Gaan kleine, betaalbare woningen de Amstelveense woningmarkt openbreken?

Gaan kleine, betaalbare woningen de Amstelveense woningmarkt openbreken?

Amstelveen – Gemeente Amstelveen lijkt meer en meer in te willen zetten op het bouwen van kleine woningen om meer Amstelveners een kans te bieden op de Amstelveense woningmarkt.


- Lees verder onder deze advertentie -

De Amstelveense gemeenteraad heeft gisteren onder andere ingestemd met het maken van een actieplan om meer kleine ‘sociale’ koopwoningen te bouwen in Amstelveen en ook moet er ruimte komen voor tijdelijke Tiny Houses danwel containerwoningen.

Het plan voor meer, kleine sociale koopwoningen, uit de koker van D66, kreeg steun van de complete gemeenteraad, onder meer omdat de kansen voor starters op de koopmarkt in Amstelveen momenteel nihil zijn. Woningen onder de 310.000 euro (grens National Hypotheek Garantie) zijn er nauwelijks.

Kleinere (modulaire) koopwoningen
Het gaat dan vooral om realisatie van kleinere (modulaire) koopwoningen, die voordeliger in prijs zijn waardoor starters toch kans kunnen maken. Het moet de doorstroming op de volledig op slot zittende Amstelveense woningmarkt bevorderen. Door de historisch lage hypotheekrente kunnen de maandlasten voor een ‘sociale’ koopwoning bovendien voordeliger uitpakken dan een woning in het geliberaliseerde huursegment.

Tiny Houses
Het idee van Tiny Houses, afkomstig van Actief voor Amstelveen! (AVA), kreeg ook unaniem steun. Grondeigenaren moeten ruimschoots de mogelijkheid krijgen een tijdelijke ontheffing aan te vragen, waardoor kleine (eventueel verrijdbare) duurzame woninkjes van max 50m2 kunnen worden gerealiseerd die tijdelijk woonplek bieden aan Amstelveners (ongeacht inkomen) tot 28 jaar die op de wachtlijst van een woningcorporatie staan.

Ondanks hun tijdelijke woonplek behouden ze ook een wachtplek-lijst, zodat ze later kunnen doorstromen naar een grotere woning. GroenLinks noemde de term Tiny Houses misleidend en misbruik van de term, omdat daarmee zelfvoorzienende vaste woningen worden bedoeld, terwijl Amstelveen het heeft over tijdelijke containerwoningen.

Geen sociale huurwoningen erbij
 bbA (Burgerbelangen Amstelveen) kreeg unaniem steun om het toenemend aantal ouderen in Amstelveen passend en veilig te laten wonen, maar  de SP en GL kregen geen steun voor het voorstel om simpelweg meer sociale huurwoningen te bouwen in Amstelveen.

De coalitie is van mening dat er voldoende sociale huurwoningen zijn in Amstelveen, maar dat de doorstroming stokt. Ook het plan van SP en GL om betaalbare middeldure huur- en koopwoningen te laten realiseren met een minimale grootte van minmiaal 75m2 (omdat daar grote behoefte aan is) haalde het niet.

Toewijzing
Wel werd ingestemd met een VVD-plan om sociale en middeldure woningen toe te wijzen aan specifieke Amstelveense doelgroepen, zoals leerkrachten en zorgpersoneel.

De gemeenteraad besprak gisteren de Woonagenda die werd vastgesteld.  Voor aanvang was er een protest van een actiegroep voor het raadhuis.

Vergadering live
De vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2020 is hieronder terug te kijken:


Reacties