Fusiegesprekken AmstelveenHeemraad & RKAVIC lopen stuk

Fusiegesprekken AmstelveenHeemraad & RKAVIC lopen stuk

Amstelveen - De besturen van voetbalverenigingen RKAVIC en Amstelveen Heemraad hebben besloten de gesprekken over een eventuele fusie te staken. Beide besturen zijn nog steeds van mening dat een fusie beide verenigingen ten goede zou komen en dat het voetbalaanbod in Amstelveen er beter van zou worden.


- Lees verder onder deze advertentie -

'Gedurende het proces is gebleken dat de plek van vestiging van de nieuwe vereniging een te groot struikelblok vormde. De gemeente die nauw bij de plannen van RKAVIC en Amstelveen Heemraad was en is betrokken, heeft aangegeven de fusieplannen van harte te steunen.

'Daarbij gaf de gemeente te kennen deze steun slechts materieel te kunnen waarmaken en financieel te ondersteunen, indien de nieuwe vereniging op sportpark Escapade zou gaan spelen', wordt gemeld in een persbericht.

'Uit een door Amstelveen Heemraad uitgevoerde ledenraadpleging blijkt dat de keuze voor Escapade als thuishaven voor de fusie vereniging, op onvoldoende draagvlak kan rekenen onder de leden van Amstelveen Heemraad. Hierbij speelt de grote afstand van Escapade tot Amstelveen Zuid en Westwijk een belangrijke rol. De centrale locatie van Sportpark Sportlaan was dan ook de belangrijkste reden waarom beide besturen een voorkeur hadden voor de Sportlaan als locatie voor de fusievereniging'.

'Hoewel het spijtig is dat de fusie niet is gelukt kijken beide besturen met tevredenheid terug op de gesprekken en zijn we verheugd met de goede band die beide verenigingen in dit proces hebben opgebouwd. Hoewel een fusie op dit moment niet opportuun is zullen beide verenigingen de samenwerking blijven zoeken voor komende seizoenen, met name waar het jeugdvoetbal betreft.'


Reacties