder al druk te hebben uitgeoefend op de onafhankelijke procesbegeleider (vanwege een abusievelijke verstuurde conceptrapport met andere passages) en vindt dat RTVA te maken heeft gehad met een tegenstander (College) die de regels van het spel voortdurend aanpaste. Voor Smit, die vond dat de gemeente eerder had kunnen en moeten aangeven dat AmstelNieuws op de verkeerde koers zat, is het hele proces juist een teken waarom Amstelveen onafhankelijke journalistiek nodig heeft.

Insprekers

Naast Smit waren er woensdag ook twee andere insprekers: een schriftelijke inspraak van eindredacteur Ernst Jan Wilhelmis en een sterk videobetoog vanaf de RTVA-redactievloer (de vergadering was digitaal) van Celine Sulsters, die na het behalen van haar Master Journalistiek praktijkervaring kon opdoen bij de omroep: iets dat haar en ook anderen ver heeft gebracht.

Niet gek

De ervaren Wilhelmis zag de bui in ieder geval al voor de commissievergadering hangen: ‘Ik ben niet gek. Het pleit voor RTVA in de huidige vorm is beslecht’, was zijn eerste zin, doelend op het naderende einde van RTVA en de feitelijk overbodige politieke disscussies over procedures die die avond zouden volgen. Prijzenswaardig was het dat hij zich in zijn brief daarom vooral hard maakte voor de rol van een lokale omroep met een status van leer- en werkbedrijf:

‘RTVA heeft de afgelopen jaren heel veel kunnen betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook vonden wij het nooit erg om mensen met een zogenoemd rugzakje binnen te halen: of dat nu stagiaires of vrijwilligers betrof.  En in de meesten gevallen leefden deze mensen op. Waren blij om opgenomen te worden in de RTVA-familie. Bij RTVA op de werkvloer wordt uitgegaan van wat je kan en wordt niet gekeken naar je gebreken. Ik hoop van harte dat een nieuw Amstelveens media-initiatief ook voor deze mensen bereikbaar blijft.’

Kweekvijver van talent

Sulsters wees in haar krachtige betoog op de kweekvijver van talent die RTVA de afgelopen jaren is geweest, maar had ook al niet meer de illusie dat ze 'het vermoorde' RTVA met haar woorden kon redden. Ze hoopt wel dat een nieuwe omroep ook ruimte gaat bieden aan jong talent en stuurde in haar slotwoord ook aan op verjonging van het bestuur. Het redactieteam zat volgens haar in ieder geval niet te wachten op een gepensioneerd Trouw-journalist, waar het bestuur kennelijk mee was aangekomen. Dat leek op een signaal dat het bestuur van RTVA kennelijk geen volledig draagvlak had op de RTVA-redactievloer.

Nieuw initiatief

Duidelijk werd woensdag in ieder geval dat de politiek in volle breedte smacht naar een nieuw initiatief en een jonge bruisende omroep, waar plaats is voor talent en professionals, maar ook voor leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En waar de problemen verleden tijd zijn. Daarvoor zal opnieuw naar de tekentafel moeten worden gegaan. Het kan zijn dat Amstelveen daardoor tijdelijk verstoken blijft van een lokale omroep, als RTVA de uitzendlicentie verkrijgt maar desondanks zal besluiten om niet door te gaan met minder subsidie. Momenteel zijn er nog geen partijen die interesse hebben getoond om een nieuwe omroep te starten. (NB: geruchten dat AmstelveenZ al een plan klaar heeft liggen om de lokale omroeprol over te nemen zijn volledig uit de lucht gegrepen).

Kijk terug voor de politiek standpunten:

De online commissievergadering, waarin alle politieke partijen aan het woord komen over het onderwerp en de insprekers zijn te zien, is via onderstaande video terug te kijken:


Meer nieuws

112 vandaag 19:51

Overval op supermarkt Lindenlaan Amstelveen

Amstelveen - Aan de Lindenlaan in Amstelveen Zuid is maandagavond even voor 19.30 uur een supermarkt overvallen. Daarbij is gedreigd met een wapen; een onbekend geldbedrag is buitgemaakt.

Politiek vandaag 10:07

Burgerbelangen Amstelveen: biedt RTVA reële kans, pak uitgestoken hand aan

Amstelveen – Nu de lokale omroep RTVA tot 2024 de uitzendlicentie heeft gekregen van het Commissariaat voor de Media, vindt de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) dat de gemeente er voor moet zorgen dat RTVA op basis van een reëel subsidiebedrag haar werkzaamheden kan hervatten en dat de hand die de omroep nu heeft uitgestoken aangepakt moet worden.