Het Amstelveense raadhuis aan Laan Nieuwer-Amstel

Gaat Amstelveen dit jaar 3 miljoen euro aftikken aan netbeheerder Stedin?

Amstelveen - Netbeheerder Stedin, verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas in Amstelveen, vraagt een bijdrage van 3 miljoen euro in 2021 aan gemeente Amstelveen om aan de duurzaamheidsambities te kunnen voldoen.  Amstelveen moet binnenkort beslissen of zij die bijdrage wil leveren; wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD) voelt er weinig voor om Amstelveen simpelweg als melkkoe te laten fungeren. '3 miljoen euro is veel geld, helemaal in deze tijd,' aldus de wethouder.

In totaal vraagt Stedin aan 44 aandeelhoudende gemeenten een bedrag van 200 miljoen euro in 2021 - voor Amstelveen gaat het dus dit jaar om 3 miljoen euro. Daarmee is Stedin er nog niet: de jaren is nog eens 800 miljoen euro nodig, een totaalinvestering van 1 miljard euro dus.

Zeggenschap

Amstelveen is aandeelhouder van Stedin en bezit 1,5 procent aandelen. Sinds vorig voorjaar zijn gemeenten (waaronder Amstelveen) en Stedin in gesprek over de miljoenenimpuls die Stedin nodig heeft. De besluitvorming is meerdere keren uitgesteld, omdat de partijen het niet eens kunnen worden over de voorwaarden.

Gemeente Amstelveen geeft nu in een persbericht aan vooral zeggenschap te willen over bedragen die zij investeren. 'Stedin levert namelijk aan 99 gemeenten. Dit kan betekenen dat het geld dat de 44 deelnemende gemeenten betalen, wordt geïnvesteerd in de overige 47 gemeenten'

Geen melkkoe - drie miljoen veel geld in coronatijd

Als we meebetalen moet Amstelveen er wel iets aan hebben, er moet iets tegenover staan', stelt wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD). 'Het moet iets opleveren voor onze lokale duurzaamheidsambities. We willen niet alleen een melkkoe zijn, maar ook iets te vertellen hebben. Wij moeten ons goed afvragen of de investering in Stedin het ons waard is of dat we beter in eigen duurzaamheidsprojecten kunnen investeren. Als de netbeheerder met een sterk verhaal komt, dan gaan we kijken of we een voorstel aan de gemeenteraad gaan voorleggen. 3 miljoen euro is veel geld, helemaal in deze tijd.'

Energietransitie van nationaal belang

Als een gemeente een zonnepark aanlegt, moet zij gebruikmaken van het netwerk van een netbeheerder. Hetzelfde geldt voor de aanleg van een lokaal laadpalennetwerk of wijken die van het gas af gaan. Tot 2030 verwacht Stedin €1 miljard aan financiering nodig te hebben. De netbeheerder is hiervoor ook in gesprek met het Rijk. De energietransitie is namelijk van nationaal belang. Netbeheerders zoals Stedin zijn volgens de gemeente doelbewust in publieke handen gebleven om de energielevering te kunnen garanderen. Voor de jaren hierna heeft Stedin in totaal nog zo’n €800 miljoen nodig.

Besluitvorming

De gemeente meldt dat veel gemeenten door de coronacrisis en de toenemende kosten binnen de jeugdzorg geen miljoenen op de plank hebben liggen. 'Zij willen dan ook duidelijke voorwaarden, voordat zij een besluit nemen. De verwachting is dat Stedin tijdens de aandeelhoudersvergadering in januari met concrete informatie komt.'


Meer nieuws

Corona Amstelveen vandaag 15:17

Zeer beperkte daling coronabesmettingen in Amstelveen

Amstelveen - Volgens de vandaag bekendgemaakte corona-cijfers van het RIVM is het aantal coronabesmettingen (Covid-19) in Amstelveen de afgelopen periode zeer beperkt gedaald.  

Verkeer & Vervoer vandaag 13:56

Burgemeester Rijnderslaan een maand dicht in één richting

Amstelveen – De Burgemeester Rijnderslaan zal van maandag 25 januari  tot en met vrijdag 26 februari 2021 in één richting (vanaf de zijde Beneluxbaan in de richting van de Keizer Karelweg) worden afgesloten.

Verkeer & Vervoer vandaag 11:35

Glazen wanden bij nieuwe rotondes Beneluxbaan worden vervangen voor spijlen hekwerken

Amstelveen - De gemeente gaat een serie aanpassingen doorvoeren bij de nieuwe rotondes op de Beneluxbaan langs het Amstelveenlijntraject (Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan) om de verkeersveiligheid te verhogen. Een daarvan is het gedeeltelijk vervangen van de glazen afscheidingen bij de nieuwe rotondes.