Stadsbouwmeester Erik Wiersema

Erik Wiersema nieuwe stadsbouwmeester van Amstelveen

Amstelveen - De Amstelveense gemeenteraad heeft ingestemd met de aanstelling van Erik Wiersema als nieuwe stadsbouwmeester. Per 1 april 2023 is hij voor drie jaar aangesteld voor advisering over ruimtelijke opgaven en het geven van welstandsadviezen in Amstelveen.

Tijdens de avond van de Architectuur op 13 april 2023 draagt de huidige stadsbouwmeester Marijn Schenk het stokje over aan Erik Wiersema. Ook stemde de raad in met de benoeming van twee nieuwe leden van de Erfgoedcommissie.

Bijdrage aan ruimtelijke opgaven

Floor Gordon (wethouder Ruimtelijke Ordening): 'Voor de komende jaren liggen op gemeentelijk niveau talloze interessante ruimtelijke opgaven. Denk aan het maken van gebiedsvisies en thema’s als de herbestemmingsopgave en binnenstedelijk bouwen. Stadsbouwmeesters kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.'

Tweewekelijks spreekuur

De stadsbouwmeester houdt tweewekelijks spreekuur, waarin hij samen met de stadsarchitect vergunningsaanvragen toetst in gebieden met een bijzonder welstandsregime. Naast een toetsende rol heeft de stadsbouwmeester een adviserende rol bij planontwikkeling. Ontwikkelaars van bij de gemeente aangemelde bouwinitiatieven kunnen in een vroeg stadium een onafhankelijk advies krijgen over hun bouwplannen.

Erfgoedcommissie

Daarnaast heeft de raad ook ingestemd met de benoeming van Hester Wessels als nieuwe voorzitter van de Erfgoedcommissie voor drie jaar en Daniel Peters als lid. Wethouder monumenten Herbert Raat: 'Dit onafhankelijke orgaan geeft ons erfgoedadviezen bij vergunningaanvragen voor monumenten of beschermde stadsgezichten en adviseert bij waarde toekenning van (potentieel) erfgoed. Hierdoor hebben we de afgelopen jaren panden met belangrijke cultureel historische waarde weten te behouden voor Amstelveen door ze aan te wijzen als gemeentelijk monument. Een waardevolle commissie met een dankbare taak.'

Vervanger

Daniel Peters is tevens aangesteld als plaatsvervangend stadsbouwmeester. Hij is voorgedragen door Stichting MOOI Noord-Holland. Met de benoeming van Erik Wiersema en zijn plaatsvervanger wordt de onafhankelijke advisering over de ruimtelijke kwaliteit in Amstelveen gewaarborgd.

Erik Wiersema

Erik Wiersema (1965) woont en werkt als architect in Amsterdam. Hij is opgeleid aan de TU Delft. Hij heeft ruime ervaring in vele ‘rollen’ in ruimtelijke ontwikkeling: als ontwerper van stedenbouwkundige plannen, scholen, woningbouw, landschap en interieurs en als supervisor voor gebiedsontwikkkeling. Hij werkte als ontwerpende én organiserende ‘regisseur’ in publiek-private ontwikkelingen in met name suburbane ruimtelijke opgaven. De kern van zijn passie is werken mét en voor mensen uit allerlei verschillende vakdisciplines. Daarmee kan hij zorgen voor verbinding tussen verschillende partijen en belangen. In de eerste periode is hij voornemens de tijd en ruimte te nemen om goed te luisteren en waar te nemen wat er in Amstelveen speelt en waar de identiteit en leefkwaliteit voor de inwoners en bezoekers behouden en versterkt kan worden.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 12:32

Koninklijke onderscheiding Renske Peters stichting Beschermers Amstelland

Amstelveen - Op 4 juni ontving Renske Peters uit handen van burgemeester Tjapko Poppens een koninklijke onderscheiding tijdens de opening van de 15e Amstellanddag op Wester-Amstel. Renske Peters kreeg dit lintje vanwege haar jaarlange, onvermoeibare inzet voor de bescherming van de natuur in het Amstelland. 

Kunst & Cultuur gisteren 11:00

Kaartverkoop Schouwburg Amstelveen vliegend van start

Amstelveen - Het nieuwe theaterprogramma van Schouwburg Amstelveen valt in de smaak bij het publiek. Op zaterdag 3 juni ging de voorverkoop voor het nieuwe seizoen vliegend van start. Vooral voor cabaret was de belangstelling groot, maar ook de rest van de programmering valt in goede aarde; met bijna 20.000 verkochte kaarten op de eerste dag van de verkoop spreekt het theater van een heel mooie start van de voorverkoop.